Vakuuta hyvän sään aikana

Metsävakuutusta ei välttämättä saa enää silloin, kun riskit ovat jo selvästi kohonneet.

palanut metsä
Metsäpalo ja sen torjuntatoimet voivat aiheuttaa metsässä totaalista tuhoa, johon metsänomistaja voi varautua lähinnä vain vakuuttamalla. Kalajoella tuli ylitti tämän palokäytävän hetkessä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsänomistaja voi varautua metsäpaloihin lähinnä vakuuttamalla metsänsä. Omaisuuden ja toiminnan vakuutuksista vastaava johtaja Leena Leijala Pohjola-vakuutuksesta huomauttaa, että vakuutus on syytä ottaa hyvissä ajoin.

”Vakuutus on ostettava silloin, kun riski esimerkiksi metsäpalolle tai myrskyvahingoille ei ole selvästi kohonnut.”

Eli jos naapuritilalla palaa, tai viikonlopuksi ennustetaan rajua myrskyä, ei metsävakuutusta välttämättä enää voi ostaa.

Tämän vuoksi Pohjola vakuutus keskeytti esimerkiksi Kalajoen metsäpalon sytyttyä metsävakuutusten myynnin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja jatkaa sitä, kun tilanne on normalisoitunut.

”Näin vältytään tilanteelta, jossa pitäisi arvioida sitä, onko metsä vakuutettu ennen kuin vahinko on tapahtunut”, Leijala perustelee.

Vakuutus korvaa myös muita kuluja

Metsäpalovakuutukset ovat yleensä täysarvovakuutuksia. Esimerkiksi Pohjola vakuutuksen metsävakuutus korvaa metsäpalosta aiheutuneet vahingot ”asiakkaan menetyksen mukaan” ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arvion perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi sadantuhannen euron arvoinen puusto palaa, ja metsänomistaja saa puista vain 25 000 euroa myyntituloa energiapuuna, korvaa vakuutus metsänomistajalle menetyksenä 75 000 euroa.

Palaneen puuston ohella metsäpalovakuutuksesta voi saada korvauksia, jos metsäpalon rajoittamiseksi metsään on pitänyt hakata palon leviämistä estäviä palokäytäviä. Myös palon jälkivartioinnista saattaa aiheutua huomattavia kustannuksia, jotka vakuutus voi korvata.

Metsäpalovakuutuksia voi pitää kohtalaisen edullisina vakuutetun omaisuuden arvoon suhteutettuna. Esimerkiksi Lähi-Tapiolan suppea metsävakuutus Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitseville yhteensä 110 hehtaarin metsätiloille maksaa tänä vuonna alle euron hehtaaria kohden.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut