Yhteismetsien määrä jatkaa tasaista kasvua

Viime vuonna Suomeen syntyi 35 uutta yhteismetsää pinta-alaltaan yhteensä 720 000 hehtaaria.

Suomessa perustettiin viime vuonna 35 uutta yhteismetsää, kertoo Suomen metsäkeskus. Vuoden alussa yhteismetsiä oli yhteensä 529 ja niiden pinta-ala kattoi lähes 720 000 hehtaaria.

Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan viime vuoden aikana yhteismetsien pinta-ala kasvoi noin 23 000 hehtaarilla. Jo usean vuoden ajan määrä on kasvanut vuosittain noin 40 yhteismetsällä ja pinta-ala keskimäärin noin 14 000 hehtaarilla.

”Lisäksi viime vuosien aikana tilojen liittäminen yhteismetsiin yhteismetsäosuuksia vastaan on yleistynyt. Tilaliitokset ovat kasvattaneet yhteismetsäalaa vuosittain noin 7 500 hehtaarilla”, toteaa metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho Maanmittauslaitoksesta.

Metsänomistaja voi liittää oman metsätilansa tai osan siitä johonkin olemassa olevaan yhteismetsään. Metsätilojen omistajat voivat myös keskinäisellä sopimuksella perustaa metsistään yhteismetsän, mikäli metsäpinta-alaa on runsaasti.

Yhteismetsässä päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Yhteismetsä maksaa tuloksestaan verot ja yhteismetsän osakkaille jaettava ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat