Lisää säästöpuita ja leveämmät suojavyöhykkeet

PEFC:n päivitetty standardi valmistuu lokakuun aikana.

PEFC-metsäsertifioinnissa vesistöjen suojavyöhykkeiden leveys tuplaantuu kymmeneen metriin. (Kuvaaja: PEFC Suomi)
PEFC-metsäsertifioinnissa vesistöjen suojavyöhykkeiden leveys tuplaantuu kymmeneen metriin. (Kuvaaja: PEFC Suomi)

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle päivittyvät tänä syksynä.

”Luonnos on tällä hetkellä kansainvälisessä arvioinnissa, ja uuden standardin on määrä tulla hyväksytyksi lokakuun aikana. Uudistukseen liittyvät koulutukset ovat jo käynnissä eri puolilla maata”, kertoo PEFC Suomen pääsihteeri Tatu Liimatainen.

Liimataisen mukaan päivitys vahvistaa kokonaiskestävyyttä Suomen metsissä ja vie PEFC-standardia eteenpäin etenkin ekologisen kestävyyden osalta.

PEFC-standardi päivitetään viiden vuoden välein. Nyt tehtävä päivitys on järjestyksessään viides.

Säästöpuiden läpimitta ja määrä kasvavat

Uudistuksen käytännön vaikutukset näkyvät PEFC-sertifiointiin kuuluvissa metsissä esimerkiksi säästöpuiden aiempaa suurempana määränä.

”Jatkossa hehtaaria kohden on jätettävä vähintään kymmenen elävää ja kymmenen kuollutta säästöpuuta. Elävien säästöpuiden minimiläpimitta nousee kymmenestä viiteentoista senttiin. Kuolleiden puiden läpimitan on oltava vähintään 20 senttiä”, Liimatainen kuvailee.

Mikäli kuollutta puuta ei ole edellytettyä määrää, sen muodostumista tulee edistää tekopökkelöillä.

Muutoksia tulee myös vesistöjen ja avosoiden reunoille jätettäviin suojavyöhykkeisiin. Niiden leveys tuplaantuu aiemmasta viidestä metristä kymmeneen metriin.

”Suojavyöhykkeillä on sallittu ainoastaan poimintahakkuut”, Liimatainen sanoo.

Hänen mukaansa uudet kriteerit edistävät myös metsien sekapuustoisuutta sekä tiheikköjen säilyttämistä metsänkäsittelyn kaikissa vaiheissa.

Miljoonien vaikutus kantorahatuloihin

Tapio Oy ja Pellervon taloustutkimus ovat arvioineet uudistettujen kriteerien vaikutuksia hakkuisiin ja kantorahatuloihin. Arvion mukaan suojavyöhykkeiden leveneminen kasvattaa Suomessa sellaisten alueiden määrää, joilla hakkuita on rajoitettu, noin 395 000 hehtaarilla.

Säästöpuiden määrän ja läpimitan kasvu puolestaan vähentää vuosittaista hakkuumäärää noin 425 000 kuutiometriä.

Yhteensä uudistusten arvioidaan pienentävän metsänomistajien saamia kantorahatuloja kaikkiaan 20,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat