Yt-neuvottelut UPM:n sahoilla päättyivät, Kaukaan pientukkilinja lopetetaan

Alueen puunostoihin lopetuksella ei ole vaikutusta, yhtiöstä kerrotaan.

UPM Timberin helmikuussa käynnistyneet sahausta koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena vähennetään 43 työtehtävää ja lakkautetaan Kaukaan sahan pikkutukkien sahauslinja kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi Korkeakosken sahan käyntimallia optimoidaan.

Sahalinjan lopetus ei kuitenkaan vaikuta alueen puunostomääriin, UPM:ltä kerrotaan.

Neuvottelujen tuloksena myös yhtiön kaikkien sahojen johtamismalli uudistetaan ja toimitusketjua virtaviivaistetaan.

UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joilla tuotetaan kuusi- ja mäntysahatavaraa. Niiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,5 miljoonaa kuutiota havusahatavaraa. Henkilöstömäärä on 400.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa