Viime vuoden puukauppa keskimääräistä vaisumpaa

Tukkien hinnat laskivat, kuitupuun hinnat pysyivät ennallaan.

Metsäteollisuus osti viime vuonna 12 prosenttia vähemmän puuta verrattuna edellisten vuosien keskiarvoon. Kaikkiaan puuta ostettiin 30,5 miljoonaa kuutiota.

”Kansainvälisen talouden epävarmuudet ja Keski-Euroopan metsätuhot heijastuivat vientiin ja sitä kautta myös puukauppaan”, Metsäteollisuus ry toteaa tiedotteessa.

Tukkipuuta ostettiin 11,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Kuitupuun ostomäärä, 17,4 miljoonaa kuutiota, oli neljä prosenttia pienempi kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Mänty- ja kuusitukin vuoden 2019 keskimääräinen kantohinta laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin kantohinta viisi prosenttia. Kuitupuun kantohinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.

Hankintakauppoina puuta ostettiin yhteensä neljä miljoonaa kuutiota eli 13 prosenttia kaikista kaupoista. Hankintakauppojen osuus kaikista puukaupoista nousi hieman. Neljä viidesosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut