Vasemmistoliitto: Hakkuita valtion mailla vähennettävä heti, järeysvaatimukset takaisin

Puolue vaatii hallitukselta hiilinielujen pelastuspakettia.

Vasemmistoliitto vaatii hakkuiden välitöntä vähentämistä valtion mailla siihen asti, kunnes Suomen hiilinielutilanne on selvitetty ja korvaavat toimet ovat kasassa.

Puolue esittää myös, että metsälakia olisi uudistettava, jotta järeysvaatimus saadaan takaisin metsien kiertoajan pidentämiseksi ja jotta jatkuvan kasvatuksen edellytyksiä voidaan parantaa maaperäpäästöjen vuoksi.

Lisäksi pellonraivausmaksu tulisi puolueen mielestä ottaa uuteen tarkasteleluun metsäkadon ja suomaiden maaperäpäästöjen suitsimiseksi.

Edellä mainitut toimenpiteet tulisi sisällyttää hiilinielun pelastuspakettiin, joka hallituksen pitäisi Vasemmistoliiton mukaan laatia.

Vaatimusten taustalla on Luonnonvarakeskuksen tuore vahvistus aiemmalle tiedolle, että Suomen maankäyttösektori on muuttunut hiililähteeksi.

“Tämä on äärimmäisen vakava paikka, ja vasemmisto odottaa, että hallitus reagoi asiaan päättämällä lisää ilmastotoimia. Muuten emme pääse omiin ilmastotavoitteisiimme, itse säätämämme ilmastolain oikeudellisiin velvoitteisiin tai EU-velvoitteisiin”, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Kommentit (1)

 1. Vasemmistoliiton ehdotus ei ole järkevä ollenkaan.

  Hyvä metsän hoito harvennuksineen on metsän kasvatuksen ja puun tuottamisen perusta. Ilman hoitoa ja siihen sisältyvää harvennusta ja uudistamista metsien kasvu ja tuotto romahtaa ja hiilen sidonta heikkeneen hyvin vähiin.

  Valtion tulisi olla esimerkki hyvästä metsän hoidosta, ei metsien heitteillejätöstä.

  Miksi vasemmistoliitto ajaa järjetöntä metsäpolitiikkaa?

  Hyvällä metsänhoidolla saatavalla kestävällä puukuidulla voimme korvata fossiilisia raaka-aineita vaikka missä, rakentaa puusta ja myös lämmittää kestävästi.

  Valtapuita stressaavaa ensiharvennus-, alus- väli- ja väljennyspuuta meillä on rästissä satoja miljoonia kuutioita, joiden korjuulla metsät saataisiin kasvamaan paremmin eli sitomaan hiiltä tehokkaammin. Myös ojat pitää pitää kunnossa, sillä korkea pohjavesi romahduttaa kaiken, paitsi suosammaleen kasvun, joka ei totisesti paljon hiiltä sido.

  Vasemmistoliitto harhaan johdettuna ajaa lyhytnäköisesti myös metsien kaikkien talousvaikutusten lopettamista.

  Ehkä mallia on otettu Keski-Euroopasta. Siellä järkevä harventaminen ja finaalissa olevan metsän uudistaminen on ylen harvinaista. Siellä metsät ovat hiilineutraaleja, eivät enää sitovia ja tuhohyönteiset leviävät.

Metsänhoito Metsänhoito