Luke: Hakkuissa 7 miljoonan kuution lasku viime vuonna

Pystypuusto kasvoi liki 30 miljoonalla kuutiolla.

Suomessa hakattiin viime vuonna puuta yhteensä 65,2 miljoonaa kuutiota, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotieto kertoo. Se on 11 prosenttia eli 7 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 17 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2018.

”Määrä oli kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi”, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Hakkuumäärästä 87 prosenttia eli 56 miljoonaa kuutiota oli tukki- ja kuitupuuta joka meni pääasiassa metsäteollisuudelle. Loput oli energiapuuta eli pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeeksi hakattua runkopuuta. Lisäksi hakkuilla korjattiin runsaat 2 miljoonaa kuutiota latvusmassaa ja kantoja energiakäyttöön, tätä ei kuitenkaan lasketa runkopuun hakkuukertymään.

Yksityismetsistä puuta korjattiin lähes 46 miljoonaa kuutiota, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Yhtiöiden ja valtion metsissä hakkuut sen sijaan lisääntyivät pari prosenttia liki 11 miljoonaan kuutioon.

Tukkia kertyi noin 24 miljoonaa kuutiota ja kuitupuuta 32 miljoonaa kuutiota. Kuitua hakattiin noin 15 prosenttia edellistä vuotta vähemmän, tukilla laskua oli 6 prosenttia.

Puuston poistuma jäi viime vuonna 79 miljoonaan kuutioon. Siinä on mukana yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä metsään jäävää hakkuutähteen runkopuuta ja luontaisesti kuollutta runkopuuta. Uutta runkopuuta kasvoi Valtakunnan metsien inventoinnin mittausten mukaan koko maassa 108 miljoonaa kuutiometriä, joten suomalaismetsien elävä pystypuusto suureni lähes 29 miljoonalla kuutiometrillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa