Viime vuoden puukauppa vilkasta, hinnat kohosivat hieman

Sekä tukin että kuitupuun reaaliset kantohinnat nousivat viime vuonna runsaan prosentin edellisvuodesta, tiedottaa Luonnonvarakeskus.

Sekä tukin että kuitupuun reaaliset kantohinnat nousivat viime vuonna runsaan prosentin edellisvuodesta, tiedottaa Luonnonvarakeskus.

Yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 53,3 euroa ja kuusitukista 55,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta oli 15,5 euroa ja kuusikuitupuun 17,3 euroa kuutiometriltä.

Puuta ostettiin pystykaupoilla yksityismetsistä 41,4 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aiemmin määrä oli 38,2 miljoonaa kuutiota.

”Pystykauppojen osuus kaikesta metsäteollisuuden ostamasta puusta oli 82 prosenttia eli 33,8 miljoonaa kuutiometriä. Eniten pystykauppaa käytiin kuusitukilla, jonka osuus pystykauppapuusta oli 29 prosenttia”, kertoo yliaktuaari Aarre Peltola Luonnonvarakeskuksesta.

Seuraavaksi eniten ostettiin pystykaupoin mäntykuitupuuta (osuus 24 prosenttia) ja mäntytukkia (18 prosenttia). Pystykaupoin ostetusta puusta noin kaksi kolmasosaa tuli uudistushakkuista.

Puusta maksettu hinta vaihtelee leimikkotyypin mukaan. Tukki oli uudistushakkuissa kaksi prosenttia ja kuitupuu 12 prosenttia keskikantohintaa korkeampi. Harvennushakkuissa tukista maksettiin 14 prosenttia ja kuitupuusta kahdeksan prosenttia keskikantohintaa vähemmän. Ensiharvennuksissa puu oli jo vajaat 30 prosenttia keskikantohintaa halvempaa.

Mäntykuitupuun hankintahinta oli viime vuonna keskimäärin 27,9 euroa, kuusikuitupuun 30,4 euroa ja koivukuitupuun 28,5 euroa kuutiometriltä. Kuitupuun reaalinen hankintahintataso nousi prosentilla edellisvuodesta.

Kuitupuun osuus hakatusta hankintapuusta oli peräti 73 prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa