Keskustelut Metsänomistus Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

Esillä 2 vastausta, 151 - 152 (kaikkiaan 152)
 • Holtittoman sorkkaeläinlaidunnuksen syyt ja seuraukset

  Metsäekosysteemimme sietokykyyn nähden kymmenkertainen sorkkaeläinkanta on valikoivalla laidunnuksellaan aiheuttanut itseään ruokkivan kierteen.

  Hitaasti hajoava kuusen hapan neulaskarike on lisääntynyt ja emäksinen maan viljavuutta lisäävä lehtipuiden karike vähentynyt.

  Maaperän ravinnekierto on hidastunut, maaperä on köyhtynyt; viljavaan maaperään sopeutuneet lajit joutuvat väistymään ravinneköyhän maaperän lajien tieltä.

  Der Steppenwolf

 • mehänpoika

  Uutena asiana on paljastunut mtk:n vastuuton suhtautuminen nyt hyväksytyn hirvikannan hoitosuunnitelman lausuntokierrokselle. Ko. suunnitelma lupaa nuivia aikoja metsiään uudistaville. Tulokset ilmeisesti menevät enimmäkseen hirvien perseisiin.

  mehänpoika

  Jos hirvet syövät männyntaimikon harvaksi taimikkoasteella, alkavat ympäristötekijät vaikuttaa taimien saadessa valoa liikaa sivuoksille. Tätä on tapahtunut jo yli 40 vuotta melkein jokaisessa männyntaimikossa.

  Tästä seurauksena on ollut myös siemenviljelyalkuperää olevassa taimikossa normaalia voimakkaampi oksien kasvu ja puiden kohtuuton leveneminen pituuteen verrattuna. Rungoista on tullut myös normaalia tyvelikkäämpiä ja ainakin alkukehitykseltään paksulustoisia. Tällöin tyvitukistakaan ei ole päässyt kehittymään parasta sahapuulaatua. Tämä vetää todella murheelliseksi.

  Kaikki tämä metsästysvietin sokaisemien hirvestäjien ja heidän organisaatioittensa aikaansaannosta. Joukossa on myös ymmärtämättömiä metsänomistajia, joille puun tuottaminen ei ole elämisen ehto.

Esillä 2 vastausta, 151 - 152 (kaikkiaan 152)