Kokenut puunmyyjä: ”En osannut odottaa tällaisia hintoja”

Puukaupan kantohintataso jaksaa yllättää. Koivukuitupuusta tarjottiin viime viikolla harvennusleimikossa yli 40 euroa.

Puunhinnat jatkavat edelleen nousuaan. Kuva ei ole jutun leimikolta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Puunhinnat jatkavat edelleen nousuaan. Kuva ei ole jutun leimikolta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Kuitupuun hintakäyrät eivät tänä keväänä muistuta koomaista aivosähkökäyrää eikä kartellista tai savujaoista ole enää jäljellä kuin vanhojen miesten muisteloita.

Metsälehden haltuunsa saama tuore puukauppatarjousten vertailuaineisto osoittaa, että myös harvennusleimikoista kilpaillaan tällä hetkellä tosissaan.

Kaupan kohteena on kuusivaltainen kasvatushakkuuleimikko Etelä-Savossa. Sen pinta-ala on seitsemän hehtaaria ja arvioitu kertymä 550 kuutiota.

Leimikon runsaimmat puutavaralajit olivat kuusitukki, kuusikuitupuu ja koivukuitupuu. Palsta on kantavan tien varrella, joten puut voidaan korjata kesäkelissä.

Leimikoista tuli seitsemän tarjousta. Ensimmäinen yllätys oli, että UPM ei tehnyt leimikosta tarjousta ollenkaan, vaikka ollaan yhtiön puunhankinnan ydinalueilla.

Iso tarjoushaarukka

Toinen yllätys oli, että kilpailuun leimikoista osallistui Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen lisäksi Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys, joka siis näyttää kilpailevan leimikoista oman toimialueensa ulkopuolellakin.

Mielenkiintoista oli myös se, että toisin kuin muut puut ostajat, Stora Enso luokiteli kohteen talvikorjuukelpoiseksi, mikä näkyi myös yhtiön hintatarjouksessa.

Parhaan tarjouksen loppusumma kohosi noin 27 000 euroon, tarjouksen teki Harvestia. Eroa huonoimpaan tarjoukseen oli lähes 5 000 euroa. Vähiten puista olisi maksanut Stora Enso.

Kuusitukista tehdyt tarjoukset vaihtelivat 72:n ja 77 euron välillä. Runsaimmin kuusesta tarjosi sahayhtiö Versowood. Huonoin kuusitukin hinta oli Harvestialla.

Kuusikuitupuusta tarjoukset vaihtelivat Metsä Groupin ja Versowoodin 31 eurosta Harvestian 39 euroon.

Koivukuitupuulla tarjousten erot olivat suurimmat. Versowood tarjosi koivuista 30 euroa. Savon Sellulle Kuopiossa puuta hankkiva Harvestia oli valmis maksamaan 43 euroa.

Metsänomistajalla on pitkällinen kokemus puukaupoista, mutta hän myöntää yllättyneensä iloisesti saamistaan tarjouksista.

”En suoraan sanoen osannut odottaa, että harvennuspuun hinta kohoaa tarjouksissa näin korkeaksi.”

Metsänomistaja teki kaupan Harvestian kanssa. Puut korjataan tämän kesän aikana.

Metsälehti on nähnyt tarjousvertailun. Puukaupan kuutiomääriä on lievästi muutettu myyjän henkilöllisyyden suojaamiseksi.

Kommentit (1)

  1. Mikolle ropisee pisteitä asiaa edistävästä artikkelista. Muutosten nopeus seuranta hyödyllinen myyjälle. Myynti tarjouksien
    julkaisut lisäisi avoimuutta. Hyvä ettei historia toistu!

Puukauppa Puukauppa