Vesiensuojeluhanke tuo metsänomistajat, Metsähallituksen ja Nurmisen säätiön yhteistyöhön

Tilanjoen koko valuma-alueelle laaditaan yhteinen suunnitelma Metsähallituksen ja John Nurmisen Säätiön hankkeessa.

Pohjois-Pohjanmaalla Tilanjoen valuma-alueella kokeillaan vesiensuojeluun uutta toimintamallia John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen Valve-metsähankkeessa yhteistyössä alueen yksityismetsänomistajien kanssa. Koko valuma-alueen kattavalla suunnittelulla ja yhteistyöllä tavoitellaan lisää tehoa metsätalouden vesiensuojeluun.

Valuma-alueen koko on noin 4 000 hehtaaria. Mukana on valtion monikäyttömetsiä, suojelualueita sekä yksityismetsiä.

Paikallinen Rokua-Paljakan metsänhoitoyhdistys laatii koko valuma-alueen kattavan metsätalouden vesienhoidon suunnitelman. Haussa on vesiensuojeluratkaisut ja käytännöt, joita metsänomistajat voivat toteuttaa maillaan, tämä on kuitenkin vapaaehtoista.

”Metsänomistajien kannalta kiinnostavinta toimintamallissa on varmasti se, että heidän on mahdollisuus saada rahoitusta valitsemiensa vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä.

Tietoa tukijärjestelmien kehittämiseen

Metsähallitukselle tärkeätä on, että hanke edistää alueellista yhteistoimintaa.

”Mallivaluma-alueeksi haluttiin valita Pohjois-Pohjanmaalta turvemaavaltainen metsäalue, johon kuuluu Metsähallituksen talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä, suojelualueita sekä yksityisten metsänomistajien maita. Alueella on mahdollista toteuttaa hyväksi havaittuja vesiensuojelutoimenpiteitä kustannustehokkaasti”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Vesiensuojeluhyötyjen lisäksi hanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää metsätalouden kannustinjärjestelmän kehittämisessä. Kannustejärjestelmää ollaan suuntaamassa kunnostusojitusten tukemisesta kohti laajempien suokokonaisuuksien metsänhoidon suunnittelua ja vesiensuojelurakenteiden toteutusta.

”Hanke tuottaa tärkeää tietoa ja kokemuksia siitä, miten maanomistajia kannustetaan mukaan useiden tilojen yhteiseen vesitalouden suunnitteluun. Tilanjoelta saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään maanlaajuisesti”, toteaa vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Valve-hanketta rahoittavat John Nurmisen Säätiö, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat