Kuukauden tilakauppa | Yhtymä korjasi potin kohtuuhinnalla

Paras tarjous hyvätuottoisesta metsätilasta jäi alhaiseksi.

Eteläsavolaisen tilan kasvatusmetsät ovat hyvässä arvokasvussa ja tiestö kunnossa. (Kuvaaja: Jussi Salomäki)
Eteläsavolaisen tilan kasvatusmetsät ovat hyvässä arvokasvussa ja tiestö kunnossa. (Kuvaaja: Jussi Salomäki)

Etelä-Savossa tehtiin viime kuussa kaupat 56 hehtaarin metsätilasta. Kasvatusmetsävaltaisella tilalla on tuoreet maapohjat ja puolet puustosta on hyvän arvokasvuvaiheen nuorta kasvatusmetsää. Palstan saavutettavuus ja tiestö ovat hyvät.

Maastoarvion mukaan ainespuuta on 4 200 kuutiota eli keskipuustona 76 kuutiota hehtaarilla. Avoimen metsävaratiedon mukaan puustoa olisi 700 kuutiota enemmän.

Kun puuston määrä on mitattu huolellisesti, odotusarvolisien ja puunhintojen merkitys hinnanmäärityksessä korostuu. Tila-arvioon oli laskettu odotusarvolisää 64 000 euroa. Myynti-ilmoituksessa odotusarvolisää ei perusteltu, mutta todennäköisesti se johtuu nuorten kasvatusmetsien määrästä.

Tila-arviossa puunhintana käytettiin Metsäteollisuus ry:n hintatilaston Kymi-Savo-hinta-alueen keskihintoja. Uudistuskypsillä kuvioilla on käytetty viimeisen kuuden kuukauden toteutunutta hintaa, kasvatettavan puuston hinnat ovat viimeisen vuoden ajalta.

Kohteesta tehtiin yhdeksän tarjousta, joista vain kaksi tuli institutionaalisilta sijoittajilta. Rajanaapurina oleva rahasto ei jättänyt ostotarjousta.

Korkein ja myös myyjän hyväksymä tarjous, 226 150 euroa, tuli perheen muodostamalta metsäyhtymältä. Kauppaa voi luonnehtia edulliseksi, sillä Hannu Liljeroosin lokakuisen hintatilaston perusteella tila vaihtoi omistajaa viidenneksen keskitasoa halvemmalla ja hintakertoimella 0,88.

Tilakauppa Etelä-Savossa

  • Pinta-ala 56 hehtaaria
  • Kehitysluokat aukeaa ja siemenpuumetsiköitä 5 hehtaaria, taimikoita 12 hehtaaria, kasvatusmetsiä 30 hehtaaria, uudistuskypsää 7 hehtaaria, metsälakikohteita 1 hehtaari
  • Puusto 4 200 kuutiota
  • Myyntihinta 226 150 euroa, 4 187 euroa metsämaan hehtaarilta, 54 euroa kuutiolta

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut