Kuukauden tilakauppa | Yksityinen voitti rahastot

Hyvin hoidetusta metsätilasta saatiin seitsemän tarjousta.

Hyväkasvuiset, tasaiset ja kivettömät maat, hyvät tieyhteydet sekä hoidettu puusto nostivat tilan hinnan huomattavan korkeaksi. (Kuvaaja: Teemu Saarinen)
Hyväkasvuiset, tasaiset ja kivettömät maat, hyvät tieyhteydet sekä hoidettu puusto nostivat tilan hinnan huomattavan korkeaksi. (Kuvaaja: Teemu Saarinen)

Hämeessä tehtiin hiljattain 51 hehtaarin tilakauppa. Kohde koostui kahdesta eri kiinteistöstä, jotka muodostivat yhden kokonaisuuden. Metsän lisäksi pinta-alaan sisältyi yksi hehtaari avo-ojapeltoa, josta on vuokrasopimus tämän vuoden loppuun. Pellon tukioikeudet eivät kuuluneet kauppaan.

Maapohjat jakaantuivat jokseenkin tasan lehtomaisiin ja tuoreisiin kankaisiin.

”Maapohjat olivat hyvät ja myöskään suuria korkeuseroja ei ollut. Palstan läpi meni hyvä tie ja metsänhoidollinen tila oli keskimääräistä parempi”, tilan välittänyt Teemu Saarinen PJT Forest Oy:stä kertoo.

Saarinen oli laatinut kuvioittaisen tila-arvion summa-arvomenetelmällä. Arvion mukaan puuta oli noin 6 920 kuutiometriä eli keskimäärin lähes 140 kuutiota hehtaarilla. Tukkiprosentti oli lähes 40.

Tilan arvoksi tuli 323 314 euroa, jossa oli kokonaisarvon korjausta alaspäin viisi prosenttia. Peltohehtaarin hinnaksi oli määritetty 5 000 euroa.

Eräpäivä tarjouksille oli toukokuun loppu ja hintapyyntö oli 325 000 euroa. Tarjouksia tuli seitsemän kappaletta, neljä instituutioilta ja kolme yksityishenkilöiltä. Korkein tarjous oli 435 500 euroa ja alhaisin 341 000 euroa.

Tila myytiin parhaan tarjouksen tehneelle. Tämä oli yksityishenkilö, jolle kohteen sijainti oli sopiva. Metsähehtaarin hinta – 8 539 euroa – oli huomattavasti korkeampi kuin Hannu Liljeroosin hintaseurannassa tilastoitu maakunnan keskihinta.

TILAKAUPPA HÄMEESSÄ

PINTA-ALA 51 hehtaaria, josta uudistuskypsää 7, varttunutta kasvatusmetsää 22, nuorta kasvatusmetsää 8, eri-ikäisiä taimikoita 13 ja siemenpuualaa yksi hehtaari, lisäksi yksi hehtaari peltoa

PUUSTO noin 6 920 kuutiometriä

MYYNTIHINTA 435 500 euroa, 8 539 euroa/hehtaari

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus