Metsänomistajat: Kuitupuun hintaa piilotellaan

Metsänomistajapuolen mielestä valtakunnallisissa hintatilastoissa häivytetään kuitupuun hinnannousu.

Kuitupuu on nyt haluttua, mutta todellisten kanto- ja hankintahintojen peittely ärsyttää metsänomistajapuolta.
Kuitupuu on nyt haluttua, mutta todellisten kanto- ja hankintahintojen peittely ärsyttää metsänomistajapuolta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) viikoittain päivittyvät puunhintatilastot perustuvat metsäyh¿tiöiden ilmoituksiin kauppojen toteutuneista hinnoista puutavaralajeittain. Metsäteollisuus ry kerää tiedot Lukelle. Yhtä tarkasti puukauppojen hintoja ei tilastoida missään muualla.

Metsänomistajajärjestö kritisoi tilastointitapaa: tilastoon kirjataan vain kauppakirjoihin merkityt puutavaralajien yksikköhinnat. Myyjälle luvatut todelliset tai tekaistut hintalisät sekä bonukset merkitään kauppakirjan lisäehtoihin, eikä niitä kirjata tilastoihin, vaikka lisät olisivatkin kuutiometrikohtaisia.

Kokeneen metsänhoitoyhdistysmiehen luonnehdinnan mukaan ”toiminta on miltei petoksen tunnusmerkit täyttävää”.

Tyyppiesimerkki on hakkuutähteelle luvattava 4–5 euroa, joka maksetaan hakkuussa kertyneiden runkopuukuutioiden mukaiselle määrälle. Todellisuudessa havuja kertyy noin viidesosa runkopuun määrästä.

”Aina havuja ei edes kerätä, vaikka lisähinta maksetaan”, MTK:n metsäasiantuntija Pauli Rintala sanoo.

Myös runkohinnoittelua käytetään hinnan peittelyyn. Kauppakirjaan merkitään kantohinnat alle vallitsevan tason. Kaupan lisäehdoissa määritellään runkohinta, joka taataan kaikelle puulle. Luke ei tilastoi runkohintoja.

”Kuitupuulle tilastoihin kirjautuva 20 euron kantohinta voi todellisuudessa muuttua 58 euroksi”, Rintala havainnollistaa.

Viime syksynä puun myyjille tarjottiin yleisesti metsäteille tai jopa pihamaalle murskekuormia riippumatta siitä, oliko tie vaurioitunut puutavaran kuljetuksissa.

”Mursketta tietysti pitääkin tuoda, jos metsätie särkyy. Tilanne on toinen, jos tästä sovitaan jo puukauppaa hierottaessa”, Rintala toteaa.

Yhtä lailla puukaupan kylkiäisinä luvatut ilmaiset taimet ja mätästykset ovat piilotettua puun hintaa.

Kuitupuuta varjellaan

Rintalan mukaan piilohinnoittelulla pyritään peittämään tapahtumassa olevaa ja osin jo tapahtunutta kuitupuun hinnan nousua. Tarkoituksena on hillitä myyjien hintaodotuksia.

”Korkeita tukin hintoja ei pimitetä, koska niiden lasketaan vauhdittavan puukauppoja.”

Yksinkertaisimmillaan puukauppakirjan lisärivillä todetaan, että kuitupuulle maksetaan vaikkapa kolme euroa kauppakirjaan merkityn kantohinnan päälle. Sama saatetaan ilmaista lupaamalla osalle kuitupuuerää ”parrulisää”.

”Ensiharvennusleimikot saatetaan määrittää myöhemmäksi harvennukseksi, jolloin korotettu hinta ei tilastoidu ensiharvennuksille”, kertoo Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Vaario.

Luke tilastoi kantohinnat erikseen ensiharvennuksille, muille harvennuksille ja päätehakkuille.

Kuitupuun hankintahinnoissa tilastoitavaa perushintaa korotetaan erilaisilla määrä-, ja luovutusaikalisillä. Todellinen hintataso on Rintalan mukaan selvästi korkeampi kuin tilastoitu vajaa 30 euroa.

”Metsä Groupin hintalisät avoimia

Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Yrjö Perälä korostaa, että yhtiön hintalisät ovat julkisia, eikä hintojen piilottelua harrasteta.

”Esimerkiksi kuitupuulle tarjotuista, toukokuun loppuun voimassa olevasta tuplabonuksesta olemme kertoneet avoimesti. Muita muutoksia hinnoittelussamme ei ole tapahtunut.”

Tuplabonus kohottaa kuitupuun hintaa enimmillään 1,4 euroa.

Hänen mukaansa hankintapuulle maksetaan kausi- ja määrälisiä, kuten aiemminkin on tehty. Pikkutukille maksetaan lisähintaa kuitupuuhun verrattuna. Sitäkään Perälä ei pidä kuitupuun piilohinnoitteluna.

”Ostamme pikkutukkeja vain sahausta varten.”

Julkaistu Metsälehdessä 10/2018

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa