Tutkimus: Pintasienijuurten runsaus saattanut heikentää metsien hiilensidontaa

Tutkijat ehdottavat pintasienijuurten sisällyttämistä hiilitaseen laskentaan.

Pintasienijuurten rooli metsien hiilenkierrossa tulisi ottaa huomioon metsien hiilitaseen laskennassa, tuoreessa tutkimuksessa ehdotetaan. Forest Ecology and Management -lehdessä julkaistun artikkelin ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopiston tutkijat.

Tutkimuksen mukaan boreaalisten metsien hiilen käytön tehokkuudessa ja hiilen sidonnassa havaittu heikkeneminen saattaa johtua pintasienijuurten eli ektomykorritsojen runsaudesta.

”Tutkimustulokset korostavat sitä, että tarvitsemme lisää tietoa pieneliöistä, jotka tuottavat mahdollisesti pitkäikäisempiä hiiliyhdisteitä maaperään”, sanoo artikkelin pääkirjoittaja Annikki Mäkelä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkijoiden mukaan pintasienijuurten ominaisuudet hiilen kuluttajina ja tuottajina tulisi sisällyttää maailmanlaajuisiin kasvillisuusmalleihin, jotta biosfäärin hiilinieluista ja niiden vaikutuksesta ilmastomuutokseen voitaisiin tehdä entistä yksityiskohtaisempia ja tarkempia ennusteita. Tämä tarkentaisi erityisesti boreaalisen vyöhykkeen metsien hiilenkierron ennusteita.

Kommentit (1)

  1. Ja kun aina on saatu lukea, että metsänkäsittely hävittää sieniä.

    Maallikko ajattelee, että sienien ja puiden kasvun välillä on korrelaatio. Mitä paremmin puut kasvavat, sitä enemmän ne tarvitsevat sieniä ja sitä enemmän on sieniä, jotka lahottavat maassa olevaa biomassaa. Tuon pitäisi olka itsestään selvä asia.

Metsänhoito Metsänhoito