Kuukauden puukauppa | Hakkuutähteiden hinta ratkaisi

Metsänhoitoyhdistys teki marras-joulukuun vaihteessa leimikon metsänomistajalle Keski-Pohjanmaalla. Korjattavaksi valikoitui metsäkäynnin jälkeen 5,6 hehtaarin alue yli satavuotiasta kuusivaltaista sekametsää.

Korjuu onnistuu kesäolosuhteissa, mutta vaatii kuivan ajankohdan, koska kohteella on kangasmaiden välissä kosteampia korpipainanteita. Leimikolle tulee pistotie tilan rajalle.

Leimikko laitettiin myyntiin metsänhoitoyhdistyksen valtakirjalla tammikuun alussa. Ostotarjouksia tuli kolme: kaksi isoilta metsäyhtiöiltä ja yksi sahalta.

Kun ottaa huomioon leimikon keskimääräistä suuremman koon, oli tarjousten vähäinen määrä pieni yllätys. Puukauppa on Keski-Pohjanmaalla ollut tukkivetoista.

Osalla ostajista talvivaranto on kuitenkin ollut jo täynnä, eivätkä kaikki ostajat ole jättäneet kaikkiin leimikoihin tarjouksia. Metsänhoitoyhdistyksestä arvioitiin, että osa sahaostajista saattoi vetäytyä kilvasta leimikon osittaisen märkyyden takia.

Leimikko myytiin isolle metsäyhtiölle parhaan kokonaistarjouksen pohjalta. Ratkaiseva ero syntyi lopulta hakkuutähteistä maksettavan hinnan ansiosta.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa