Yli neljänneksessä talousmetsää jonkinlaisia metsätuhoja

Viime vuoden metsätuhot olivat edellisvuoden tasoa. Eniten vahinkoa aiheuttivat tutut syylliset.

Metsätuhot pysyivät viime vuonna edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan metsikön laatua alentavien tuhojen osuus oli runsas neljännes eli 27 prosenttia puuntuotannon metsämaan pinta-alasta.

Yleisimmät tuhojen aiheuttajat olivat totutusti lumi ja hirvet sekä lahottajasienet, tuuli ja tervasroso. Lämpimästä kesästä huolimatta kuivuuden tai kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja esiintyi vain vähän.

Ruskomäntypistiäinen aiheutti jonkin verran tuhoja etenkin Etelä-Pohjanmaalla. Uusia versosurmatuhoja ei havaittu lainkaan.

Maakunnittainen tilanne voi poiketa selvästi koko maan tuloksista. Esimerkiksi lumituhoja oli paljon Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, vaikka koko maan lumituhot lisääntyivät vain hieman. Hirvituhot lisääntyivät etenkin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Vuonna 2018 Suomeen ei osunut erityisen voimakkaita myrskyjä, joten metsien myrskytuhot jäivät hieman aiempia vuosia vähäisemmiksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat