Verkkokurssilta vinkkejä lehtojen hoitoon, tavoitteena tarjota monimuotoisuutta tukevia menetelmiä

Metsäteollisuuden lehto-ohjelman puitteissa on koulutettu satakunta asiantuntijaa.

Metsäteollisuus kiinnittää kuluvana vuonna erityistä huomiota lehtoihin ja lehtoluonnon monimuotoisuuteen. Vuoden alussa käynnistettyyn lehtojen hoidon toimintaohjelmaan liittyen Metsäteollisuus ry on julkistanut uuden lehtojen hoidon oppaan ja verkkokurssin.

Niiden avulla halutaan varmistaa, että metsäammattilaisilla on käytössään riittävät tiedot lehdoista ja tarvittava osaaminen lehtojen tunnistamiseen ja sopivien hoitotoimien valintaan.

”Tavoitteena on, että metsänomistajille pystytään tarjoamaan nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin lehtoluonnon monimuotoisuutta tukevia käsittelymenetelmiä”, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi sanoo.

Hän muistuttaa, että lehdoissa elää lähes puolet uhanalaisista metsälajeista, vaikka lehtoja on vain muutama prosentti Suomen metsien pinta-alasta.

”Siksi lehdoissa tehtävät toimet ovat tärkeä osa metsien monimuotoisuuden turvaamista”, toteaa Niemi.

Osana Metsäteollisuuden lehtojen hoidon toimintaohjelmaa on järjestetty koulutustilaisuuksia lehtokeskusalueilla eri puolella Suomea, joissa oppaan ja verkkokurssin asioihin on tutustuttu käytännössä. Maastokoulutuksiin on kesän ja syksyn aikana osallistunut yli 100 metsäteollisuusyritysten asiantuntijaa.

Verkkokurssi ja opas löytyvät Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilta. Ne ovat Tapio Oy:n toteuttamia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat