Istutusmäärät kasvussa

Taimitoimituksiin ennakoidaan tänä vuonna kymmenen prosentin kasvua.

Viime kesän lämpö suosi taimien kasvua taimitarhoilla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Viime kesän lämpö suosi taimien kasvua taimitarhoilla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsänistutuksiin tarvitaan tänä vuonna laskennallisesti lähes 30 miljoonaa taimea enemmän kuin viime vuonna. Taustalla on viime vuoden ennätyksellisen suuri hakkuumäärä. Avohakkuista tehtiin metsänkäyttöilmoituksia lähes 170 000 hehtaarin alueelta, mikä on noin 22 000 hehtaaria enemmän kuin vuotta aiemmin.

Näin rajua nousua tämän kevään taimitoimituksissa ei kuitenkaan nähdä, vaan määriin odotetaan noin kymmenen prosentin kasvua.

”Koko maan taimitarve kasvaa jonkin verran. Koska kokonaislisäys jakaantuu useammalle vuodelle, ei suurta kertahyppäystä taimitoimituksissa tapahdu”, arvioi Fin Forelian myyntijohtaja Esko Ikäheimonen.

Taimitarhoilla on myös ehditty varautua tilanteeseen.

”Meiltä on saatavilla vielä tällekin keväälle tietyille alueille sekä kuusen, männyn että rauduskoivun taimia”, Ikäheimonen toteaa.

Pieksämäellä toimivan Partaharjun puutarhan toimitusjohtaja Hanna Suhonen sanoo niin ikään taimien kysynnän kasvavan viiveellä.

”Esimerkiksi maanmuokkausten aikataulut rajoittavat istutuksia, eikä kaikkia hakattuja kohteita saada heti viljelyyn.”

Partaharjun puutarha on investoinut taimituotantoon vahvasti ja tuottaa tänä vuonna noin 33 miljoonaa metsäpuun taimea.

”Jos asiakkaidemme suunnitelmat toteutuvat, on tuotantomme tältä vuodelta käytännössä myyty. Ainoastaan kuusta on vielä saatavilla”, Suhonen sanoo.

Kysyntä jatkuu

Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan Petri Takalon mukaan kasvaneet hakkuumäärät konkretisoituvat metsänomistajien taimitilauksissa parin seuraavan vuoden aikana. Etenkin hakkuutähteiden metsäkuljetuksen aikataulut tuovat uudistamisketjuun haasteita.

”Tänä keväänä toimitusmäärämme kasvavat noin kymmenen prosenttia. Ennustamme vastaavaa kasvua myös vuodelle 2020. Meiltä saa tämän kevään istutuksiin vielä kuusta ja koivua. Mänty on käytännössä loppuunmyyty, sillä alueellamme männyn istutuksen osuus on ollut kasvussa.”

Stora Enson metsäpalvelupäällikkö Kari Kuusniemi kertoo yhtiön toimittamien taimimäärien kasvaneen ”merkittävästi”.

”Vaikutukset taimitoimituksiin näkyvät vahvemmin parin seuraavan vuoden aikana. Olemme panostaneet yhdessä taimitarhojen kanssa logistisiin ratkaisuihin, jotta voimme parantaa ketjun kustannustehokkuutta.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 7/2019

Kommentit (1)

  1. Haluisiko se Sipilän *Jussi* lähteä istutustalkoisiin!? Kerta työt ja vastuu vähenee. Ihan iloisia pikku puhdetöitä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat