Kauppa käy – Hyvästä metsätilasta maksettiin reilusti yli hintapyynnön

Hyvästä maksetaan edelleen reilusti etenkin Etelä-Suomessa, tuore tilakauppa osoittaa.

 Myydyllä tilalla ei ollut taimikonhoitorästejä. (kuva: Joni Tervo)
Myydyllä tilalla ei ollut taimikonhoitorästejä. (kuva: Joni Tervo)

Maaliskuinen metsätilakauppa Hämeenlinnassa osoitti, että Etelä-Suomessa hyvät metsätilat menevät hyvin kaupaksi, kun puustotiedot ovat luotettavat ja hintapyynnöt järkevät.

”Etenkin Etelä-Suomessa on totuttu tarjoamaan reilusti hintapyynnön päälle, mutta yläkantin hintapyynnöillä voi karkottaa potentiaaliset ostajat”, kertoo Joni Tervo tilan välittäneestä Suomen Sijoitusmetsistä.

Tilalla on metsämaata 69 hehtaaria. Maapohjat ovat lähes kauttaaltaan helppokulkuisia, tuoreita kangasmaita ja metsäautotie kulkee tilan läpi. Taimikonhoitorästejä ei ole, mutta uudistettavaa aukkoa on yhdeksän hehtaaria.

Välittäjä arvioi puustoa olevan 4 993 kuutiota. Se kertoo taimikkopainotteisesta ikärakenteesta, sillä keskipuusto jää 73 kuutioon hehtaarilla. Ainespuusto on lähes täysin varttuneissa, hieman yli 50-vuotiaissa kasvatusmetsissä.

Ostaja voi myydä ensimmäisellä viisivuotiskaudella pienen leimikon, josta tulisi tuloa hoitokulujen jälkeen noin 22 000 euroa. Toisella sekä kolmannella viisivuotiskaudella on enemmän päätehakkuita, ja molemmilta kausilta on tulossa yli 150 000 euron nettokassavirrat. Viidentoista vuoden arvioidut nettokassavirrat ovat yhteensä 323 000 euroa.

Tilan hintapyyntö oli 325 000 euroa ja välittäjän odotukset 370 000 euron tasolla. Tarjouksia tuli seitsemän, suurin osa yli hintapyynnön. Kauppahinta kipusi lopulta 420 500 euroon.

Suomen Sijoitusmetsien verrokkikauppojen perusteella vastaavista kohteista on viime vuoden aikana maksettu 417 465 euroa. Kanta-Hämeen keskihehtaarihintojen perusteella tilan arvoksi olisi tullut 482 448 euroa ja keskikuutiohinnoilla 311 063 euroa.

”Keskihinnoilla ei kannata arvioida keskimääräisestä poikkeavien kohteiden hintatasoa.”

Tervo pohtii, että hyviä metsätiloja on rajallisesti tarjolla ja niiden hintataso kestää talouden turbulenssin ja korkotason heittelyn.

  • Pinta-ala 70 hehtaaria, josta varttunutta kasvatusmetsää 27, varttuneita ja ylispuustoisia taimikoita 9, nuoria taimikoita 24 ja aukeaa 9 hehtaaria.
  • Metsämaan ulkopuolista yksi hehtaari.Puustoa julkisen metsävaratiedon mukaan 5 691 kuutiota, välittäjän arvion mukaan 4 993 kuutiota.
  • Hintapyyntö oli 325 000, kauppahinta 420 500 euroa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut