Keskustelut Metsänhoito Kemera

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 89)
 • Kemera

  Merkitty: 

  Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuen myöntämisen kriteereistä. Kyseisen asetuksen 9 §:n mukaan kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Metsäkeskuksen noudattamissa tukikriteereissä on kuitenkin vaikka minkälaista paljon tiukempaa runkolukutaulukkoa. Samoin lisäkriteerinä on, että poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta. Mitä helvettiä? Eihän laissa ja asetuksessa mitään tällaisia ole. Poistuvien runkojen paksuusraja muutettiin 3cm -> 2cm huhtikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 MMM ja metsäkeskus sopivat linjauksesta, jolla poistumalle asetettiin pituuskriteeri. Tämähän vesitti asetusmuutoksen kokonaan. Minun silmiin näyttää, että MMM ja metsäkeskus ovat kaapanneet lainsäädäntövallan itselleen, tai vähintään pitävät lainsäätäjää pilkkanaan. Mitä mieltä?

 • derHorst

  Tulkinta on tosiaan helppoa, kun jättää kemeran hakematta. Suomessa on aika turha väittää valtiolla olevan rahapula, jos on varaa tukea miljoonilla metsätalouden perustoimintoja, kuten taimikonhoitoa. Näin on poliittisesti haluttu, mutta eihän tuo paljon parjatuista sosiaalituista eroa. Jotenkin vielä ymmärrän tilojen yhteishankkeille (tiet, ojat) myönnetyn suunnittelutuen ja ei-markkinaehtoisten kohteiden (luonnonhoitohankkeet) tukemisen, mutta en millään metsätalouden perustoimintojen tukemista.

  Kemeran ja muiden vastaavien tukien ongelma on se, että ei metsätalous kehity, jos tuetaan vanhaa olotilaa. Ei tule uusia menetelmiä, ei parane tuottavuus, ei nouse kuitupuun hinta markkinaehtoisesti.

  Henkilökohtaisesti olen pitänyt tiukkaa linjaa siinä, että kemeraa en hae enkä tule koskaan hakemaan. Täytyy pärjätä omalla rahalla ilman valtion tukea tai sitten vaihtaa harrastusta. Kunniakysymys.

  Köppäkynsi

  Täytyy myöntää, että olen sortunut hakemaan pari kertaa Kemera-tukea suometsien lannoitukseen apulannalla ja tuhkalla. Jos ei olisi mahdollista hakea tukea, niin ei olisi kiusausta sitä tehdä. Pitäisiköhän polkaista pystyyn kansalaisaloite Kemera-tuen poistamiseksi? Omillaan tulisi pärjätä, kyllä jämpti on näin.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Olen osaan saanut ja hakenut Kemera-tukea,mutta kyllä yhdyn edellisiin omillaan tulisi pärjätä mielipiteisiin.Kun avustusta saat,silloin eräät tahot pääsevät moittimaan metsänomistajia yhteikunnan tukea nauttiviksi tilallisiksi.Yleensäkin tuet jäykistävät ja useimmiten valuvat suurelta osin hallinnon rattaisiin.Sinällään Kemera-tuet ovat pieni tukipuro verrattuna esim. yhteiskuntaa miljardeilla köydyttävästä asumisen tukemisesta ,asuntotuesta.Luulen jatkossakin metsäpuolelle jotain tukia tämänkin Kemera kauden jälkeen tulevan,mutta taitavat ujuttaa lisää metsänhoidolle vierasta kriteeriköistoä siihen.

  Puuki

  Osin kemera-tuki on ollut ihan turha rahansiirto metsäteollisuudelle. Niin kävi viimeksi kun nmh-tuki uudistettiin.   Eh-puun kantohinta laski juuri tuen verran .  Jotain työllistävää vaikutusta tietysti sillä oli  mutta ei muuttanut puun kasvatuksen kannattavuutta yhtään sen parempaan mutta ei  tietysti huonompaankaan  suuntaan.  Voisihan sitä teollisuutta tukea suoraankin, jos on tarvetta  (muutenkin kuin esim. energiaveron poistoin) eikä kierrättää tukea mo:en kautta.

  Jossain tienteossa tuet on kyllä paikallaan, kun usein muuten tien tekeminen ei maksa itseään takaisin koskaan .

  Reima Ranta

  Ja teitä käyttävät enemmän muut kuin metsänomistajat.

  oppipoika

  Mikä lasketaan kemeralaissa pienpuuksi? Lasketaanko myös kuitupuu pienpuuksi vai vain energiapuu?

  Tolopainen

  Sehän voi olla vaikka pikkutukkia. Se on ostajan asia mihin käyttää.

  arto arto

  Energiapuu.

  Yrittäjä-metsänomistaja

  Käyttötarkoitus ei tosiaan ratkaise onko kyseessä kemeralain tarkoittamaa pienpuuta.  Sitä on sellainen puu, joka hakataan muuten kemeraehdot täyttävästä metsästä eli keskiläpimitan täytyy olla sekä ennen hakkuita että hakkuu  jälkeen olla korkeintaan 16 cm.

  Tolopainen

  Ei ole määritelty mihin saa käyttää, ostaja päättää. Voi olla vaikka tukkia, jos täyttää ostajan kriteerit. Puut voi olla jo viety pois kun toteutusilmoitus tehdään, hyvä ottaa kuva.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 89)