Kuitupuulla on monta nimeä

Puunostajat ostavat kuitupuunsa niin mäntykuituna, hiomokuusena, havukuituna kuin sellukuusena. Nimet kertovat laadusta ja loppukäytöstä.

kuitupuupino
Keskisuomalaiselta leimikolta kaadetut kuusikuitupuut odottivat helmikuun alussa kuljetusta sellutehtaalle. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Sellupuu, massapuu, paperipuu, hiokepuu. Kuitupuulla on monta nimitystä, mutta mikä tekee puusta kuitupuun?

”Jos teollisuuslaitos ostaa puun kuitupuuna, silloin se on kuitupuuta”, sanoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Aarre Peltola.

Metsänomistaja törmää kuitupuu-käsitteeseen useimmiten juuri puukaupan yhteydessä. Hakkuualalta saatavat puutavaralajit jaotellaan puukauppasopimuksessa pitkälti tukki- ja kuitupuihin.

Kuitupuulle ei Peltolan mukaan ole yksiselitteistä määritelmää, vaan kuitupuun mitta- ja laatuvaatimukset vaihtelevat puunostajittain. Käytännössä kuitupuuta saadaan puista, jotka eivät yllä tukkipuun mittoihin sekä tukkipuun mittoihin yltävien puiden latvoista. Metsätehon tutkijan Timo Melkkaan mukaan kuitupuun pienin sallittu latvaläpimitta on yleensä 6–8 senttimetriä, pöllin pituus 3–5,5 metriä.

Myös tukkipuun mitoissa olevat puut, jotka eivät täytä tukkipuun mitta- ja laatuvaatimuksia, päätyvät kuitupuiden joukkoon. Metsä Groupin ostopäällikön Janne Nissisen mukaan yleisimpiä tukin kuiduksi alentavia tekijöitä ovat mutkat rungossa, poikaoksat ja laho.

Stora Enso Metsän ostojohtajan Jari Mutasen mukaan tukeissa ei hyväksytä myöskään sinistymää tai toukanreikiä.

Ylijäreät ja kuolleet tukkipuun mitoissa olevat puut eivät sen sijaan kelpaa kuiduksikaan, vaan päätyvät polttoon.

Kuusikuitu vaativin

Kuitupuut jaotellaan puukauppasopimuksissa kuusi-, mänty-, koivu- ja haapakuitupuuhun, mutta mukana voi olla myös havukuitua, sellukuusta ja lahokuusta.

Tiukimmat mitta- ja laatuvaatimukset ovat kuusikuidulla, jota kutsutaan myös hiomo- tai hiokekuuseksi. Siitä valmistetaan hiomalla tai hiertämällä mekaanista massaa, jota käytetään sanoma- ja aikakauslehtipapereissa.

”Hiomokuusi ei saa sisältää lahoa, värivikaa tai kuoriutumista haittaavia tekijöitä, kuten oksakyhmyjä, lenkoutta ja oksantynkiä”, Melkas sanoo.

Lisäksi kuusikuidun on oltava tuoretta. Kesällä kaadettu kuusikuitu on saatava tehtaalle viikko tai pari hakkuun jälkeen.

Muista kuitulajeista valmistetaan pääsääntöisesti sellua. Sellun valmistuksessa voidaan käyttää osittain myös lahoja ja värivikaisia puita.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 3/2018

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat