Keskustelut Metsänhoito Jatkuva kasvatus UUDISTUMINEN

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 58)
 • Jatkuva kasvatus UUDISTUMINEN

  Jaksollisen kasvatuksen uudistamisen ongelmat on aika tarkkaan täällä jo käsitelty, siksi ajattelin tehdä tästä jatkuvan kasvatuksen metsän uudistumisesta oman keskusteluketjun.
  Omat havaintoni pienaukoista ovat, ettei ne uudistu toivotusti tai ei lainkaan, jos niissä ei ole ennen ylispuiden poistamista olemassa elinvoimaista taimikkoa.
  Voidaan sanoa, että metsän uudistuminen vanhemman metsän alle ja pienaukkoihin on enemmänkin hyvien sattumusten summa kuin automaattinen tapahtuma.
  Karumpien maiden männiköissä onnistumisen mahdollisuus uudistua oikealle puulajille eli männylle on suurin.
  Kuusi taimettuu myös, mutta valitetavan usein liian karulle maapohjalle.

 • Metsäkupsa Metsäkupsa

  Myrskyt vuosien saatossa tehneet metsiini ”pienaukkoja”,metsittyminen ollut heikohkoa.Monesti lehtipuuta heinien ja vattujen kera ilmestynyt.Hiekoivua,pihlajaa,raitaa leppää turhan paljon ,rauduskoivut,männyt harvalukuisina lisänä.

  Joskus ajanmittaan tullut hyväkin kuusentaimikko,takapäiväset huonoiten,samoin kaskimaat,eli sattumilla iso merkitys.

  Gla Gla

  ”Voidaan sanoa, että metsän uudistuminen vanhemman metsän alle ja pienaukkoihin on enemmänkin hyvien sattumusten summa kuin automaattinen tapahtuma.”

  Juuri näin! Joskus uudistuminen tapahtuu turhankin hyvin, joskus taas hyvin heikosti. Ensin mainittu on tietysti pienempi ongelma kuin jälkimmäinen, mutta mielestäni keskimäärin tuloksena ei ole sellainen taimikko, jota omassa metsässä haluan kasvattaa. Vaikka Reima Ranta usein onkin korostanut keinollisen uudistamisen kustannusten aiheuttavan suuren riskin metsätaloudelle, ääritapaukset poislukien jk:n uudistumisen onnistumisen todennäköisyys aiheuttaa mielestäni vielä suuremman riskin.

  Kuten jokin aika sitten kirjoitin, heinittyneen kuvion luontaisten kuusien perkaaminen oli masentava kokemus ja antaa syytä epäillä, että jk-menetelmä tuottaisi laadultaan hyvää tukkia. Heinikossa kasvavista taimista tulee varsin usein lenkoja, mikä alentaa tukkiprosenttia nopeasti. Sekin lisää riskiä, vaikka puusto lukumäärän suhteen olisikin riittävä.

  Timppa

  Sama kokemus minullakin. Siis ainakin meillä päin pienaukot taimettuvat luontaisesti erittäin huonosti.

  Vuosien (n. 15) kuluessa on tullut tehtyä puolen tusinaa aukkoja muutamasta aarista muutamaan kymmeneen aariin, kun harvennuskohteeseen on sattunut paikka, jossa yleensä kasvanut ikäloppuja koivuja harvassa. Parempi siis kaataa ne ja saada vielä vähän tukkia. Kaikki kuviot on istutettu. Osa jätetty muokkaamatta, koska olivat niin pieniä ja kaukana tiestä.

  Kaikissa, myös muokkaamattomissa, kuvioissa kasvavat istutustaimet hyvin. Kaikissa perkaustarve on ollut vähäinen, muokkaamattomissa olematon. Luonnontaimia on tullut kaikkiin siis erittäin vähän.

  Rehevässä kuviossa vattu pyrki tappamaan kuuset. Vattua vastaan sai taistella muutaman vuoden ennen kuin tuli varmuus istutustainten selviämisestä. Jossakin kuviossa saniainen esti tehokkaasti luonnontaimettumisen. Jossain taas heinä.

  Täytyy kyllä onnitella metsänomistajaa, joka saa ilmaiseksi taimet pienaukkoonsa.

  Ammatti Raivooja Ammatti Raivooja

  Näihin jk hakkuisiin voisi kehittää sellaisen megavinssin millä puut kaadettaisiin ilman katkaisua. Juuret kun lähtee maasta niin se paljastaa kivennäismaata, johon sitten tulee sateella lätäköitä parhaassa tapauksessa ja hieskoivut pääsevät itämään. Hieskoivujen alle sitten aikojen perästä tulee kuusia. On luonnoton menetelmä tehdä pienaukko missä puut vain häviävät polttamatta maata tai paljastamatta maata.

  Reima Ranta

  Katselin eilen illalla areenasta tiededokumenttia mitat ja mittaaminen.

  Pyrkimystä asioiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen kehitys on ollut ja on. Ensin asiota ja ilmiöitä on opittu mittaamaan, jonka jälkeen tuloksista on matematiikan avulla voitu lisätä ymmärrystä, joka puolestaan on ollut kehityksen perusedellytys.

  Metsissä se tarkoittaa:

  a) Kasvutekijöiden ymmärtämistä ja mittaamista.

  b) Näistä tuloksista voidaan sitten talouteen vaikuttavien tekijöiden ja lainalaisuuksien mukaan laskea puuntuottamisesta metsänomistajalle koituva taloudellinen hyöty.

  Minulla ei ole minkäänlaisia intohimoja puunkasvatuksen menetelmien suhteen – ei suuntaan eikä toiseen. Kiinnostuksen kohteena on puhtaasti puuntuottamisesta koituva taloudellinen hyöty ja ne matemaattiset lainalaisuuden, jonka mukaan tämä hyöty muodostuu – a ja b niin oikein kuin suinkin mahdollista!

  Moni täälläkin toki myöntää ja arvelee, että jollakin tavalla esim. lainan korko vaikuttaa hakkuisiin, metsätalouden investointeihin jne. eli kohtaan b, mutta jostakin kummallisestä syystä, sitä ei saisi matemaattisesti mallintaa. Arvellaan jopa niin, että lainojen koron tai muiden sijoitusten tuoton huomioiminen johtaa automaattisesti siihen, että metsistä on kiireesti luovuttava – voi pyhä yksinkertaisuus!

  Kuten ollen aiemminkin todennut, metsätalouden eri toimijoiden intressit eivät tietenkään ole samanlaisia, josta osaltaan suuretkin näkemyserot saavat voimansa. Jotta keskustelijoita ja heidän mielipiteitään voisi paremmin ymmärtää, olisi tietysti mielekästä tietää kenen intressejä he edustavat. Henkilöiden nimet ovat merkityksettömiä.

  pihkatappi pihkatappi

  Palataanpa Reima aiheeseen ja nimiä säästämättä. Eikös Erkki Lähde ja Jalkanen (oliko Anneli) testaillut 80 luvulla ekoäestä. Erkki esitteli silloin televisiossakin hommaa, ketjujen päässä jotkut ankkurit tai koukut. Ilmeisesti tuossa ei kuitenkaan maanpinta tarpeaksi aukea, että taimettuminen varmistuisi ja tuo menetelmä on unohtunut, vai käytetäänkö ekoäestystä vielä? Pointti on tässä se että tuo taimettuminen on tutkijoidenkin mielestä ollut suuri ongelma jatkuvassakasvatuksessa, siihen on haettu, ehkä turhaa, luonnonmukaisempaa ratkaisua.

  Äestettyyn maahan nousee MT-pohjalla ja sitä karummalla aina puusto ja melko nopeastikin. Muokkauksen käyttö edesauttaa sen että pienaukolle nousee tuhansia lehtipuita ja pakko on tarttua jossainvaiheessa vesuriin, haittaaks se kun kasvuolosuhteet paranisivat muokkauksella huomattavasti. Minä muokauttaisin pienaukon ja varautuisin taimikonhoitoihin.

  OMT-pohjaa ei minun mielestä kannata uhrata jatkuvaankasvatukseen, heinäyksen määrä pienaukoissa voi laiskan yllättää.

  Gla Gla

  RR: ”Metsissä se tarkoittaa:

  a) Kasvutekijöiden ymmärtämistä ja mittaamista.”

  Tässäpä vaikeus piileekin. Menetelmien suhteen ei intohimoja tarvita, ymmärrys onnistumisen mahdollisuuksista ja menetelmällä saavutettavasta kasvusta tietyn hoitoketjun eli kustannusten seurauksena riittää. Ja siitähän tässä keskustelussa on kyse, ei talouden teoriasta. Pitääkö jk-menetelmää tukevassa kirjallisuudessa esitetyt arviot paikkaansa vai johtaako kasvatus taantuvaan puustoon ja heinittymiseen.

  Harrastelijan viittaus kalastukseen on hyvä, vaikka meneekin otsikon aiheesta ohitse. Saaristomerellä on todettu kalastuksen seurauksena tapahtunut perimän muutos. Saaliiksi halutaan suuria kaloja ja niitä myös pyydystetään. Tämä on täysin päinvastainen ilmiö luontaisen ravintoverkon toimintaan verrattuna, jossa heikoimmat yksilöt joutuvat petojen suuhun.

  pihkatappi pihkatappi

  Älä Roisto sekoita asioita. Yläharvennukset on eriasia kuin tämä jatkuvakasvatus. Ihan kaikki viimeaikaiset tutkimukset osoittavat että ainakin viimeinen harvennus kannattaa tehdä yläharvennuksena. Ei se Pukkala tainnut yläharvennuksia tarkoittaa.

  Perimä vaikuttaa uudistumiseenkin ja se pitää ottaa huomioon. Pienaukkoja pitäisi tehdä hyvissä ajoin, eli ennenkö noita päävaltapuita on kaadettu. Jos ensin kasvatellaan kuusikkoa yläharvennuksilla 150 vuotta, niin jäljellähän on perimältään huonoimmat yksilöt. Ja jokatapauksessa perimä heikkenee, jos laajemmassa mittakaavassa alettaisiin harsimaan.

  Luontaisen uudistumisen takiahan alaharvennuksiin on aikoinaan pakotettu, eli että se isoimpien puiden parempi perimä siirtyisi luontaisen uudistumisen kautta. Nykyään kun laitetaan taimitarhan jalostetut taimet, ei ole tuota perustetta pelkille alaharvennuksille.

  kuusessa ollaan

  JK:n ja yläharvennuksen ero on kyllä heinikkoon piirretty viiva.

  Loppuviimeksi jatkuvana suoritettu yläharvennus johtanee samaan lopputulokseen…eli aina jäävät välipuusto lihomaan. Kun se on järeytynyt, voidaankin jättää seuraavaa sukupolvea. Sitten kun huomataa, että joihinkin aukkoihin on syntynyt taimikkoa, sitä säästetään hakkuussa, vähitellen muuttuukin JK:ksi.

  Pete

  Tänään tuli käveltyä Etelä-Suomalaisessa osin kallioisessa metsässä joka noin 40v sitten harsittiin vinssipelillä ja osin hevosjuontona. Kyseisen hakkuun kertymästä minulla ei ole tietoa, mutta kannoista päätelleen kunnon tukkipuita siellä hakattiin. Noin 5v sitten kyseinen 4ha kuvio käytiin motolla läpi. Poistettiin noin 150 kilpikaarnaista mäntyä hehtaarilta ja harvennettiin nuorempaa kuusikkoa. Nyt kuivio on puhdas kuusikko, muutama lakkapäämänty jäi töppyröille. Kuusilla on ikää 50-60v ja suurimmasta osasta ei vielä saa tukkiakaan. Kirjanpainajatuhoja ei juurikaan ole vaikka niitä alueella on runsaasti. Mänty loistaa poissaolollaan. Koivut ja haavat pääosin poistettin hakkuussa, lähes kaikki jonkin asteisesti lahoja. Nykypuusto noin 100-130mottia kuusikuitua. Kuvio on aukkoinen isojen mäntyjen jäljiltä.

  Tämä on huono esimerkki tietysti, jatkuvassa kasvatuksessa olisi poistettu kaiken kokoista puuta ja ja hakkulla olisi käyty ainakin yksi kerta enemmän siinä välissä. Johtopäätökseni on kuitenkin, että ei tule mitään. Kuuset täytyy yrittää vaikka riskillä kasvattaa tukkipuiksi vaikka lannoittaen ja sitten avohakkuu ja männylle.

  Perusongelma tuolla kuviolla, jatkuvan kasvatuksen kannalta, on se, että mänty ei ole uudistunut lainkaan. Pohja on vt-mt välimaastoa. Jos tämä olisi hakattu 40v sitten aukoksi ja viljlety männylle, niin siellä olisi nyt mäntytukkimetsä ja päätehakkuutulojen koroilla olisi rilluteltu 70-90 luku ja osin vielä 00-lukukin.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 58)