Tukilla riittää kysyntää

Puuvarannot alkavat monella sahalla hiljalleen täyttyä, mutta tukkipuu käy yhä kaupaksi.

Sahatavaran laskevat maailmanmarkkinahinnat ovat saaneet Sahakuution rajoittamaan puun ostoa. Marraskuun puolivälissä sahatavaraa paketoivat yhtiön Kerimäen sahalla Riikka Makkonen ja Janne Hämäläinen. (Kuvaaja: Sirpa Mikkonen  PIIRTO photography)
Sahatavaran laskevat maailmanmarkkinahinnat ovat saaneet Sahakuution rajoittamaan puun ostoa. Marraskuun puolivälissä sahatavaraa paketoivat yhtiön Kerimäen sahalla Riikka Makkonen ja Janne Hämäläinen. (Kuvaaja: Sirpa Mikkonen PIIRTO photography)

Puukauppa käy edelleen vilkkaana. Loka-marraskuun vaihteessa puuta ostettiin usean viikon ajan yli miljoona kuutiometriä, selviää Metsäteollisuus ry:n tilastoista. Viime vuonna tällaisia miljoonaviikkoja osui syksyyn yksi, parina aiempana vuotena ei yhtään.

Puutavaralajeista eniten on tänä vuonna ostettu mäntykuitupuuta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan syyskuun loppuun mennessä mäntykuitupuuta oli ostettu kaikkiaan noin yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Ostolistan kärjessä ovat olleet myös kuusi- ja mäntytukkipuu. Kuusitukkia on ostettu vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, mäntytukkia noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Se on niin paljon, että tukkipuun varannot alkavat monella sahalla hiljalleen täyttyä.

”Varastotilanne on parempi kuin aiemmin. Puuta tarvitaan kuitenkin koko ajan, joten olemme edelleen mukana puukaupoilla”, sanoo Pohjois-Pohjanmaalla toimivan Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Samaa sanovat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivan Pölkyn toimitusjohtaja Petteri Virranniemi sekä Satakunnassa toimivan Kampin Sahan toimitusjohtaja Juha Kamppi. Etelä-Savossa toimiva Sahakuutio ei sen sijaan osta tällä hetkellä juurikaan lisää puuta. Taustalla ei tosin ole puuvarantojen täyttyminen, vaan sahatavaran laskevat maailmanmarkkinahinnat.

Tarpeissa vaihtelua

Se, millaiset tukkileimikot sahoja tällä hetkellä kiinnostavat, vaihtelee. Pölkky ja Sahakuutio ostavat lähinnä talvileimikoita. Pölkky ostaa pääasiassa mäntytukkia ja mäntypikkutukkia, Sahakuutio mänty- ja kuusipikkutukkia. Pölkyn käyttämästä puusta noin puolet tulee suoraan yksityismetsänomistajien kanssa sovituista puukaupoista.

Junnikkalankin ostot ovat hiljalleen siirtymässä kesäleimikoista talvileimikoihin, mutta Kampin Sahalla katseet ovat jo ensi vuodessa.

”Talvileimikoitakin ostetaan, jos tarjolle tulee hyvä leimikko. Eniten tarvetta on kuitenkin kesä- ja kelirikkoleimikoille. Joitain leimikoita mahtuu vielä ensi keväälle, loput korjataan ensi syksynä”, Kamppi sanoo.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 21/2018.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat