Keskustelut Harrastukset Hirvieläinkannan säätelyjärjestelmän sorkkiminen

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 598)
 • Hirvieläinkannan säätelyjärjestelmän sorkkiminen

  Jotenkin tuntuu, ettei juuri kukaan tunnu vieläkään ymmärtävän, miten hirvikannan säätelyjärjestelmän pitäisi toimia. Sitä kuitenkin halutaan sorkkia eri tasoilla ja siten pilata mahdollisuudet, että se voisi toimia.

  Viimeinen episodi oli Keski-Suomen hirvipomojen sorkkaisu:

  https://www.sisasuomenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4317427

  Palautetaan mieliin karkea periaate miten säätelyjärjestelmän pitäisi toimia:
  -Alueelliset riistaneuvostot päättävät hirvitalousalueille tavoitetasot hirvitiheydelle

  -Luonnonvarakeskus laskee hirvitalousalueille arviot hirvitiheydestä sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta

  -Edellisten perusteella Luke laskee riistahoitoyhdistyksille verotussuositukset, joita noudattamalla päästäisiin alueellisen riistaneuvoston asettamaan hirvitiheystavoitteeseen

  -Riistakeskus myöntää seuroille yleensä lupia sen määrän, jolla Luken laskelmien perusteella alueellisten riistaneuvostojen asettamat tavoitteet täyttyisivät ja päästäisiin tavoitehaarukkaan.

  Miksi tämä ei toimi?
  1. Luken kanta-arvio perustuu metsästäjiltä kerättyyn tietoon, jossa on aivan ymmärrettävistä syistä ”varovaisuutta”, eli reaaliaikainen kanta-arvio on aina aliarvio. Takaisinlaskennalla, jossa tarkastellaan jälkikäteen minkälaisesta edellisten vuosien hirvikannasta saatu saalis on mahdollinen, hirvikanta-arvio on aina korjaantunut selvästi ylöspäin.

  2. Lupia ”vedetään välistä”, osa myönnetyistä luvista otetaan harkinnanvaraisiksi ”pankkiin”, eli voidaan jättää käyttämättäkin, jos paikallisesti ollaan sitä mieltä, että omat ”laskelmat” ovat luotettavampia luin Luken.

  3. Sovitaan, ettei käytetä edes kaikkia jäljelle jääneitä myönnettyjä lupia. Nyt jopa julkisesti vedotaan, etteivät metsästäjät käyttäisi kaikkia pyyntilupia. Jotkut Keski-Suomen suunnalla ovat sitä mieltä, että hirvet ovat liian vähissä.

  Kun hirvikannan säätelyjärjestelmän päälle on leivottu siihen kuulumattomat hirvikantaa nostavat kohdat 1-3, ei tarvitse ihmetellä, miksi teoriassa hieno uusi järjestelmä ei ole koskaan lähtenyt toimimaan.

  Hirvipomot toteavat vetoomuksessaan ”Viime vuosina riistahallinto on myöntänyt kaikki haetut pyyntiluvat.”

  Lupia on silloin viime vuosina haettu liian vähän. Riistaneuvoston asettamaan tavoitteeseen pääsemiseksi olisi pitänyt hakea ja saanut enemmän. Kun osa haetuista luvista jää myöntämättä, se tarkoittaa, että niitä on anottu enemmän kuin Luken laskemaan tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan ja myönnetty silloin juuri oikea määrä.

  Hirvipomot näyttäisivät ajattelevan, että kun kaikki anotut luvat on myönnetty, lupia on silloin ylenmäärin. Tilanne on kuitenkin juuri päinvastoin, silloin niitä on anottu liian vähän.

 • Gla

  Suorittava: ”Toisaalta seuran sisälläkin näkyy  nyrpeitä naamoja ,kun kiintiösonnit on ammuttu ja pitäisi kohdistaa jahtia vasoihin ja naaraisiin. Tuossa tilanteessa pyrkivät myös rivit harvenemaan samaisten henkilöiden keksiessä parempaa tekemistä viikonlopuilleen.”

  Eikö sitten voisi jatkaa sonnien ampumista? Jokainen nurin saatu on pois vahvuudesta.

   

  suorittava porras

  Näin on jossakin menetelty esimerkiksi ampumalla vasojen asemasta pieni sonni. Näin sukupuolisuhde vääristyy ja vastuotto laskee sonnien puuttuessa. Vasatuoton aleneminen puolestaan on johtanut jo useampaan kertaan siihen ,että metsästystä vähennetään omaehtoisesti. Tästä on joka kerta seurannut kannan reipas ja aiemmin hallitsematon kasvu ,kun riittävästi nuoria uroksia on kehittynyt sukukypsiksi saattamaan vahva naaraskanta tiineeksi. Naaras on ja pysyy metsästäjien keskuudessa enemmän tai vähemmän pyhänä eläimenä ,jonka ampumista vältetään. Urosten ja vasojen vähinen määrä johti viimeksi kymmemen vuotta sitten paikkakuntakohtaisiin rauhoituksiin ja yleiseen omaehtooseen metsästyspaineen vähenemiseen. Kaikkia tarjolla olevia pyyntimahdollisuuksiakaan ei haluttu käyttää. Seuraukset puhuttavat vieläkin. Nyt ollaan paikoin samassa tilanteessa ,kun  kymmenen vuotta sitten. Liika urosverotus johtaa aina ongelmiin ,vaikka se vaihtoehto tuntuu joitakin kiinnostavan. Kuitenkin jokainen metsästysporukka haluaa mennä metsälle jatkossakin. Yhdettömiin hirviä ei tulla ampumaan.

  A.Jalkanen

  Susi on kyllä ihan aito ongelma. Karjalainen-lehti kirjoitti että pelkästään Lieksan alueella on susi napannut jo kolme metsästyskoiraa, ja kausi on vasta alkanut!

  Puuhastelija

  Niin, Suorittavan kirjoituksista tulee ilmi se tämän yhtälön ongelma eli metsästäjät ”tietävät” minkä verran hirviä voi ampua ja teki niin tai näin se johtaa ajan myötä liian suureen hirvikantaan.

   

  suorittava porras

  Juuri näin. Tällä palstalla on kuitenkin arvosteltu järjestelmää ,jonka avulla tilanne saadaan pysymään edes jotenkin hallinnassa. Tulos voisi olla parempikin ( =vaihtelut pienempiä), jos suosituksia noudatettaisiin paremmin.

  Planter

  Tosiasia on, että järjestelmä ei toimi ja sitä pitää kehittää sellaiseksi, että hirvipomojen ja metsästäjien sooloilu, joka on kaikkien tiedossa,  ei tuhoa säätelyjärjestelmää.

  On täysin perusteltua arvostella järjestelmää, jossa metsänomistajilla, viljelijöillä, liikenneturvallisuuden asiantuntijoilla ja muilla sidosryhmillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta. Enemmistön turvin riistaorganisaatio päättää paikoin tavoitteista, jotka riistakeskuskin on todennut aiheuttavan kohtuuttomia vahinkoja.

  Esimerkiksi edellä mainittu vhp-arvion riittävyyskerroin on yksi pieni  askel oikeaan suuntaan.

  A.Jalkanen

  Korjaaminen kävisi helposti: vaihdetaan keskenään riistaneuvostojen ja kuultavien sidosryhmien jäsenten paikat. Tämän jälkeen on tilanne se että kantatavoitteet saa päättää haitat kärsivä taho ja päätöksen panee täytäntöön hyödyt keräävä taho. Vähän vetäen mutkia suoriksi, koska hyötyyhän metsänomistajakin metsästyksestä.

  Planter

  Miten muutoksen toimeenpano tapahtuu helposti? Vastuuministeri juoksi karkuun, kun eri tavoin lähestyin ja kysyin, josko voisi kieltää yli 5 /1000 ha tavoitteet. 

  suorittava porras

  Onko viisasta horjuttaa metsästäjien luottamusta järjestelmään? Jos/kun metsästäjien keskuudessa herää ajatus , että harrastusmahdollisuuksia pyritään kaventamaan ohjavilla toimilla liiaksi , osa lopettaa ja loput pudottavat metsästyspainetta entisestään. Kukaan palstan arvostelijoista ei kykene tekemään mitään asioiden korjaamiseksi siinä tilanteesa.

  Hirvikanta pidetään kurissa metsästäjien ja riistaviranomaisten yhteistyöllä.  Jos yhteistyö rakoilee ,ollaan oikeasti lirissä.Käytännön toimiin muilla tahoilla ei riitä osaamista eikä halujakaan. Se on nähty jo moneen kertaan vuosikymmenien aikana.Sidosryhmien kuulemismahdollisuus on iso askel oikeaan suuntaan verrattuna parin vuosikymmen takaiseen tilanteeseen , jolloin hirviongelma oli iso ja aito.Tuolloin yksi hirvikannan räjähdyksen syistä oli luottamuspula metsästäjien ja riistahallinnon kesken. Hallinnon rakennemuutos samaan aikaan heitti lisää bensaa liekkeihin.

  suorittava porras

  ”Vastuuministeri juoksi karkuun, kun eri tavoin..”

  Olisiko kyllästynyt jankutukseen ? Ainakin eilen ko ministeri esiintyi edukseen ja suorastaan dominoiden puolustaessaan suomalaista maa-ja metsätaloutta ympäristöfanaattisia tahoja vastaan illan ajankohtaisohjelmassa. Toiset osasivat vain vaatia . Ministeri yhtyi tavoitteisiin ja osasi myös kertoa , mitä tavoitteisiin pääseminen vaatii. Tässä vaiheessa toisella puolella oli hiljaisempaa.

  Olen varma , että ko ministeriä ei metsästysasioissakaan tarvitse opastaa . Hän tuntee sen puolen dynamiikan aivan eri tasolla , kuin esimerkisi muutamat keskustelupalstan aktiivit.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 598)