Korjuupalveluiden puu kiinnostaa

Kuitu- ja energiapuulle on nyt ottajia, mutta kustannusten nopea nousu ja epävarma taloustilanne tuovat puunvälitystoimintaan myös riskejä.

Metsänhoitoyhdistysten korjaamalle puulle on markkinoilla nyt kysyntää. Etenkin koivukuituun tarraavat kiinni nyt kaikki ostajat. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Metsänhoitoyhdistysten korjaamalle puulle on markkinoilla nyt kysyntää. Etenkin koivukuituun tarraavat kiinni nyt kaikki ostajat. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Kisa kotimaisesta kuitu- ja energiapuusta on kiristynyt nopeasti. Puuta välittäville metsänhoitoyhdistyksille tilanne on avannut uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys on kasvattanut puukauppapalveluaan suunniteltua nopeammin.

Yhdistyksen tytäryhtiö Karjalan Puukaupat on keväästä alkaen ostanut metsänomistajilta puuta pystykaupalla ja myynyt puut eteenpäin.

”Etenkin energiapuun kysyntä kasvoi alueellamme nopeasti Venäjän tuonnin loputtua, mikä on mahdollistanut puunhankinnan lisäämisen. Energiarangasta on tullut hyvä kirittäjä ja tavallaan perälauta kuitupuunkin hinnalle”, kuvailee Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Välimäki.

Karjalan puukaupat korjaa puuta 12 korjuuketjun voimin. Välimäen mukaan selvästi yli puolet tänä vuonna korjattavasta puusta on karsittua energiarankaa. Hän uskoo puukauppatoiminnan olevan tänä vuonna taloudellisesti järkevää niin yhtiön kuin metsänomistajienkin näkökulmasta.

Kustannusnousu voi yllättää

Vaikka yhdistysten korjaamalla puulle on aiempaa enemmän ottajia, ei tilanne ole yksioikoinen. Puuta välittävät yritykset ovat usein samankaltaisessa raossa kuin sähkönmyyntiyhtiöt. Puun toimitussopimuksissa hinnat on sovittu kenties useiksi kuukausiksi eteenpäin. Jos puunhankinnan kustannukset nousevat nopeasti, kuten tapahtui keväällä, voi välittäjä joutua myymään puut pienellä tai jopa negatiivisella katteella. Näin kävi esimerkiksi Päijänteen metsänhoitoyhdistyksessä.

”Korjuutaksoihin tuli huomattavia korotuksia, mutta emme saaneet kesken sopimuskauden asiakkailtamme riittävää kompensaatiota kohonneisiin kustannuksiin. Tilanteesta jäi meille itselle maksettavaa, mikä tulee jossain määrin näkymään koko vuoden liiketuloksessa”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo.

Takalon mukaan syksyn sopimuksissa kustannuspaineisiin on jo pystytty reagoimaan paremmin.

”Ostajien kanssa on löydetty yhteisymmärrys tilanteesta, ja syksyn sekä talven näkymät ovat varovaisen positiivisia.”

Potentiaalisten ostajien määrä kasvussa

Useissa metsänhoitoyhdistyksissä on havaittu, että ostajilta löytyy neuvotteluhalukkuutta toimituspuusta aiem­paa enemmän ja laajemmin.

”Energiapuun ohella etenkin koivukuitupuuhun kohdistuu paljon kiinnostusta”, Välimäki sanoo.

Esimerkiksi Metsä Group on tiettävästi ollut metsänhoitoyhdistysten kanssa yhteyksissä toimituspuusta aiem­paa aktiivisemmin.

”Puunhankintamme on kasvamassa Rauman ja Kemin investointien myötä, joten haemme suunnitelmallisesti kasvua puumääriin yhdessä kumppaniemme kanssa. Käymme keskusteluja myös yhdistysten korjuupalveluiden kanssa. Joillakin alueil­la yhteydenpito on tiiviimpää kuin toisilla”, muotoilee Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Jani Riissanen asian.

Sopimusneuvotteluissa uudenlaista henkeä

Puun toimitussopimuksia Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksessä asiak­kaiden kanssa neuvotteleva Mervi Seppänen kuvaa keskusteluja ”hyviksi ja positiiviksi”.

”Olemme pyrkineet luomaan yhdessä asiakkaidemme kanssa uudenlaisia mekanismeja toimitussopimuksiin. Tiiviimpi neuvottelurytmi mahdollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin”, Seppänen kuvailee.

Hän muistuttaa, että viime kädessä avaimet puukauppaan on puuta käyttävällä teollisuudella.

”Edunvalvonnan näkökulmasta pyrimme tuomaan esille myös sen, että puusta maksettava hinta määrittää, miten saamme metsänomistajia motivoitua puukaupoille.”

Riskienhallintaan puunvälittäjät joutuvat kiinnittämään joka tapauksessa huomiota aiempaa enemmän. Markkinatilanne ja hinnat niin puun kuin korjuun osalta muuttuvat todennäköisesti lähitulevaisuudessakin poikkeuksellisen nopeasti.

”Toimitussopimuksiin sisältyy aina omaa riskiä, mutta sopimuksissakin riskiä voidaan jakaa eri osapuolten kesken”, Harri Välimäki tiivistää.

Puukauppa Puukauppa