Pohjois-Savossa hakattiin viime vuonna eniten puuta

Energiapuun ykkösmaakunta oli Pirkanmaa, jossa energiapuuta korjattiin yli 1,2 miljoonaa kuutiota.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa hakattiin viime vuonna puuta metsäteollisuuden tarpeisiin sekä energiapuuksi yhteensä 72,7 miljoonaa kuutiota. Määrä pieneni vuodesta 2022 kolmella prosentilla.

Hakkuumäärästä tukkipuuta oli 27,6 ja kuitupuuta 33,7 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuuta korjattiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän, 11,4 miljoonaa kuutiometriä.

Maakunnittain tarkasteltuna puuta hakattiin selvästi eniten Pohjois-Savossa, yhteensä noin 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun osalta Pohjois-Savo ylsi ainoana maakuntana yli kolmen miljoonan kuution hakkuumäärään.
Kuitupuuta hakattiin puolestaan eniten Pohjois-Pohjanmaalla, noin 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuuta korjattiin eniten Pirkanmaalla.

Luonnonvarakeskuksen laskema suurin ylläpidettävissä oleva maakunnittainen hakkuukertymä ylitettiin viime vuonna kuudessa maakunnassa. Selvimmin suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumäärä ylitettiin Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa, joissa hakkumahdollisuuksista käytettiin 107 prosenttia. Alhaisimmaksi luku jäi Lapissa, 76 prosenttiin.

Hakkuumahdollisuudet olivat monissa maakunnissa täyskäytössä. Lähde: Luonnonvarakeskus

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa