Viisi kysymystä varhaisperkauksesta

Vesooko keväällä varhaisperattu taimikko enemmän kuin keskikesällä perattu? Kyllä, mutta perkaukselle voi silti olla järkevää suunnata varhain keväällä.

Alkukeväällä raivaussahatyötä jouduttaa lehdettömyyden ohella erityisesti se, ettei pintakasvillisuus vaikeuta taimikossa liikkumista ja maaston muodot ovat näkyvissä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

1. Miksi varhaisperkaus on perinteisesti suositeltu tekemään keskikesällä?

Lehtipuiden vesomisen on todettu olevan vähäisempää, jos taimikon varhaisperkaus tehdään keskikesällä lehtipuiden ollessa täydessä lehdessä. Toisaalta lehvästö ja rehevä pintakasvillisuus hidastavat perkausta. Ne heikentävät näkyvyyttä ja vaikeuttavat taimikossa liikkumista.

2. Milloin varhaisperkaus on nopeinta tehdä?

Varhaisperkaus on Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden Karri Uotilan ja Timo Saksan tuoreen tutkimuksen mukaan selvästi nopeinta tehdä keväällä, kun lumet ovat sulaneet, mutta puissa ei ole vielä lehtiä.

Keväällä tehtyyn varhaisperkaukseen kuluu noin 30 prosenttia vähemmän aikaa kuin keskikesällä tehtyyn varhaisperkaukseen. Eroa selittää tutkimuksen mukaan etenkin se, ettei pintakasvillisuus ole noussut vielä keväällä haittaamaan raivaustyötä.

3. Paljonko metsänomistaja voi säästää varhaisperkaamalla keväällä?

Kesällä tehty varhaisperkaus tuli Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan maksamaan 365 euroa hehtaarilta. Keväällä kustannus oli selvästi edullisempi, 265 euroa hehtaarilta.

4. Syntyykö säästöä myös koko taimikonhoito-ohjelmaa ajatellen, jos varhaisperkaus tehdään keväällä?

Keväällä tehty varhaisperkaus lisää hieman vesojen määrää taimikossa, mutta ero kesään on käytännössä pieni.

Koko taimikonhoito-ohjelmaa tarkasteltaessa keväällä tehty varhaisperkaus tuo säästöä 11 prosenttia kesällä tehtyyn varhaisperkaukseen verrattuna. Säästöä kokonaiskuluihin syntyy siitä huolimatta, että keväällä varhaisperatussa taimikossa on harvennusvaiheessa enemmän vesakkoa kuin kesällä varhaisperatussa taimikossa.

Kun varhaisperkaus tehtiin keväällä, tuli kahdelle taimikonhoitokerralle hintaa yhteensä 590 euroa hehtaarille. Kun varhaisperkaus tehtiin keskikesällä, kokonaiskustannukset taimikonhoidoille olivat 660 euroa.

Metsänhoitosuositusten mukainen taimikonhoito-ohjelma käsittää noin viiden vuoden iässä tehtävän varhaisperkauksen sekä noin kymmenen vuoden iässä tehtävän taimikon harvennuksen.

5. Pitäisikö keskikesän varhaisperkauksista luopua?

Ainakaan ajatusmallista, jonka mukaan varhaisperkaus pitäisi aina tehdä keskikesällä, ei ole tarpeen pitää kiinni. Varhaisperkaus on selvästi tuottavinta ja edullisinta keväällä. Erityisesti alueilla, joilla pintakasvillisuutta on paljon, varhaisperkaaminen keväällä on harkinnan arvoista.

Vuodenaikaa tärkeämpää kuitenkin on, että varhaisperkaus tehdään puuston kannalta oikeassa pituusvaiheessa, eli silloin kun kasvatettavat havupuut ovat noin metrin mittaisia.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 7/2021

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat