Lahopuuta saisi olla ainakin 10 kuutiota hehtaarilla

Lahopuun määrä talousmetsissämme pitäisi tuplata nykyisestä, metsäalan asiantuntijat arvioivat. Se ei kovin paljoa maksaisi.

Mikko Nieminen, Riitta Raatikainen ja Riitta Nieminen arvioivat lahopuuston määrää tulevalla suojelualueella. Mukana metsässä on myös faaraokoira Viola. (Kuva: Petteri Kivimäki)
Mikko Nieminen, Riitta Raatikainen ja Riitta Nieminen arvioivat lahopuuston määrää tulevalla suojelualueella. Mukana metsässä on myös faaraokoira Viola. (Kuva: Petteri Kivimäki)
Ladataan...

Kommentit (2)

 1. Miksi tarvitaan lisää lahopuuta?
  Lahopuuriipuvaisia lajeja on 4000…5000 ja niistä n.250 lajia uhanalaista eli 95% lahopuulajeista on elinvoimaisia ja niille riittää nykyinenkin lahopuumäärä. Nämä 250 uhanalaista 250 ovat sitten joko luonnostaan pienen populaation lajeja, joita on lähes mahdoton saada runsastumaan, sillä kannanaihteluiden vuoksi voivat välillä kadota ja sitten kun runsastuvat uudelleen jostain tuntemattomasta syystä löydetään tai ovat elinvoimaisia toisenlaisessa ilmastossa esim. Oslon vuonossa tai Englannissa, ja Suomessa pysyvästi vähälukuisia, kun Suomen luonto ei ole niille sopiva, että niistä voisi tulla yleisiä Suomessa.
  Pienestä populaatiosta hyvä esimerkki on lappilainen laji Sopulinkääpä, joka erittäin uhanalainen (EN). mutta kasvualustalle sillä on erikoisvaatimus. Lahopuun pitää olla jonkun toisen lahottajan pehmeäksi lahottama, että itöt lähtee kasvuun. Lisäksi voisi kysyä, että auttaisiko lisä suojelu yhtään, kun Lapista on jo suojeltu lähes puolet ja miksi ei ole runsastunut, vaikka miljoonia hehtaareita on suojelussa?

 2. Jutussa on ajatusvirhe, että vanha lahopuu ei olisi enää hyönteisriski. Se on totta, mutta jossakin vaiheessa tämäkin tuulenkaato on ollut tuore ja nykyaikana tuore kuusen runkopuu toimii vuoren varmasti kirjanpainajien levittäjänä lähipuihin.

  Jos ensiharvennuksessa tulee kantoja 1000 kpl/ha a 5 l ja kahdesta väljennyksestä 10 vuoden välein vielä yhteensä 500 kpl a 20 l, saadaan hakkuiden kannoista jo 15 m3/ha lahopuuta maan pintaan kymmeniksi vuosiksi ja lisäksi tuhansia kiloja maan alaisia juuria sinne erikoistuneille lajeille.
  Lisäksi tulevat latvukset ja oksat hakkuista, jotka nekin ovat maan pinnalla muutamia vuosia eri eliöitä syöttämässä.
  Kuolleet ja vikaiset pystypuut tehtäköön vielä tekopökkelöiksi, mutta kyllä kaikki em. ryhmät jo lahopuuksi riittävät.
  Joku tuulenkaato näiden lisäksi aina tuppaa metsään kuitenkin jäämään näiden lisäksi tarkallakin isännällä.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat