”Luvassa hurjasti haasteita” – MTK:n ja Metsäteollisuuden metsäjohtajat listasivat ensi vuoden tärkeimmät teemat

Sekä MTK:n Marko Mäki-Hakola että Metsäteollisuus ry:n Karoliina Niemi näkevät olennaisena sen, että EU:n tulevissa linjauksissa saadaan suomalaisen metsätalouden ääni kuuluviin.

Näkymä ensi vuoteen on metsien osalta vielä utuinen. Metsien yllä leijailee niin uhkakuvia kuin uusia mahdollisuuksiakin.
Näkymä ensi vuoteen on metsien osalta vielä utuinen. Metsien yllä leijailee niin uhkakuvia kuin uusia mahdollisuuksiakin.

Metsänomistajien näkökulmasta kulunut vuosi on ollut vauhdikas monella tapaa. Puukauppaa on käyty kiivaasti sahatavaran huippusuhdanteen siivittämänä. Samaan aikaan metsänomistamisen ja metsätalouden ylle on leijaillut pilviä, joista on vaikea ennustaa, onko tulevaisuudessa luvassa pilvipoutaa vai kaatosadetta.

Metsäalan edunvalvojilla kiirettä on niin ikään piisannut, eikä ensi vuosi ole tuomassa tilanteeseen muutosta. Metsälehti kysyi vuoden päätteeksi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemeltä ja MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakolalta, mitkä ovat heidän työpöydällään ensi vuoden kolme suurinta haastetta.

Karoliina Niemi muistuttaa, että metsiä koskevia päätöksiä tehdessä pitäisi osata katsoa myös jo pidemmälle kuin kymmenen vuoden päähän. Kuva: Sami Karppinen.

Karoliina Niemi:

1. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

”Poliittinen päätöksenteko ja julkinen keskustelu eivät saa kuitenkaan muuttua liian kapea-alaiseksi vaan niissä on huomioitava vahvasti myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. On pystyttävä katsomaan pidemmälle kuin vuoteen 2030. Kymmenen vuotta on esimerkiksi metsien, metsien käytön ja investointien näkökulmasta hyvin lyhyt aika.”

2. Metsiä koskevien aloitteiden valmistelu EU:ssa.

”Miten pitkälle jäsenvaltiot antavat komission mennä metsiä koskevassa päätöksenteossa ja ohjauksessa? Tämä on isoin kysymys. Aloitteiden jatkovalmistelussa on huomioitava metsien erilaisuus ja merkitys eri maissa. Yksi malli ei sovi läpi EU:n ja tästä syystä on varmistettava, että kansallinen päätäntävalta ja kansallisten erityispiirteiden huomioiminen säilyy. Aloitteita ovat muun muassa Fit for 55, metsäkatoasetus, taksonomia ja ennallistamislainsäädäntö.”

3. Kansallisen metsäpolitiikan uudistaminen.

”Meillä on paljon omia, kansallisia toimia, joilla voimme edistää yhden taloutemme kivijalan eli metsäsektorin kilpailukykyä myös tulevaisuudessa. Siinä kaksi isoa kokonaisuutta ovat kansallisen metsästrategian uudistaminen sekä uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki Metka.”

 

Marko Mäki-Hakola
Marko Mäki-Hakola aloitti MTK:n metsäjohtajana heinäkuussa. ”Ensi vuonna on luvassa hurjasti haasteita ja tekemistä.” (Kuva: Emil Bobyrev)

Marko Mäki-Hakola:

1. EU:n ohjaaminen oikeille raiteille metsiä koskevassa päätöksenteossa.

”Nyt pöydällä olevat kokonaisuudet uhkaavat romuttaa suomalaisen metsätalouden mahdollisuudet. EU:n pitäisi ymmärtää, että metsien aktiivinen käyttö on esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä avainasemassa.”

2. Markkinoiden toimivuuden parantaminen.

”Metsänomistajien tulee saada oikeudenmukainen hinta puistaan verrattuna lopputuotemarkkinaan. Lisäksi, mikäli metsien käytön rajoituskeskustelut jatkuvat, uhkaa meitä aavistushakkuiden vyöry. Se ei olisi kenenkään etu.”

3. Maankäyttöpolitiikka.

”Putkessa on muun muassa luonnonsuojelu- ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset. Lisäksi esimerkiksi tuulipuistot ja isot sähkölinjat uhkaavat tosi monen metsänomistajan elinkeinoa.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus