Pikavoittoja pitkäjänteisesti

Puukaupat ratkaisevat metsänomistajan metsätalouden kannattavuuden. Keskimäärin metsänomistaja myy puuta 3-5 vuoden välein, kun puumarkkinoilla muutokset voivat tapahtua pikaisestikin lopputuotemarkkinoiden muuttuessa. Voinko minä metsänomistajana pienentää puumarkkinoilla toimimisen riskiä omalla toiminnallani?

Pelkkä puukaupan yksikköhinta ei ole aina ratkaisevaa. Mitä nuorempi omistamani puusto on sitä vähemmän minulla on varaa viivyttelyyn. Nopeasti suoritettu uudistaminen avohakkuun jälkeen ja lehtipuuston perkaus noin viiden vuoden kuluttua istutuksesta antavat perustan kannattavalle metsänkasvatukselle. Taimikonhoidossa on varaa miettiä muutama vuosi, tärkeintä on pitää taimien latvukset elinvoimaisina eikä päästää lehtipuita piiskaamaan havupuun taimia.

Kun olen tehnyt alkuvaiheen työt oikeaan aikaan, niin silloin minulla on ensiharvennuksen suhteen pelivaraa useampia vuosia vaikka seurata puumarkkinoita tai yhdistää hakkuu muiden hakkuiden kanssa järkeväksi kokonaisuudeksi, jolloin on hyvät mahdollisuudet saada parempi yksikköhinta. Hoidettujen metsien toisen harvennuksen ja päätehakkuun osalta on hakkuiden ajoituksessa väljyyttä reilusti mahdollistaen puun hintamuutoksiin reagoinnin.

Hoitamattomissa metsissä hoidot ja hakkuut on tehtävä pikavauhdilla, jotta enemmiltä kasvutappioilta säästytään ja tällöin on yksikköhintojen suhteen onnettaren varassa, osuuko hakkuu nouseviin vai laskeviin hintoihin. Hoitamattomat metsät eivät ole markkinoiden halutuimpia kohteita ja se näkyy monesti hintatarjouksissa.

Pitkäjänteinen, oikea-aikainen metsien hoito antaa minulle metsänomistajana mahdollisuuden reagoida nopeastikin puumarkkinoiden muutoksiin varttuneissa metsissä, joista tuleekin suurin rahallinen tuotto. Aktiivisella metsänhoidollani parannan todennäköisyyttäni päästä nauttimaan työni tuloksena pikavoitosta

Kommentit (1)

  1. Pikavoitosta metsästä?! Huutonaurua vedet silmissä!!!!!

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut