Vienti vauhdissa lokakuussa

Metsäteollisuuden viennin arvoa nosti massa- ja paperiviennin kasvu.

Metsäteollisuuden viennin arvo nousi viime lokakuussa liki 1,2 miljardiin euroon. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan summa kasvoi reilulla sadalla miljoonalla eurolla vuodentakaisesta.

Kasvu menee kuiduttavan teollisuuden piikkiin. Puutuoteteollisuuden vienti laski hienoisesti 267 miljoonaan euroon, myös vientimäärät laskivat.

Sen sijaan massan. paperin ja kartongin vienti koheni. Massan viennin arvo nousi 222 miljoonaan euroon, paperin 384 miljoonaan euroon ja kartongin 242 miljoonaan euroon. Yhteensä massa- ja paperiteollisuuden jalosteiden vienti kohosi 888 miljoonaan euroon, mikä on 140 miljoonaa euroa enemmän kuin lokakuussa 2017. Myös vientimäärät nousivat.

Tammi-lokakuussa 2018 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi runsaaseen 11 miljardiin euroon.

Puuntuonti nousussa

Myös puuntuonti lisääntyi. Raakapuuta tuli Suomeen lokakuussa 1,1 miljoonaa kuutiota, mikä on reilut 350 000 kuutiota enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuttuun tapaan eniten tuotiin koivukuitua, liki 550 000 kuutiota. Toiseksi eniten tuli haketta 280 000 kuutiota. Kuusikuitua tuotiin 83 000 kuutiota ja mäntykuitua 87 000 kuutiota. Kaikki kasvoivat selvästi, mutta mäntykuidun tuontimäärä liki kolminkertaistui vuodentakaisesta.

Tammi-lokakuussa puun tuonnin määrä oli 9,4 miljoonaa kuutiometriä. Se on 11 prosenttia enemmän verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat