Keskustelut Harrastukset Hirviä yli 100 000 ?

Esillä 10 vastausta, 251 - 260 (kaikkiaan 276)
 • Hirviä yli 100 000 ?

  Merkitty: 

  Nyt kun tuli näkyviin Luken Hirvitietotaulukko_2017_xlsx, siitä
  löytyy mielenkiintoista tietoa. 2000-luvun hirviminimiä 71 000 vuonna 2011 on korjattu jälkeenpäin lentolaskenta, saalis ym tietojen pohjalta.

  Uusi vuoden 2011 määrä on noin 84 000.

  Riistaweb:n mukaan jäävä kanta on noussut noin 18 000 vuodesta 2011 vuoteen 2016. (kun korjataan Lappi/ Kainuu oikeat lukemat)

  Tämän mukaan talvikanta olisi nyt noin 102 000.

  Riistahavinnot.fi havaintomäärien mukaan jäävä kanta olisi noussut vuodesta 2012 vuoteen 2016 noin 23%.

  Sen mukaan kanta olisi nyt noin 105 000.

  Kun lähtötasoa vuodelta 2011 nostetaan noin 13 000, niin 2016 taso nousee vastaavasti. Näin yksinkertaisesti laskien määrä olisi 97 000.

  Pienempiä kaatomääriä kuin neljän vuoden periodi vuosina 2012 – 2015,
  löytyy historiasta vasta vuosilta 1995-1998. Sen seuraukset tiedämme.

  Luken ohjelmat varmaan laskevat kanta-arviot oikein, mutta toimitetuissa lähtötiedoissa saattaa olla ”puutteita”?

 • sitolkka

  Kyllä se ihminen seurasi sulavaa mannerjäätä, eli ihmisiä oli täällä ennen metsiä. Näin uskon. Kukaan ei siitä tosin voi olla varma kun ei ole ollut näkemässä.

  höyrypuro

  Anteeksi meni jostain syystä väärään paikkaan. Kommentit hyviä kolme viimeistä.

  puunhalaaja

  käyttää vähäsen vapaa aikansa tyhjiä metsiä katellessa…

  Siinä vaiheessa kun meillä on jokin 10 000 – 20 000 hirveä, nousee yksittäisen saaliin arvo. Pari vuotta kun tyhjää pyytää ja sitten ampuu komean sonnin, niin jopas kelpaa kaatoryyppyä nostella ja trofeeta esitellä.

  Pieni saalismäärä ei ole lopettanut esim. karhun metsästystä.

   

  sitolkka

  Juurikin noin.  Jos saaliin arvo ei kata edes tieliikennevahinkoja, niin on aivan pähkähullua pitää nykyistä kantaa. Siihen kun tulee päälle vielä massiiviset vahingot metsätaloudelle ja luonnon monimuotoisuudelle.

  sitolkka

  Hirvenmetsästys on Suomelle kallis harrastus.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tutkimustietoa tiivistetysti.

  http://www.luke.fi/uutinen/hirvikanta-taimikon-rakenne-ja-alueelliset-tekijat-vaikuttavat-tuhoriskiin/

  ”Taimikon rakennetekijöistä ylenmääräinen lehtipuusekoitus nostaa männyn tuhoriskiä etenkin silloin, kun lehtipuusto kasvaa mäntyä pitemmäksi. Tuhoja havaitaan enemmän myös männylle istutetuilla rehevillä ja kosteilla maaperillä, jotka ovat entisiä kuusen kasvupaikkoja. Voimakas maanmuokkaus yhdessä rehevän ja hienojakoisen maaperän kanssa näyttäisi myös nostavan tuhoriskiä.”

  Kukin puulaji kannattaa pitää sille parhaiten soveltuvalla kasvupaikalla: ei kuusta männyn maalle eikä mäntyä kuusen maalle, erityisesti jos maaperä on hienojakoista. Lisäksi pitää hoitaa männyn taimikoista pois ’ylenmääräinen’ lehtipuusekoitus, eikä päästää lehtipuita etukasvuisiksi. Yksittäisiä lehtisäästöpuita tai ylispuita saa olla. Tulkitsen tämän niin, että 10-20 prosentin ’normaali’ lehtipuusekoitus erityisesti aukkopaikoissa ei olisi haitallinen.

  Tutkimus on tehty Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Eteläisen Suomen olot poikkeavat tuosta ainakin kahdessa suhteessa: taimikot ovat täällä pienempialaisia ja sudet vaikuttavat hirvien liikkeisiin.

   

  Puu Hastelija

  Tuohon voidaan vielä lisätä se, että etelässä ei voi viljellä mäntyä missään. Hirvien tiheys jos on  4kpl/1000ha ja otetaan vesistöt ja pellot huomioon, niin metsässä niitä kolisee jo 8-12kpl/1000 ha.

  Planter Planter

  ”Tulkitsen tämän niin, että 10-20 prosentin ’normaali’ lehtipuusekoitus erityisesti aukkopaikoissa ei olisi haitallinen.”

  Ei tosiaan olisi haitallista jos aukkoihin olisi kasvanut edes koivua.

  Katsos kun tilanne on tällainen. Vuonna 2003 istutin juurikäävän vaivaaman VT kuvion männylle. Hirvet söivät taimikon aukkoiseksi. En tietenkään ottanut aukoista pois yhtään mitään, oli siihen yrittämässä kasvaa ihan mitä tahansa.

  Hirvet ovat olleet eri mieltä, jos aukkoon on yrittänyt kasvaa mäntyä tai koivua, he ovat poistaneet taimet. Taimikko on edelleen aukkoinen, hirvet ylläpitävät aukkoja, en voi niihin mitään jättää, kun ei ole mitään jätettävää. Mitä suuremmaksi aukon ympärillä olevat puut kasvavat, sitä varmemmin aukko jää aukoksi.

  On hassua antaa ohjeita metsänomistajille, että jätetään aukkoihin jotain, koska se on pelkkä aukko, eikä siinä ei ole mitään jätettävää.

  Luken pitää jakaa ohjeet hirville, ettei saa tehdä aukkoja. Jos he ovat  vahingossa aukon tehneet, niin heille pitää ilmoittaa, ettei ole haitallista vaikka te ystävällisesti jättäisitte aukkoihin ”lehtipuusekoituksen”, mieluusti korkeamman kuin 80cm.

   

  Gla Gla

  ”Hirvien tiheys jos on  4kpl/1000ha ja otetaan vesistöt ja pellot huomioon, niin metsässä niitä kolisee jo 8-12kpl/1000 ha.”

  Metsäpinta-ala on tosiaan keskeinen asia. Lounaassa ja lännessä peltojen, muualla vesistöjen takia. Osassa Suomea pitää myös muistaa hirvieläimistä puhuminen hirvien sijaan. Esim. Loimaan suunnalla on peuroja yli 50 kpl/1000 ha eli n. 150 kpl/1000 ha metsää. Siihen lisäksi vielä hirvet ja kauriit eli päästään lukuun 200 kpl/1000 ha . Ja nyt puhutaan talvikannasta. Kesällä luku on 300. Siinä todellisuutta niille, jotka miettivät, voiko hirviä olla 3,2 vai pitäisikö olla 2,5.

  Pitäisi ehkä luoda indeksimalli, jossa noilla kolmella lajilla on tuhoarvo. Se kertaa elukoiden määrä on kokonaiskuormitus, joka taas suhteutetaan mänty- ja koivutaimikoiden määrään. Sen perusteella määräytyisi elukoiden tavoitetaso. Tämä lisäisi metsästäjien motivaatiota suosia kestävää yhteiskuntapolitiikkaa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Riistakeskuksen järjestämillä Riistapäivillä näkyy nyt tammikuussa olevan yhtenä teema-aiheena monilajinen kannanhoito, eli esimerkiksi eri hirvieläinten ja lisäksi niitä saalistavien petojen määrien huomioiminen.

  Sain lopulta Valtakunnalliselta Riistaneuvostolta vastauksen kirjeeseeni. Se oli käsitelty vasta strategiapäivillä 19.11., siksi vastaus viipyi. Kiitokset vastauksesta! Referoin tähän vähän pääkohtia (kun en jaksa kirjoittaa koko pdf:ää).

  Aluksi kerrotaan, että pääosassa hirvitalousalueista vallitsee hirvikantatavoitteiden suhteen vähintään kohtuullinen yhteisymmärrys. Pääosalla alueista suunta on aleneva. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden tasoa tarkastellaan vuosittain, mutta periaatteessa tavoite on asetettu kolmelle vuodelle.

  Hirvitavoitekeskustelun tietopohjaa luvataan kehittää paitsi havaintojen keräämisen, myös ravintoresurssin, tuhoriskien ja monilajisen kannanhoidon osalta.

  Valkohäntäpeura. Lounaisen Suomen tiheän peurakannan alueella Riistakeskus tavoittelee kannan kasvun pysäyttämistä ja sen kääntämistä laskuun. Havaintotiedon keräämistä parannetaan kannan arvioinnin tueksi. Riistakeskuksen mielestä vhp:n lupajärjestelmä ei ole kannan leikkaamista rajoittava tekijä, vaan pikemminkin kasvun leikkaamiseen ohjaava. Sen sijaan pyyntiluvasta vapaa metsäkauris osoittaa vahvaa kannan kasvua. Riistaruokintaa on käsitelty Riistakonsernin strategiapäivillä marraskuussa. Perästä siis kuuluu, jos jotain muutoksia tulee. Riistakeskus on panostanut koulutukseen ja mm. tuottanut kartta-aineistoa peura-alueiden liikenne- ja viljelysvahinkojen riskialueista metsästyksen avuksi.

  Tämä on merkittävä lausunto: ”Valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannan runsaudella on yhteys punkkien runsauteen mikä puolestaan voi vaikuttaa borrelioositartuntojen määrään.” Heti perään kuitenkin todetaan että borrelioosi oli yleinen tauti jo 50 vuotta sitten jolloin em. kauriiden kanta oli alhainen. Toisin sanoen vaikutus ensin myönnetään ja sitten kielletään.

  Toinen merkittävä lausunto: ”Valtakunnallisen riistaneuvoston mielestä nykyinen lainsäädäntö ei estä hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen torjuntaa.”

  Tämä on hieman pahaenteinen kohta – toivottavasti tämä ei tarkoita että vhp on tarkoitus levittää koko Suomeen:

  ”Edellä 8 §:ssä tarkoitetulle alueelle pyyntilupia myönnettäessä on kiinnitettävä huomiota metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen ja metsästyksen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen”.

  allekirjoitus

  pj Juhani Kukkonen

  Vastineen valmisteli Jani Körhämö.

   

   

   

Esillä 10 vastausta, 251 - 260 (kaikkiaan 276)