Veroilmoituksen tekeminen on helpointa verkossa

Useimpien metsänomistajien on jätettävä metsäveroilmoitus maaliskuun alussa. Näiden ohjeiden avulla ilmoituksen tekeminen sujuu.

Veroilmoituksen tekeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä paperilomakkeellakin tehtyjen veroilmoitusten pitää olla verottajalla jo viimeisenä jättöpäivänä. Suurella osaa metsänomistajistahan se on 2.3.
Veroilmoituksen tekeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä paperilomakkeellakin tehtyjen veroilmoitusten pitää olla verottajalla jo viimeisenä jättöpäivänä. Suurella osaa metsänomistajistahan se on 2.3.

Jos metsänomistajalla ei verovuoden aikana ole ollut metsätalouden tuloja eikä menoja, ei metsäveroilmoitusta tarvitse palauttaa. Tosin jos on käyttämättömiä varauksia ja metsävähennystä, ilmoitus on tehtävä.

Helpointa metsäveroilmoituksen tekeminen on sähköisesti OmaVero-palvelussa. Paperinenkin lomake on yhä käytössä, ja omistustiedoilla varustettu 2C-lomake lähetetään edelleen suurimmalle osalla verovelvollisia. Jos metsänomistaja on Suomi.fi-palvelussa asioidessaan ilmoittanut, että ei tarvitse paperisia asiakirjoja, lomaketta ei tule.

Lue ohjeet

Ennen veroilmoituksen tekoa kannattaa lukea ohjeet. Verohallinnon omat veroilmoituksen teko-ohjeet ovat hyvät, mutta ne löytyvät vain netistä.

Lomakkeen mukana tulevassa saatekirjeessä on yleisiä ohjeita. Jos on tallessa toissavuotinen 2C-lomakkeen täyttöohje, sitä voi käyttää veroilmoituksen teossa. Myös edellisvuoden veroilmoitus on usein tarpeen, koska sieltä löytyvät menovaraukset ja metsävähennyksen seuranta.

Sähköisen ilmoituksen tekevillä nämä tiedot näkyvät nyt valmiina edellisvuoden ilmoituksen perusteella. Myös vanha ilmoitus löytyy OmaVerosta, jos sen on siellä viime vuonna tehnyt.

Vinkki!

Vaikka tekisitkin metsätalouden veroilmoituksen sähköisesti OmaVerossa, kirjaa tiedot ensin paperiselle 2C-lomakkeelle. Näin lomakkeesta jää paperiversio arkistoon.

Laske valmiiksi

Ennen kuin ilmoitusta ryhtyy tekemään, kannattaa kulut, hankintatyön arvo ja metsävähennys laskea valmiiksi. Metsälehden Metsäverokirja 2020 sisältää tarkempia selvityksiä esimerkiksi metsävähennyksestä tai metsätalouden koneiden poistomenettelystä.

Verohallinnon nettisivuilta löytyy tarkempia ohjeita muun muassa matkakulujen vähennyksestä sekä koneiden poistokelpoisuudesta. Metsävähennyksestä ja uudesta metsälahjavähennyksestä on oma ohjeensa. Nyt ohjeisiin pääsee kätevästi myös sähköistä veroilmoitusta tehdessä.

Metsäverotuksessa pärjätään yleensä niillä tositteilla, mitä metsäalan toimijoilta on saatu. Tarkempia selvityksiä tehdään tarpeen mukaan.

Vinkki!

Pistä kaikki kuitit ja puun ostajilta saadut selvitykset järjestykseen ennen veroilmoituksen täyttämistä. Numeroi kuitit aikajärjestyksessä.

Riittääkö yksi ilmoitus?

Perheen tilakokonaisuudesta tehdään vain yksi ilmoitus, ellei toinen puoliso vaadi tehtäväksi erillistä ilmoitusta yksin omistamastaan metsäkiinteistöstä.

Yhdellä lomakkeella ilmoitetun metsäkokonaisuuden tulos jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken verolomakkeelle kirjattujen omistusosuuksien suhteessa.

Avopuolisoiden omistamia metsiä ei yhdistetä, vaan kumpikin tekee omista metsistään oman ilmoituksen. Jos metsää omistetaan yhdessä, tältä osin on kyse yhtymästä. Jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi, heidät rinnastetaan aviopuolisoihin.

Kirjaudu palveluun

Netti-ilmoitusta varten mennään Vero.fi-sivulle. Veroilmoituksen tekoon pääsee valitsemalla OmaVero. Kannattaa kuitenkin ensin katsoa sivun alareunasta löytyvä kohta Metsä. Siellä on runsaasti yleistä tietoa metsään liittyvistä veroilmoituksista.

Metsäverotuksen pariin päästään, kun pankkitunnistautumisen jälkeen valitaan Omat veroasiat. Jos haluaa katsella OmaVerossa tehdyn vuoden 2018 veroilmoituksen tietoja, ne löytyvät kohdasta Tehdyt toimenpiteet.

Veroilmoituksen tekoon päästään valitsemalla oikeasta yläreunasta Veroilmoitukset ja verotustiedot ja verovuosi 2019.

Omilla pankkitunnuksilla voi tehdä vain oman veroilmoituksen, ei esimerkiksi puolison veroilmoitusta. OmaVerossa on mahdollista hoitaa myös toisen henkilön veroasioita, jos siihen on hankittu valtuudet.

Yhtymien ja kuolinpesien nettiveroilmoituksen voi tehdä vain Katso-tunnisteen avulla. Tunniste on poistumassa käytöstä, joten sitä ei enää tälle vuodelle kannata hankkia. Lisäohjeita valtuutuksien antamisesta löytyy Vero.fi-sivuilta.

Metsäverotusta klikkaamalla saadaan näkyviin Metsätalouden veroilmoitus. Paperisesta 2C-lomakkeesta löytyvät samat asiat, mutta eri järjestyksessä ja eri tavoin esitettynä.

Veroilmoituksen perustana ovat Kyllä- ja Ei-ruudut jokaisen esitettävän asian kohdalla. Jos on ilmoitettavana jotain lukuja kyseiseen kohtaan, valitaan Kyllä. Sen jälkeen avautuu uusi ikkuna, johon tiedot kirjataan.

Jokaisen kohdan alareunassa on myös Miten nämä tiedot ilmoitetaan -kohta. Sitä klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, josta saa lisätietoja asianomaisen kohdan täyttämiseen. Siitä on vielä linkki Vero.fi-sivuille, josta saa lisätietoja kyseisen kohdan verotuksesta.

Jokaisen sivun oikeassa reunassa näkyy Yhteenveto-sarake, johon asianomaisiin kohtiin kirjatut erät tulevat näkyviin.

1. Henkilötiedot

Metsätalouden veroilmoituksen ensimmäisellä sivulla on henkilötiedot. Siihen on myös merkitty puolisoiden osuudet, jos metsää omistetaan yhdessä tai niistä muuten tehdään yhteinen veroilmoitus.

2. Tulot

Tässä ilmoitetaan kaikki metsätalouden tuloksi tulevat erät, kuten puunmyyntitulot ja kemerakorvaukset. Tässä ilmoitetaan myös varausten tuloutus ja muistiinpanoihin sisältyvät, tuloiksi kirjattavat yksityistalouden menot, esimerkiksi mönkijän yksityiskäytön osuus. Tuloina ilmoitetaan siis kaikki ne kohdat, jotka paperisella 2C-lomakkeella ovat plusmerkkisiä.

Pystykaupalla myytyjen puiden kauppahinnat löytyvät puun ostajien lähettämistä vuosiyhteenvedoista tai yksittäisen kaupan asiakirjoista.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta myydyt puuerät ovat yleensä hankintakauppoja. Niiden kulut vähennetään metsätalouden menoissa.

Puun myyntitulot ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Puun ostajien perimät ennakot verottaja laskee verovelvollisen eduksi ostajilta tulleiden ilmoitusten perusteella. Niitä ei siis tarvitse ilmoittaa, eikä niitä vähennetä puukaupan tuloista.

Puun ostajalta tulleesta selvityksestä tai maksutositteesta poimitaan veroilmoitukseen puukaupan arvo ilman ennakonpidätyksen vähentämistä ja arvonlisäveron lisäämistä.

Vinkki!

Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset ovat verollista tuloa. Ilmoita vakuutuskorvaukset täysimääräisinä, älä vähennä perittyä ennakkoa korvaussummasta. Ennakon verottaja ottaa huomioon vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan.

Tässä kohdassa voidaan ilmoittaa myös muut, eri syistä saadut korvaukset.

Kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran perusteella saadut valtion tuet ovat verollisia. Jos tuki on ohjattu suoraan hankkeen toteuttajalle, tukea ei kirjata metsänomistajan veroilmoitukseen.

Jos aikaisempina vuosina on tehty tulo- tai menovarauksia, niitä tuloutetaan tarvittaessa. Vanhat, voimassa olevat varaukset näkyvät nyt Varaukset-sivulla.

Kun omasta metsästä otetaan puuta maatalouteen, elinkeinotoimintaan tai yksityiskäyttöön, se kirjataan veroilmoitukseen. Maatalouden käyttöä on muun muassa tuotantotilojen lämmitykseen käytetyn polttopuun arvo. Yksityiskäyttöä on oman kesämökin tai talon rakentamiseen käytetyn puutavaran arvo.

Elinkeinotoimintaan siirretyn puutavaran arvona pidetään käypää hankintahintaa. Maatalouteen ja yksityiskäyttöön menneen puutavaran arvo lasketaan kantohintojen perusteella.

Vinkki!

Oman asunnon ja kesämökin lämmitykseen käytetty puutavara on verovapaata, älä ilmoita sitä verotukseen.

Muina tuloina ilmoitetaan sellaiset pääomatulot, joita ei merkitä aiempiin kohtiin. Tällaisia tuloja voivat olla esimerkiksi edellisen vuoden verotuksessa vähennettyihin menoihin kohdistuvat maksupalautukset.

3. Menot ja varaukset

Tältä aukeamalta löytyvät kaikki menoina ilmoitettavat erät, kuten vuosimenot, hankintatyön arvo, metsävähennys, varaukset sekä poistot.

Metsätalouden harjoittamisen kustannukset vähennetään vuosimenoina tai poistoina. Vuosimenot jaetaan palkkaus- ja matkakuluihin sekä muihin menoihin. Metsätalouden kuluista tehdään muistiinpanoihin tarpeelliset selvitykset.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat metsätalouden töistä maksetut palkat. Jos kuolinpesä tai yhtymä on maksanut osakkailleen matkakorvauksia ja päivärahoja matkalaskun perusteella, ne kirjataan palkkausmenoiksi.

Vähennyskelpoisia ovat kaikkien metsätalouden matkojen kulut. Metsänomistajan kulkuväline on tavallisesti oma auto. Sen kuluina vähennetään 0,25 euroa kilometriltä. Jos mukana on peräkärry, siitä voi tehdä ylimääräisen 0,07 euron kilometrikorvauksen. Jos metsämatkoja ajetaan mönkijällä, vähennys on 98 senttiä kilometriltä. Jos matka tehdään veneellä, vastaava vähennys on 76 senttiä kilometriltä.

Jos on käytetty julkisia kulkuvälineitä tai oman auton kilometrikuluista on tehty laskelma, kulut vähennetään todellisten kulujen mukaan.

Vinkki!

Tee matkoista muistiinpanoihin riittävän tarkka selvitys. Kirjaa joka matkasta päivämäärä, matkan kohde ja aihe. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi myrskytuhojen tarkistus, metsänhoitoyhdistyksessä asiointi, moottorisahan osto tai taimikonhoito.

Muualle kuin omaan metsään suuntautuvista matkoista voi tehdä myös päivärahavähennyksen. Vähennys on yli 6 tunnin matkoista 15 euroa ja yli 10 tunnin matkoista 28 euroa.

Päivärahakelpoinen matka on vaikka käynti metsämessuilla tai yhdistyksen retkeilyllä. Jos päiväraha kirjataan vähennykseksi, matkakirjanpitoon on merkittävä matkan alkamis- ja päättymisaika.

Vähennyskelpoisia ovat myös kaikki ne muut kulut, jotka ovat aiheutuneet metsätalouden harjoittamisesta. Tavanomaisia vuosimenoja ovat esimerkiksi Metsälehden tilausmaksu, metsänhoitotarvikkeiden hankintakulut sekä moottori- ja raivaussahan bensakulut. Pienkoneiden, kuten raivaus- ja moottorisahojen, hankintakulut voidaan vähentää myös vuosimenoina.

Jos metsätalous on ollut kohtalaisen laajaa, voidaan toimistokuluista tehdä työhuonevähennys, joka on 225 euroa. Kulut voidaan vähentää myös todellisten kulujen mukaan.

Arvonlisäverolliset kirjaavat vähennykseksi nettomenot ilman arvonlisäveroa. Ne, jotka eivät ole arvonlisäverollisia, vähentävät kulut arvonlisäveroineen.

Hankintatyö

Hankintatyön arvo ilmoitetaan nyt menona hieman poiketen 2C-lomakkeesta. Hankintatyön arvo lasketaan ensiksi muistiinpanoihin. Sen jälkeen korjattu puumäärä ja työn arvo kirjataan nettilomakkeelle. Jokaisesta työntekijästä täytetään oma Lisää rivi -kohta.

Jos työt on tehty viime vuonna, mutta tuloa saadaan vasta tänä vuonna, ilmoitetaan työ tehdyksi, mutta jätetään hankintatyön arvo kohta tyhjäksi ja työn arvo vähennetään vasta tänä vuonna. Jos hankintatyöstä on kertynyt ansiotulona verotettavaa tuloa, se on ilmoitettava viime vuoden verotuksessa.

Polttopuukaupoissa ilmoitetaan se määrä työn arvoa, minkä verran on myyty puita.

Metsävähennys

Veroilmoituksessa on nyt valmiina edellisen ilmoituksen mukainen metsävähennyspohja, käytetty metsävähennys ja mahdollinen luovutusvoittoihin lisätty metsävähennys. Laskelman tietoja korjataan tarpeen mukaan kuluneen verovuoden tiedoilla.

Näin saadaan käytettävissä olevan metsävähennyksen määrä. Sen jälkeen lasketaan verovuoden metsävähennyksen määrä.

Metsävähennystä voi tehdä enintään 60 prosenttia veroilmoituksen yhteenlasketusta tulosta. Metsävähennyskelpoista tuloa ovat puunmyyntitulot, erilaiset korvaukset sekä omasta metsästä otetun puun veronalainen arvo. Hankintakaupan tulosta pitää vähentää hankintatyön arvo, vain verotettavaksi jäävä tulonosuus on metsävähennyskelpoista. Hankintakaupan arvo voi olla kokonaan metsävähennyskelpoista, jos korjuutyön on tehnyt ulkopuolinen urakoitsija.

Varausten tuloutuksia ei lasketa metsävähennykseen.

Metsävähennyksen minimimäärä on 1 500 euroa. Sen tekemiseen tarvitaan vähintään 2 500 euron pääomatulot, koska tuloista 60 prosenttia on vuosittain metsävähennyskelpoista.

Metsävähennyksen voi tehdä vain metsävähennyskelpoisen metsäkiinteistön tai kiinteistöjen tuloista. Jos tuloja on kertynyt metsävähennyskelvottomilta kiinteistöiltä, tuloista tehdään erittely muistiinpanoihin.

Varaukset

Meno- ja tuhovarauksella verovuonna saatuja tuloja voidaan siirtää tuleville vuosille silloin syntyvien menojen kattamiseen. Varauksia ei ole välttämätöntä tehdä.

Vanhat, edellisellä veroilmoituksella ilmoitetut varaukset näkyvät nyt valmiina veroilmoituksessa. Ilmoitukseen lisätään mahdolliset viime vuoden varaukset.

Kuolinpesien kannattaa tehdä aina mahdolliset varaukset. Alijäämää ei siirretä osakkaiden verotukseen, joten jos pesällä ei ole tuloja, verovuoden kuluista syntyy tappio. Sen voi vähentää seuraavan 10 vuoden aikana pääomatuloista. Varauksia tekemällä ja niitä myöhemmin purkamalla kuluja saa katettua varmemmin.

Menovaraus voi olla enintään 15 prosenttia ilmoitettujen tulojen yhteismäärästä. Varaus lasketaan tulosta, josta on vähennetty hankintatyön arvo sekä mahdollinen metsävähennys. Vanhojen varausten tuloutuksia ei oteta huomioon laskelmassa.

Tuhovarauksen voi tehdä vakuutuskorvauksesta, jos vahingosta aiheutuu seuraavana vuonna uudistamiskuluja. Tuhovaraus voi olla enintään uudistamiskulujen suuruinen.

Varausten käyttöön on aikaa Etelä-Suomessa neljä vuotta ja muualla kuusi vuotta. Jos metsänomistajalla on säännöllisesti tuloja, varauksia voi tehdä vuosittain ja tulouttaa ne määräaikojen päätyttyä.

Vinkki!

Tarvitset sekä metsävähennyksen että menovarauksen kirjaamista varten taskulaskinta, sillä ohjelma ei tuota näitä lukuja valmiiksi.

Poistot

Poistoina vähennetään moottorisahaa suurempien koneiden ja laitteiden hankintamenot. Kalustosta tehdään muistiinpanoihin erillinen selvitys ja vain yhteenveto kirjataan veroilmoitukseen.

Myös poistojen menojäännökset näkyvät nyt veroilmoituksessa. Lomakkeelle kirjataan uudet poistot.

Vuoden aikana myydyn koneen menojäännös ei ole enää poiston peruste. Jos vanha kone on mennyt vaihdossa, sen menojäännös poistetaan luettelosta ja uuden hankintahinta kirjataan täysimääräisenä. Vanhasta koneesta tehdään lisäksi luovutusvoittoverolaskelma verolomakkeelle 9.

Tavallinen poistoina vähennettävä metsätalouden kone on maataloustraktori peräkärryineen. Myös mönkijä tai moottorikelkka lisävarusteineen voi olla metsätalouden kone.

Vinkki!

Pidä metsätalouden käytössä olevan koneen ajoista päiväkirjaa. Jos laitteella on yksityiskäyttöä, päiväkirjan perusteella poistoista ja vuosimenoista erotetaan yksityiskäytön osuus.

Koneen tai laitteen vuosikulut ja poistot voidaan tehdä täysimääräisesti, jolloin yksityiskäytön osuus kirjataan verolomakkeella yksityismenoihin. Toinen vaihtoehto on kirjata verotukseen vain metsäkäytön osuus kuluista ja poistoista.

Kunnostusojituksia ja metsäteitä tehdään yleensä yhteishankkeina kemeravaroin. Poistoja tehdään siitä osuudesta, mikä jää verovelvollisen maksettavaksi. Jos kemeratuki tulee metsänomistajalle, se kirjataan tuloksi ja poistettavaksi hankintamenoksi laitetaan hankkeen kokonaiskustannukset. Vähäiset lanaus-, sorastus- tai muut kulut voidaan vähentää vuosimenoina.

Siirrettäviä menoja ovat maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluihin sisältyneet metsätalouden menot. Tällaisia ovat muun muassa maatalouden kalustoon kuuluvalla traktorilla tehdyn puunajon konekustannukset. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan kuluja pienennetään vastaavasti.

Lopuksi

Kun veroilmoitus on valmis, se lähetetään verottajalle. Jos tuntuu, että jokin asia on vielä tarkistamatta, ilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 1/2020.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut