Keskustelut Metsänhoito Kemera

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 89)
 • Kemera

  Merkitty: 

  Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset tuen myöntämisen kriteereistä. Kyseisen asetuksen 9 §:n mukaan kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria kohden. Metsäkeskuksen noudattamissa tukikriteereissä on kuitenkin vaikka minkälaista paljon tiukempaa runkolukutaulukkoa. Samoin lisäkriteerinä on, että poistumaan laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vähintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta. Mitä helvettiä? Eihän laissa ja asetuksessa mitään tällaisia ole. Poistuvien runkojen paksuusraja muutettiin 3cm -> 2cm huhtikuussa 2017. Kesäkuussa 2017 MMM ja metsäkeskus sopivat linjauksesta, jolla poistumalle asetettiin pituuskriteeri. Tämähän vesitti asetusmuutoksen kokonaan. Minun silmiin näyttää, että MMM ja metsäkeskus ovat kaapanneet lainsäädäntövallan itselleen, tai vähintään pitävät lainsäätäjää pilkkanaan. Mitä mieltä?

 • arto arto

  Kemera-laki on metsän ja luonnon hoitoa koskeva laki. Viime vuosina paljon puhutut pienpuun – tai ylipäätään puun – energiakäyttötavoitteet eivät ole kemera-lakiin kuuluvaa asiaa, mutta pienpuun keräämiseen myönnettävä tuki laista kuitenkin löytyy. Ja energiaksihan pienpuu käytännössä menee.
  Tukea voidaan myöntää, jos pienpuuta kerätään talteen nuoren metsän hoidon yhteydessä. Silloin nuoren metsän hoidon tukea voi saada normaalin 230 euron asemesta 450 euroa hehtaarilta. Aiemmin tukea maksettiin korjatun puumäärän mukaan, nyt siis maksetaan kiinteää hehtaarikohtaista tukea.
  Korjattu puumäärä on silti mitattava. Tuen saaminen nimittäin edellyttää, että pienpuuta kerätään maan etelä- ja keskiosissa vähintään 35 kiintokuutiota ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiota hehtaarilta.

  Tolopainen

  Käytännössä Arto taitaa nyt olla väärässä.

  pihkatappi pihkatappi

  Minulla ei ole koskaan ollut energiapuuta noissa kemeraan oikeuttavissa ja luulisin että sellufirmat tekevät muillekin noita kemeraan oikeuttavia harvennuksia paljon ja niissä energiapuun osuus varmaan minimaalinen. Metsänhoitoyhdistyksillä taas energiapuuta kerätään enempi.

  arto arto

  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140138        Siitä voi tolopainen lukea pienpuun tuen nykyisessä kemerassa. On ihan eu/suomen valtion hyväksymä.  Samassa selitetään pienpuu.

  Metsuri motokuski

  Uskon kuitenkin että kaikki pienpuu ei päädy energiaksi. Osa pienpuusta ohjautuu normaalisti kuitupuuksi. Tuossa laissahan on läpimittaraja jonka ylittävästä läpimitasta ei tukea makseta. Sen vuoksi päätyy osa tuen saaneista leimikoista normaaliksi kuituleimikoksi kunhan läpimitta ei ylity.  Tästähän taisi olla tolopaisella taannoin esimerkki omasta puukaupasta.

  Tolopainen

  Arton kannatta lukea Kemera anomus, siinä on vain ruksattava kohta pienpuutaa korjattu, ei sanaakaan energiapuusta, jos anomuksessa ei tuota ruksaa pienpuunkorjuulisää ei makseta, vaikka puut menisi energiapuuksi.

  Uusmetsäläinen

  Tolopainen taitaa olla oikeassa sekä käytännössä että teoriassa Kemeran pienpuuasiassa.

  En ole löytänyt Kemera-laista enkä sen perusteluista täsmällistä määritelmää tuolle pienpuulle. Jos joku tarkkasilmäinen löytää niin ilmoittakoon.

  Laitoin juuri nuoren metsän hoidon Kemera-hakemuksen ensiharvennuksesta, joka täyttää Kemera-kriteerit. Näin tein MHY:n metsäasiantuntijan  suosituksesta ja tarkistin vielä asian ostavan yhtiön hankintamieheltä. Kummankin tulkinta oli, että pienpuun keräämisellä ei tarkoiteta vain energiapuuta vaan myös kuitupuuta. Tukeista ei ollut puhetta. Toteutusilmoitukseen voi laittaa  mittaustodistuksen, josta käy ilmi kerätyn pienpuun määrä runkoina ja kuutioina.

  Puolustukseksi täytyy todeta, että kyseinen ensiharvennuskuvio on siirtynyt kaupalla  omistukseeni vasta vuosi sitten, joten tähänastinen hoitamattomuus ei ole minun syyni. Kuntoon laittaminen ennakkoraivauksineen on sen verran työlästä, että 430 euron hehtaarikohtainen Kemera-tuki on jopa tarpeen. Pienpuuta kuitupuuna tulee  noin 60 kuutiota hehtaarilta. Tuen kanssa ihan kannattavaa liiketoimintaa.

   

  kim1

  Antaa markkinoiden määritellä oikea puun hinta,kaikenlaiset kemerat on aivan turhia,niillä ainoastaan tukityöllistetään joutavanlaisia metsureita ja motokuskeja…

  kim1

  Jos maksaa huonosta metsästä liian paljon….,pitäisikö siihen saada jotain hölmöys alennusta valtiolta…

  kim1

  Kameralla pidetään yllä huonojen metsien ylikorkeita  hintoja,ja kuitupuun surkeata hintatasoa…

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 89)