Metso-suojelun kasvu jatkuu

Metso-ohjelman suojelutavoitteesta on saavutettu yli neljä viidesosaa. (Kuvaaja: Heta Välimäki)

Metso-ohjelmassa jatkui viime vuonna kasvu. Metsänomistajat suojelivat metsää pysyvästi ohjelman kautta vuonna 2020 yhteensä 5 500 hehtaaria, kun edellisvuonna jäätiin alle 5 000 hehtaarin. Suurin osa tästä oli yksityisiä suojelualueita.

Ympäristötukisopimuksia tehtiin noin 3 500 hehtaarille ja luonnonhoitotöitä tehtiin 128 hehtaarilla. Edellisvuonna ympäristötukisopimuksia tehtiin vain runsaalle 2 000 hehtaarille.

Suojelusta sovitaan ely-keskusten kanssa, ympäristötuki ja luonnonhoito sovitaan Metsäkeskuksen kanssa.

Tänä vuonna ohjelman kautta on tarkoitus suojella pysyvästi 4 500 hehtaaria. Siihen on käytettävissä 35 miljoonaa euroa. Ympäristötukisopimuksia on tavoitteena tehdä 3 550 hehtaarille ja luonnonhoitohankkeita 250 hehtaarille. Näihin on rahoitusta varattu runsaat yhdeksän miljoonaa euroa.

Metso-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitotöitä on tarkoitus tehdä 82 000 hehtaarille talousmetsää.

Viime vuoden loppuun mennessä suojelutavoitteesta oli saavutettu 82 prosenttia, mutta luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta vasta 63 prosenttia. Suojelutavoitteiden saavuttaminen on mahdollista nykyrahoituksella, mutta luonnonhoidon ja ympäristöhankkeiden osalta ei, ympäristöministeriöstä ja maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan. Siinä tavoitteisiin yltäminen edellyttäisi rahoituksen tuplaamista.

Viime vuonna eduskunta myönsi ohjelmalle lisärahoitusta runsaat 10 miljoonaa euroa. Siitä suurin osa osoitettiin kuitenkin suojelukohteiden hankintaan, ei ympäristötukihankkeisiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito