Keskustelut Harrastukset Hirvieläinkannan säätelyjärjestelmän sorkkiminen

Esillä 8 vastausta, 591 - 598 (kaikkiaan 598)
 • Hirvieläinkannan säätelyjärjestelmän sorkkiminen

  Jotenkin tuntuu, ettei juuri kukaan tunnu vieläkään ymmärtävän, miten hirvikannan säätelyjärjestelmän pitäisi toimia. Sitä kuitenkin halutaan sorkkia eri tasoilla ja siten pilata mahdollisuudet, että se voisi toimia.

  Viimeinen episodi oli Keski-Suomen hirvipomojen sorkkaisu:

  https://www.sisasuomenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/4317427

  Palautetaan mieliin karkea periaate miten säätelyjärjestelmän pitäisi toimia:
  -Alueelliset riistaneuvostot päättävät hirvitalousalueille tavoitetasot hirvitiheydelle

  -Luonnonvarakeskus laskee hirvitalousalueille arviot hirvitiheydestä sekä ikä- ja sukupuolirakenteesta

  -Edellisten perusteella Luke laskee riistahoitoyhdistyksille verotussuositukset, joita noudattamalla päästäisiin alueellisen riistaneuvoston asettamaan hirvitiheystavoitteeseen

  -Riistakeskus myöntää seuroille yleensä lupia sen määrän, jolla Luken laskelmien perusteella alueellisten riistaneuvostojen asettamat tavoitteet täyttyisivät ja päästäisiin tavoitehaarukkaan.

  Miksi tämä ei toimi?
  1. Luken kanta-arvio perustuu metsästäjiltä kerättyyn tietoon, jossa on aivan ymmärrettävistä syistä ”varovaisuutta”, eli reaaliaikainen kanta-arvio on aina aliarvio. Takaisinlaskennalla, jossa tarkastellaan jälkikäteen minkälaisesta edellisten vuosien hirvikannasta saatu saalis on mahdollinen, hirvikanta-arvio on aina korjaantunut selvästi ylöspäin.

  2. Lupia ”vedetään välistä”, osa myönnetyistä luvista otetaan harkinnanvaraisiksi ”pankkiin”, eli voidaan jättää käyttämättäkin, jos paikallisesti ollaan sitä mieltä, että omat ”laskelmat” ovat luotettavampia luin Luken.

  3. Sovitaan, ettei käytetä edes kaikkia jäljelle jääneitä myönnettyjä lupia. Nyt jopa julkisesti vedotaan, etteivät metsästäjät käyttäisi kaikkia pyyntilupia. Jotkut Keski-Suomen suunnalla ovat sitä mieltä, että hirvet ovat liian vähissä.

  Kun hirvikannan säätelyjärjestelmän päälle on leivottu siihen kuulumattomat hirvikantaa nostavat kohdat 1-3, ei tarvitse ihmetellä, miksi teoriassa hieno uusi järjestelmä ei ole koskaan lähtenyt toimimaan.

  Hirvipomot toteavat vetoomuksessaan ”Viime vuosina riistahallinto on myöntänyt kaikki haetut pyyntiluvat.”

  Lupia on silloin viime vuosina haettu liian vähän. Riistaneuvoston asettamaan tavoitteeseen pääsemiseksi olisi pitänyt hakea ja saanut enemmän. Kun osa haetuista luvista jää myöntämättä, se tarkoittaa, että niitä on anottu enemmän kuin Luken laskemaan tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan ja myönnetty silloin juuri oikea määrä.

  Hirvipomot näyttäisivät ajattelevan, että kun kaikki anotut luvat on myönnetty, lupia on silloin ylenmäärin. Tilanne on kuitenkin juuri päinvastoin, silloin niitä on anottu liian vähän.

 • Planter

  ”Se , että lupia on myönnetty enemmän(pankkiin 20%) , kun kannan saaminen halutulle tasolle edellyttää , ei näytä avautuvan millään gla:lle.”

  ”Yleensä on niin että lupia myönnetään enemmän kuin verotus suunnitelmat osoittavat. Meilläkin suunnitelma näytti 6 lupaa mutta anoimme 8 ja nekin ammuttiin kaikki…..Tämä on loppujen lopuksi aika yksinkertaista puuhaa mutta paljon siitäkin näköjään saadaan väittelyä väännettyä.”

  Puuha on varmaan yksinkertaista niille, jotka ovat lupaprosessia pyörittäneet vuosikymmenet, mutta ei välttämättä tällaisille, jotka vaan katsovat sivusta lupien käyttöä ja hakkaavat puukalikoita yhteen. Eli ei täysin avaudu minullekaan.

  Joten muutama yksinkertainen kysymys Metsuri motokuskille meiltä yksinkertaisilta metsänomistajilta, jos ehtii joulukiireiltään vastaamaan:

  Joskus ymmärsin, että lupapankkisysteemi oli syntynyt yhteislupa-alueita varten. Lupia ei jaettu seuroille suoraan pinta-alan perusteella, vaan osa myönnetyistä luvista laitettiin pankkiin. Hirvethän eivät jakaudu yhteislupa-alueelle tasaisesti, joten ylimääräisiä pankkilupia jaettiin niille seuroille, joiden alueelle oli syntynyt tihentymiä. Sitten varmaankin alettiin kinastella niistä lihoista. Näinkö?

  Kuuluuko Metsuri motokuskin seura yhteislupa-alueeseen? Onko systeemi käytössä myös seuroissa, jotka eivät kuulu yhteislupa-alueeseen?
  Lupia on siis anottu ja saatu yli suunnitellun verotuksen. Ylimääräiset luvat laitetaan pankkiin. Normaalitilanteessa niitä ei käytetä, mutta tihentymän sattuessa seuran alueelle pankkiluvat otetaan käyttöön. Näinkö?

  Miten laajalti lupapankit ovat käytössä? Lehtijuttujen perusteella 20% pankitusta esiintyy useilla hirvitalousalueilla. Onko kyseessä yleinen sääntö vai poikkeus?

  Seura anoo luvat suoraan riistakeskukselta. Luke ei tietääkseni tee seuroille verotusssuunitelmaa, ainoastaan riistanhoitoyhdistystasolle. Tuleeko seuroille riistahoitoyhdistykseltä seuran verotussuositus pinta-alan perusteella ja seura anoo sen perusteella luvat lisäämällä hakemukseen pankkiluvat? Erillisiä pankkilupia ei käsittääkseni riistakeskus myönnä. Lupia saadaan riistakeskukselta tietty potti ja pankitus tapahtuu paikallistasolla.

  Kuka ne ylimääräiset luvat laittaa pankkiin, riistanhoitoyhdistyskö? Kuka organisaatiossa on ”pankinjohtaja”. Mikä henkilö tai mikä porukka päättää paljonko laitetaan pankiin ja millloin pankin ovi avataan, paljonko sieltä otetaan lupia ja kenelle ne annetaan?

  suorittava porras

  Luke laatii verotussuositukset sisältäen minimi ja maksimimäärät verotukselle. Rhy laatii sen pohjalta alueelleen verotussuunnitelman , joka esitellään metsästysseuroille. Nämä hakevat sen pohjalta soveltaen omaa näkemystään itsenäisesti haluamansa määrän pyyntilupia.

  Jos toimitaan yhteisluvan puitteissa ,osakkaat laativat osakkaita koskevat säännöt. Yhteisluvan osakkaat valitsevat keskuudestaan henkilön ,joka hoitaa keskitetysti lupaprosessin ja johtaa metsästystä. Kaatosuositukset hyväksytään yhteisluvan syyskokouksessa . Lupapankki avataan seurueiden yhteisen päätöksen pohjalta ehdoilla, jotka kokous on jahdin välipalaverissa päättänyt. Esimerkiksi tilanteessa ,josss seura ei ammu kaikkia osalleen kiintiöityjä vasoja , se ei ole oikeutettu saamaan pankista lisälupia. Vasta kiintiön täytyttä pankki aukeaa. Tällä estetään seuroja ahnehtimasta vain aikuisia hirviä. ”Lupapankin avaimet” on yhteisluvan valtuuttaman luvanhakijan hallussa.

  Omalla paikkakunnallani seurueet hakivat huomattavasti vähemmän lupia ,mitä luken suositukset olisivat edellyttäneet. Yhteislupapalaverissa päätettiin kuitenkin, että luvanhakija hakee suosituksen edellyttämän määrän lupia ja jättää ylimääräiset pankkiin käytettäväksi siellä ,missä on tarvetta ja myös niin ,että yhteisluvan laatimat sisäiset ehdot täyttyvät. Tämä tarkoittaa esim. ,että aikuisten ja vasojen suhde on suunnitelman mukainen. Osakkaat eivät voi metsästää pelkästään aikuisia. Puolet tai luken suosittelema määrä saaliista on oltava  vasoja. Uros/naarasuhdekin on saatu pysymään paikkakunnan tasolla suositusten muksisena. Vasojen puuttuminen aiheutti 10%:n poikkeaman vasa/aikuinen suhteeseen. Vasakiintiö ei täyty.

   

  rööri roope

  Ensin emä sitten vasat ja isot urokset.Alakaa kanta harvenemaan.Niin silloin huimimpaan aikaan.Aina kaikki luvat käytettävä mielummin joku ylimääräinen.

  Hirvien vähentäminen tehty liian vaikeaksi erilaisin määräyksin.

  AMMATTIMIES

  KUIN SAATAAN SUSIN KANTAT,KOHTILEEN NIIN.E1 ENÄÄN HIRVIT JUHLI,ENÄÄN TAMINKOISA SEKÄN.METÄN TALOUTEN,KANTANVATAVUUS NOUSEE KOHISTEN.KUTEN AINANKIN TÄÄLÄN PÄIN,E1 HIRVIN MIEHET ENÄÄN,TAHTO KYKENET LÄHTIÄ METÄÄN.KUIN ON POLVIT SEKÄN LONKAT,HUONONA SEKÄN MONILAN ON,MYÖSKIN SYTÄN LOPUSA.JOTENKAN HIRVIT TAHTOO,JÄÄTÄ ANPUNAMATA KUTEN.JAHTIN KAUTET AJENLAAN VAIN,AUTOLAN JONOSA KYLÄN RAITIA,ETES TAKASIN.VAIN SUSIT HOITASIN HYVIN,HIRVIN HARVENTUS HOMAN.

  jees h-valta

  AMMATTIMIEHEN linjoilla ehdottomasti!

  Metsuri motokuski

  Eikös siellä Harjavallan suunnalla ole useampikin susireviiri ? Kuinkas siellä sorkkaeläimet ovat vähentyneet ? Täytyy muistaa että yksi perhe perustaa yhden perhelauman reviirikseen. Joten jos ravintoa piisaa niin ei ne määräänsä enempää syö nekään. ei lauma kasva määräänsä suuremmaksi vaan nuoret siirtyvät toisille alueille perustamaan omaa reviiriä.

  jees h-valta

  Ei aivan H-vallassa, Köyliön suunnassa, samoin Huittisten  ja Pohjois-Satakunnan suunnalta kyllä löytyy. Yksittäiskulkijoita pääasiassa nähdyt täällä. Se tässä vähän ihmetyttää että näissä eläinten suojelussa kyllä saadaan poiketa mitenkuten sattuu kansallisesti miellyttämään maa-ja metsätalousministeriä mutta metsien suojelukoohotuksissa pitää toimia pilkulleen ja heti.

  Planter

  Kun joulu on peruutettu löytyi ylimääräistä aikaa, päätin tehdä hirvien verotussuunnitelman jälkikäteen vuodelle 2021 Luken ohjeiden mukaan ”omalle” riistanhoitoyhdistykselle, naapuriyhdistyksille, sekä koko Varsinais-Suomen maakuntaan, sekä pistokokeena vähän muuallekin. Suosittelen kaikkia hirvituhoista kärsiviä metsänomistajia tekemään hakkuusuunnitelman lisäksi hirvien verotussuunnitelman ihan vaan asian ymmärtämiseksi.

  Luke julkaisee excel työkalut joiden avulla homma sujuu, löytyvät riistahavainnot.fi, ajankohtaista osiosta:

  Hirvitalousalueiden_verotustiedot_verotussuositus_2021.xlsx
  Riistanhoitoyhdistysten_verotustiedot_2021.xlsx
  Verotuslaskuri_2021.xlsx

  Luke on laskenut verotussuositukseen lupamäärän alarajan sekä lupamäärän ylärajan eli haarukan, jolla Luken arvion mukaan päästäisiin alueellisen riistaneuvoston sopimaan hirvitiheystavoitteeseen. Lisäksi suosituksesta löytyy suositeltu haarukka saalismäärälle, vasaosuus sekä urososuus.

  Varsinais-Suomessa on 19 riistahoitoyhdistystä, niille laskettujen suositushaarukoiden leveydet vaihtelevat välillä +/- 0% …….+/- 10%. Koko maakunnan keskiarvo on +/- 3,7 %.

  Verotussuosituksen Ohje-välilehdellä kerrotaan näin: ”Suunniteltu pyyntilupamäärä sisältää myös mahdollisten pankkilupien osuuden.”

  verotus

  Pankkiluvat eivät siis ole ”ylimääräisiä” suunnitellun lupamäärän ylittäviä lupia, kuten tässäkin keskusteluketjussa  edellä on yritetty esittää. Jos/kun pankkilupasysteemi on käytössä, osa niistä luvista, joilla on tarkoitus saavuttaa tavoite, siirretään välittömästi sivuun. Ulospäin näyttää, että lupia on myönnetty reippaasti, mutta ne eivät kaikki kuitenkaan ole suoraan seurojen käytössä, vaan osa on siirretty ”alueellisen panttaustyökalun” kontrolliin, jonka toiminnasta ei ota erkkikään selvää.

  Jos lupia olisi haettu joillakin Varsinais-Suomen Rhy-alueilla Luken suositushaarukan ylärajan verran, niin tilanne on erikoinen, jos pankkiin siirretään 20% . Kun suositushaarukan leveys on +/-0….+/- 10% menee vapaiden lupien osuus reippaasti alle suosistushaarukan alarajan ja tavoite jää ilman pankkilupaosuutta jo teoriassakin saavuttamatta.

  Muualla maassa löytyy leveämpiä haarukoita, mutta pankkiin pano siirtää aina suoraan käytettävissä olevan lupamäärän vähintäänkin suositushaarukan alaosaan ellei alapuolelle.

Esillä 8 vastausta, 591 - 598 (kaikkiaan 598)