Metsätyyppi | Onko kantokäsittelykauden lyhentäminen riski?

Ukrainan sota on hankaloittanut juurikäävän torjunnassa käytetyn urean saantia. Kantokäsittelyn poisjättämisestä voi seurata pulmia, erikoistutkija Tuula Piri sanoo.

1. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan asetusmuutosta, joka mahdollistaa kantokäsittelykauden lyhentämisen, mikäli kantokäsittelyaine uhkaa loppua. Mitä tämä merkitsee Suomen metsille?

Se tarkoittaisi sitä, että hakkuita tehdään ilman kantokäsittelyä juurikäävän itiöinnin aikana. Tällöin itiötartunnat jonkin verran lisääntyisivät, mikä edesauttaisi juurikääpälahon leviämistä.

Urean voi korvata harmaaorvakka-pohjaisella kantokäsittelyaineella, mutta senkin saatavuus on rajallista.

2. Mikä vaikuttaa juurikääpäriskiin?

Juurikääpä alkaa tuottaa itiöitä, kun lämpötila on noussut pysyvästi nollan yläpuolelle. Sään lämmetessä itiömäärät vähitellen kasvavat ja tartuntariski suurenee. Toinen merkittävä tekijä on, kuinka paljon ympäröivällä alueella on juurikääpää.

3. Kannattaako hakkuita lykätä, jos kantokäsittelyainetta ei ole saatavissa?

Terveet metsiköt Etelä-Suomen pahoilla juurikääpäalueilla ovat sellaisia, joiden hakkuiden siirtoa kannattaa harkita. Etenkin jos juurikääpätartunta tulee ensiharvennuksessa, laho ehtii levitä pitkälle päähakkuuseen mennessä. Myös jatkuvan kasvatuksen kohteilla kannattaa olla tarkkana.

4. Mitä tapahtuu, jos juurikääpä leviää metsään?

Kun juurikääpä pääsee leviämään tuoreesta kaatopinnasta kantoon ja juuristoon ja sitä kautta vieruspuihin, se on pitkäaikainen riesa eikä sitä saa metsiköstä pois kuin puulajia vaihtamalla.

Pahimmillaan se lahottaa arvokkaimman tyvitukin.

TUULA PIRI

KUKA: Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija

MITÄ: Työskennellyt koko työuransa juurikäävän, Suomen metsien merkittävimmän tuhonaiheuttajan, parissa.

MIKSI: Laki velvoittaa kantokäsittelyyn toukokuun alusta marraskuun loppuun, kun hakkuuvuorokauden alin lämpötila on nollan yläpuolella. Nyt määräaikaisella asetusmuutoksella saatetaan nostaa lämpötilarajaa, mikä lyhentää käsittelykautta, sekä poistaa kantokäsittelyvelvoite turvemailta.

Lehden mennessä painoon (22.5.) tuorein tieto on, että kantokäsittelykauden lyhentämistä koskeva asetusmuutos ei ole tulossa voimaan vielä toukokuun ensimmäisellä viikolla. Torjunta-aineiden saatavuus on parantunut maaliskuusta, mutta ministeriö on valmis ottamaan asetuksen käyttöön tarvittaessa nopealla aikataululla.

Lisää aiheesta: Ministeriö haluaa lyhentää kantokäsittelykautta, syynä epävarmuus torjunta-aineiden saannista

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito