Kemera historiaan, metka tulee – suometsänhoidon tuet menevät uusiksi

Luonto ja ilmasto painottuvat kemeran korvaavassa metsätalouden uudessa tukilaissa metkassa.

 Suometsien hoito menee uusiksi. Heik- kotuottoisimmilla kohteilla metsätalouden jatkamista ei enää tueta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Suometsien hoito menee uusiksi. Heik- kotuottoisimmilla kohteilla metsätalouden jatkamista ei enää tueta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran korvaava metka (metsätalouden kannustejärjestelmä) on askel tiellä, jonka suunta on metsien talouskäytön ja luonnonhoidon tasapaino.

Etenkin suometsien hoidon tuki menee uusiksi. Vesitalouden hallinnassa ensisijaisia keinoja ovat peitteellinen kasvatus ja lannoitus. Kannustinta pelkkään kunnostusojitukseen ei enää ole.

Metka-laissa säilyvät talouskäytön tärkeimmät työlajit taimikonhoito ja nuoren metsän hoito, mutta hakubyrokratia kevenee. Metsäteiden ja terveyslannoituksen tuet säilyvät pääpiirteissään ennallaan.

Kulotus palaa omaksi työlajiksi, vahvasti luonnonhoitoon yhdistettynä.

Suuri kysymysmerkki on, kuinka hyvää tarkoittavat tavoitteet otetaan vastaan.

”Kaikissa työlajeissa on muutoksia”, metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

”Osassa isompia, osassa pienempiä. Monimuotoisuuden ja ilmaston huomioiminen kattaa jokaisen työlajin.”

Riissanen on ministeriössä metka-lain valmistelun vastuuvirkamies. Hän näkee lakimuutoksen askeleena tiellä, jonka suuntana on metsien luonto-, ilmasto- ja talousasioiden yhdenvertaisuus.

Kulotuksesta tulee oma työlajinsa. Säästöpuiden polttamista edellytetään ja ne myös korvataan.

Nuoren metsän hoitoon pituusraja

Taimikonhoidon kuvion minimikoon poistuminen mahdollistaa jatkuvan kasvatuksen pienaukkojen hoitamisen.

Nuoren metsän hoidossa siirrytään keskiläpimittavaatimuksesta jäävän puuston pituusrajaan, joka on havupuilla 12 ja lehtipuilla 15 metriä.

”Tukiehdot eivät varsinaisesti muutu. Pituusrajat vastaavat noin 16 senttimetrin läpimittaa.”

Lehtipuuston oma pituusraja on lausuntokierroksen palautteen antia, alkuperäisessä asetusehdotuksessa sitä ei ollut.

Uutta on, että pienpuun keruussa tulee metsään jättää kuolleet pysty- ja maapuut.

Suometsänhoito täysin uusiksi

Suometsänhoito kokee totaalisen muutoksen. Pääpaino on vesiensuojelussa ja ilmastossa, eli hiilen pitää pysyä turpeessa.

Pelkkää ojien kunnostusta ei jatkossa enää tueta, vaan siirrytään valuma-alueen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa luonnonhoito, ilmasto ja talous ovat samalla viivalla.

”Ensisijaisesti on mietittävä muita vedenpinnan säätelyn keinoja, kuten jatkuvaa kasvatusta ja lannoitusta.”

Metkassa suometsänhoidon suunnittelun tuki on 60–80 prosenttia kustannuksista, ja porrastus kannustaa suurempiin suunnittelualoihin. Toteutuksessa tuki on sataprosenttinen.

”Suometsänhoito on täysin uudenlainen työlaji. Tavoite taustalla on hyvä, mutta käytäntöön viennin onnistuminen on kieltämättä arvoitus. Jo kemerassa suometsänhoidon työmäärät olivat vähäiset.”

Metsäteiden perusparannus huomioi vaelluskalat

Metsätien rakentamisessa ja perusparannuksessa uutta on vaatimus tavoitekantavuudesta. Tukea voi saada myös yhdelle tilalle.

Perusparannuksen uutena ehtona on kalojen vaellusesteiden purkaminen.

Terveyslannoitus säilyy pääpiirteissään entisenlaisena, mutta kasvupaikkavaatimuksen tilalle tulee vaatimus puuston minimimäärästä. Taimikkokohteen minimipituus ei muutu.

Lisää kuollutta puuta

Ympäristötukeen tulee kannustin jättää kuollutta puuta eli ”kuolleen puun lisä”.

Luonnonhoitohankkeet voivat jatkossa olla myös maanomistajalähtöisiä, mikä mahdollistaa pienemmät, yhden maanomistajan täsmähankkeet.

Tavallisimpia luonnonhoitohankkeita ovat lähteiden kunnostamiset, ojitusten ennallistamiset ja lehtojen hoitotoimet.

Kulotus palaa omaksi työlajiksi. Ehtona on vähintään kahden hehtaarin uudistusala, jossa on tietty määrä poltettavia säästöpuita.

”Ei niin, että säästöpuut palavat kokonaan, vaan että syntyy palanutta puustoa.”

Tuki on hehtaariperusteinen, ja lisäksi jätettävistä säästöpuista maksetaan korvaus.

”Käytännössä tuki kattanee kustannukset.”

Haku avautuu maaliskuussa

Metka-laki tulee voimaan ensi vuoden alussa, ja haku avautuu maaliskuun alussa. Kemera-tukea voi hakea vielä kuluvan syyskuun loppuun saakka.

Lausuntokierroksella kannustejärjestelmän määrärahan suuruudeksi ilmoitettiin 59 miljoonaa euroa, mutta hallitusohjelman leikkausten jälkeen rahoitusta on ensi vuonna käytettävissä 46 miljoonaa euroa.

Riittävätkö tarkan euron hallituksella rahat?

”Tukitasoista ei ole vielä päätöstä”, Riissanen toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat