Stora Enson uusi korjuumalli: Menestyksen mahdollisuus vai paluu torppariaikaan?

Stora Enson uudessa konseptissa yrittäjä korjaa puuta leasing-koneilla. Alan edunvalvojassa malli herättää myös epäilyksiä.

Metsäpalvelu Nygård Oy:n Arto Nygård on ensimmäinen Stora Enson uuden konseptin mukainen yrittäjä Suomessa. Vimpelissä uutta mallia esittelemässä oli myös Stora Enson operaatiojohtaja Elina Hopponen. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Metsäpalvelu Nygård Oy:n Arto Nygård on ensimmäinen Stora Enson uuden konseptin mukainen yrittäjä Suomessa. Vimpelissä uutta mallia esittelemässä oli myös Stora Enson operaatiojohtaja Elina Hopponen. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Stora Enson uusi puunkorjuukonsepti on rantautunut Ruotsista Suomeen. Uudessa mallissa korjuukumppaniksi ryhtyvä yrittäjä saa käyttöönsä leasing-sopimuksella puunkorjuuseen tarvittavat metsäkoneet nelivuotisen sopimuskauden ajaksi. Rahoitussopimuksen pankin kanssa on neuvotellut Stora Enso.

”Olemme laajentaneet puunhankintaamme Länsi-Suomeen, ja haluamme Harvesting Partner -konseptin avulla houkutella yrittäjäksi kehittymishaluisia alan ammattilaisia, mutta konsepti on tarjolla myös jo toimiville yrityksille”, kertoo Stora Enson operaatiojohtaja Elina Hopponen.

Stora Enso on markkinoinut konseptia hyödylliseksi myös ”ammattitaitoisille kuljettajille, joilla on halua lähteä yrittäjiksi”. Tämä on herättänyt kummastusta alan yrittäjissä sekä etujärjestö Koneyrittäjät ry:ssä.

”Onko toiminta lojaalia nykyisiä sopimuskumppaneita kohtaan, jos mahdollisesti heidän palveluksessaan työskentelevistä osaavista kuljettajista tehdään yrittäjiä ja rakennetaan näin uutta kilpailua?” kysyy Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Jaakkola muistuttaa, että Suomessa on jo noin 1 500 toimivaa puunkorjuuyritystä, joista löytyy myös kasvuhaluisia toimijoita.

”Jos partnerisopimusta tarjotaan jo sopimussuhteessa oleville, niin se voi luoda uusia mahdollisuuksia esimerkiksi rahoituksen saamisessa. Lieneekö tarvetta uusien yritysten perustamiselle?”

Stora Enso tavoittelee uuden urakointimallin avulla entistä tiukempaa otetta Länsi-Suomen puuvaroista. Vimpelissä tehtiin suojuspuuhakkuuta, jossa poistettiin mäntyjä kuusten tieltä. Kuvaaja: Sami Karppinen.

Rahoitusmarkkina kiristynyt

Ensimmäinen Stora Enson uuden konseptin mukainen korjuukumppani on Metsäpalvelu Ny­gård Oy Alajärveltä. Yrityksellä on jo entuudestaan yksi Sampon ja Rottnen koneketju urakoimassa Metsänhoitoyhdistys Suomenselälle. Viime viikolla Vimpelissä männikön suojuspuuhakkuulla savotoi kaksi upouutta Komatsun metsäkonetta.

”Olimme poikien kanssa puhuneet jo aiemmin yritystoiminnan kasvattamisesta. Tämä malli antoi siihen hyvän mahdollisuuden ilman, että tarvitsee sitoa koneisiin isoja omia pääomia. En tiedä, olisiko rahoitusta järjestynyt, jos koneketjun olisi halunnut ostaa itse”, kuusi vuotta yrittäjänä toiminut Arto Nygård sanoo.

Yritys työllistää tällä hetkellä myös Nygårdin kaksi poikaa sekä yhden ulkopuolisen kuljettajan.

”Tässä kiinnosti mahdollisuus päästä ison puunhankintayhtiön urakoitsijaksi yhdellä korjuuketjulla. Toivon, että iso yhtiö voi taata paremmin tasaisen työllisyyden ympäri vuoden.”

Nygårdin toinen korjuuketju jatkaa metsänhoitoyhdistykselle urakointia.

Koneyrittäjien Jaakkola näkee periaatteessa hyvänä asiana, jos ison metsäyhtiön selkänoja mahdollistaa puunkorjuuyrityksen kasvun.

”Rahoitusmarkkina ja etenkin omarahoitusvaateet näyttävät kiristyvän jopa liikaa. Se voi rajoittaa monen yrityksen kasvua. Jos asiakas haluaa lähteä helpottamaan rahoituksen saantia, niin en näe siinä ongelmaa.”

Jaakkolan mukaan on kuitenkin oltava tarkkana, ettei rahoitusmahdollisuuksilla vaikuteta alan kilpailuun epätasapuolisesti.

”Vääristyykö kilpailu, jos markkinoilla olisi muitakin laajenemishaluisia yrityksiä, mutta asiakas ottaa tietyn joukon erityiskohteluun?” hän kysyy.

Yrittäjällä yrittäjän vastuu

Kumppanipakettiin kuuluvat myös Stora Enson yrittäjälle tarjoamat kirjanpito- ja henkilöstöpalvelut sekä koulutus. Yritys tavoittelee kaksivuorotyön tuottamia korjuumääriä, mutta Hopposen mukaan mitään sitovia kuutiomääriä ei sopimuksiin kirjata.

Entä miten toimitaan tilanteessa, jossa sopimusyrittäjille ei ole tarjolla riittävästi työtä – menevätkö Harvesting Partnerit etusijalle?

”Tällä konseptilla ei ole vaikutusta kilpailuun. Kaikki yrittäjät kantavat itse yrittäjän vastuun ja ovat vastuussa omasta liiketoiminnastaan. Niin on myös tässä mallissa”, Hopponen vakuuttaa.

Koneyrittäjien Jaakkola muistuttaa, että yrittäjän on aina syytä miettiä, missä menevät yrittäjän vapauden rajat. Mahdollisuus menestyä täytyy yritystoiminnassa olla omissa käsissä.

”Jos asiakas alkaa toimia liian syvällä yrittäjän liiketoiminnassa, niin se ei koskaan kuulosta kovin hyvältä.”

Stora Enso aikoo ottaa käyttöön Harvesting Partner -konseptinsa seuraavaksi Itä-Suomessa. Uudet kumppanit värvätään hakuprosessin kautta. Hopposen mukaan kumppanuudesta kiinnostuneita on ollut jo tähän mennessä kymmeniä.

Harvesting partner -konsepti

  • Stora Enso tarjoaa yrittäjälle nelivuotisen urakointisopimuksen.
  • Stora Enso neuvottelee rahoitussopimuksen, yrittäjä käyttää koneita leasing-sopimuksella.
  • Pakettiin kuuluvat myös kirjanpito-, henkilöstö-, sekä koulutuspalvelut.
  • Malli on Stora Enson käytössä Ruotsissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat