Puunkuorelle uusi osoite

Metsäteollisuuden sivutuotteille haetaan uutta käyttöä. Tarkoitus on tehdä bisnestä ja parantaa ympäristöä.

Puunkuorelle haetaan uutta käyttöä
Kuori- ja purukasojen purkuun etsitään parhaillaan uusia vaihtoehtoja.

Samalla, kun metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät sellun ja muiden varsinaisten metsätuotteiden tuotantoa, kasvavat myös tehdasalueilla syntyvien sivutuotteiden määrät.

Esimerkiksi sahoille nousi jo viime syksynä ongelmaksi, mihin sahauksessa syntyvä sahanpuru ja puunkuori käytetään. Koska sivutuotteiden myynti energiaksi takkusi, sahojen pihamaiden puru- ja kuorikasat alkoivat paisua yli äyräidensä.

”Uusia loppukäyttömuotoja yritetään löytää parhaillaan erityisesti kuorelle, sahanpurulle ja ligniinille”, kertoo metsä-teollisuuden asiantuntija Markku Karlsson.

Aiemmin muun muassa UPM:n teknologiajohtajana työskennellyt Karlsson on selvittänyt metsäteollisuuden sivuvirroille uusia käyttökohteita maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Kuorikasat masuuniin?

Yksi tutkittava kohde on ollut puunkuoren käyttö metalliteollisuudessa.

”Jos kuori kävisi teräksen valmistuksessa käytettävän hiilen raaka-aineena masuunissa, ei tarvitsisi käyttää nykyistä määrää fossiilista hiiltä. Voitaisiin valmistaa vähäpäästöisempää ’vihreää terästä’.”

Sahojen lisäksi kuorikasoja syntyy erityisesti sellutehtaiden pihoille. Tähän mennessä kuorta on poltettu muun muassa lauhdesähkön tuottamiseksi, mutta se ei ole ainakaan nykynäkymillä kovin kannattava ratkaisu.

”Sellutehtaassa kuorta syntyy 24/7. Metallinvalmistus käyttää hiiltä 24/7. Molemmat hyötyvät, mikäli puunkuori soveltuu metalliteollisuuden käyttöön.”

Puunkuorta syntyy nykyisillä puunkäyttömäärillä noin 6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Määrässä on Karlssonin mukaan potentiaalia 200 miljoonan euron arvoiseen liiketoimintaan.

Kiertotalous tavoitteena

Sen lisäksi, että sivutuotteista saataisiin jatkossa kannattavaa liiketoimintaa, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biojalosteilla hyödyttäisi myös ympäristöä.

Metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisessä kenties pisimmällä ollaan puuaineksen jalostuksessa liikenteen biopolttoaineiksi.

”Lisäksi tutkinnan alla on, voisiko puunkuoresta tehdystä biohiilestä jalostaa korkeamman jalostusarvon hiiltä käytettäväksi esimerkiksi veden tai ilman puhdistuksessa”, Karlsson kertoo.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 2/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat