Ympäristönmuutos lisännyt metsien kasvua

Muutoksen vaikutus oli pienin Etelä-Suomessa ja suurin pohjoisessa.

Ympäristönmuutos on nostanut metsien kasvua kivennäismailla 1970-luvulta 2010-luvulle keskimäärin 0,7 kuutiota hehtaarilla, Luonnonvarakeskuksen tutkimus kertoo. Se on reilu kolmannes kasvun muutoksesta.

Ympäristömuutoksen vaikutus oli pienin Etelä-Suomessa – 25 prosenttia – ja suurin Pohjois-Suomen pohjoisosassa, 45 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen on tärkein kasvun muutokseen vaikuttava ympäristötekijä.

Vaikka ympäristön vaikutus kasvun nousuun on merkittävä, on metsien tihentymisen ja metsien rakenteen muutosten vaikutus vielä suurempi, Luken tutkija Helena Henttonen toteaa blogissaan.

Ympäristönmuutosten osuutta metsien kasvun nousuun tutkittiin valtakunnan metsien inventoinnin aineistojen avulla. Turvemaat sekä soistuneet ja ojitetut metsät rajattiin aineiston ulkopuolelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut