Rannikolla niukkuutta metsähakkeesta

Luonnonvarakeskus arvioi viime keväänä maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa raportissa, että vähintään puolet vuonna 2019 käytetyn turpeen määrästä voitaisiin korvata jatkossa kotimaisella metsähakkeella.

Jos turve korvattaisiin metsähakkeella sataprosenttisesti, tarkoittaisi tämä nykyisen metsähakemäärän tuplaamista 7,6 miljoonan kuutiometrin tasosta lähelle 16 miljoonaa kuutiometriä.

”Se edellyttäisi nykyistä suurempaa aktiivisuutta hakkuissa”, arvioi erikoistutkija Perttu Anttila Luonnonvarakeskuksesta.

Hakkuiden lisääntyessä energiapuuta kertyisi Anttilan mukaan nykyistä enemmän sekä harvennuksilta että hakkuutähteistä eli latvusmassasta.

”Kuitupuuta pienemmän energiarangan potentiaali turpeen korvaajana on melko vähäinen.”

Alueellisesti epätasapaino metsähakkeen hankintapotentiaalissa on kuitenkin suuri. Kysyntä on jo nyt paikoin kotimaista tarjontaa suurempaa Pohjanmaan rannikolla ja Etelä-Suomessa.

”Metsähakkeen kysyntä lisääntyy eniten siellä, missä turvetta käytetään nyt paljon”, Anttila kiteyttää.

Paine energiapuun tuontiin ja kuitupuun ohjaamiselle polttoon on monella alueella merkittävä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa