Venäjän raakapuun vientikiellolla mutkikkaat seurausvaikutukset

Suomikin voi hyötyä Kiinan sahatavaran kysynnän kasvuna.

Venäjän raakapuun vientikielto vaikuttaa ensiksi Kiinaan, myöhemmässä vaiheessa vaikutukset tuntuvat myös Euroopan ja Amerikan sahatavaramarkkinoilla, metsäteollisuustuotteiden maailmankauppaa seuraava Wood Resources International (WRI) ennakoi.

Venäjän pyöreän puun vienti oli viime vuonna 15 miljoonaa kuutiometriä, mikä on lähes 12 prosenttia maailman raakapuukaupasta. Merkittävä osa viennistä estyy jos ja kun presidentti Putinin esittämä laki jalostamattoman havupuun ja arvokkaan lehtipuun vientikiellosta tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Venäjän hallinto on myös säätämässä rajoitteita tuoreen havusahatavaran viennille. Rajoitusten tarkoitus on kannustaa kuivaamoinvestointeihin. Vientikiellon ja -rajoitusten yhteisvaikutuksena tavoitellaan Venäjän oman jalostuksen kasvua ja laittomien hakkuiden parempaa hallintaa.

Vientikiellon odotetaan vaikuttavan voimakkaimmin itäisellä Venäjällä, missä arviolta kymmenen prosenttia korjuumäärästä menee vientiin pyöreänä raakapuuna.

Lyhyellä aikavälillä Kiinan sahateollisuus kokee vaikutuksen voimakkaimmin. Todennäköisesti Kiina etsii vaihtoehtoisia sahatukkien tuontimaita Oseaniasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. WRI ennakoi, että noilla markkinoilla kasvava kilpailu tukeista luo hintapaineita ylöspäin.

Pitemmällä aikavälillä rajoitukset lisäävät Kiinan sahatavaran tuontia. Hyötyjiä ovat Euroopan ja Venäjän sahaajat, jotka voivat kasvattaa toimituksiaan Kiinaan. Kuivaamoinvestointien kautta Venäjän sahatavaran pääsy Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille paranee.

Puukauppa Puukauppa