Keskustelut Metsänomistus Kuntalaisaloite kunnallisen metsätyöryhmän perustamiseksi

Viewing 10 replies - 201 through 210 (of 219 total)
 • Kuntalaisaloite kunnallisen metsätyöryhmän perustamiseksi

  Kuntalaisaloite

  Asia: kunnallisen metsätyöryhmän perustaminen

  Kuusamon historia jo yli 100 vuoden ajalta osoittaa aukottomasti sen, että aina savotoiden ollessa käynnissä omalla paikkakunnalla, ovat talouselämä, työllisyys ja yleinen hyvinvointi eläneet kukoistuskauttaan siten, että myös kunnan voimavaroihin on saatu verotulolisäystä ja köyhäinhoitokulut ovat laskeneet.
  Lisäksi Kuusamon metsät ovat aivoa laajamittainen tuotantokoneisto, mikä meillä on koko ajan ollut olemassa. Metsän tuottoa on kuitenkin pystytty korjaamaan talteen vajaatehoisesti sen tuottoon nähden.
  Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan ja maakunnallisen metsäneuvoston luonnostelun pohjalta aloitettu Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelman vuosille 2016 – 2020 valmistelu, on saatettu hiljattain tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Uusi metsäohjelma lähtee maakunnan puuvarojen hakkuumäärän nostamisesta suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden tasolle eli kaikki puutavaralajit huomioon ottaen puunkorjuun lähes kaksinkertaistamisesta nykytasosta.
  On sanomattakin selvää, että tämä vaatii asiaan paneutumista myös kuntatasolla ja sel-laisten tukitoimien käyttöönottamista, että tässä kunnianhimoisessa, mutta välttämättö-mässä tavoitteessa on mahdollista myös onnistua.
  Metsien käyttöä on syytä tehostaa siksikin, että maanomistusta karkaa koko ajan perinnönjakojen ja kiinteistökauppojen johdosta ulkokuusamolaiseen omistukseen. Pelkästään Kuusamon aluetalouden kannalta tarkasteltuna sellainen metsänhoito, missä puunmyyjä asuu metsän sijaintikunnassa, käyttää metsätulonsa omalla paikkakunnalla tai sijoittaa ne omalle paikkakunnalle käyttäen metsänhoito- ja viljelyketjuissa oman paikkakunnan työvoimaa ja sen metsäalan yritysten palveluja, on kuntataloudellekin tuottoisin.

 • Timppa

  Samaa kuin Puuntakunen minäkin ajattelen tuosta Jessen metsästä. Ammattimies ei halunnut saada huonoa mainetta liikaa harvennetusta kohteesta. Tietysti on sellainenkin vaihtoehto, että Jesse tarvitsee rahaa ja siksi halusi harvennuttaa liikaa. Eipä me täältä huutosakista tietenkään tiedetä asian oikeaa laitaa.

  Kyllähän metsänomistajilta aika outoja vaatimuksia tulee. Eräs vähän erikoinen tyyppi halusi harvennuttaa kuusikkonsa. Vaatimuksena ostajalle oli, että jäävät kuuset kasvavat tasan määrävälein. Ostaja ei kyllä sitä luvannut eikä ole vielä löytynyt muitakaan ostajia, joiden firmat moiseen ihmetekoon pystyisivät. Ja kuusikko pilaantuu ylitiheänä.

  Metsuri motokuski

  Pari esimerkkiä meidän hakkuista ja kuinka suunnitelmat ovat pitäneet:

  – harvennus: arvio 840 mottia hakattu 1100 mottia
  – harvennus: arvio 440 mottia hakattu 630 mottia

  Sitten yksi esimerkki työtehtavaästä: 2,5 ha alaharvennus. Metsässä vahva ylispuukoivikko jossa joitakin vaneri koivuja. Alla noin 3 m tiukka kuusikko. Tälle kuviolle olisi pitänyt tehdä alaharvennus, mutta päädyin kuitenkin tekemään yläharvennuksen ja otin koivut pois vastoin hakkuuohjetta. Isäntä totesi että hyvä ja juuri sellainen kuin pitikin. Hakkuohje oli jotain muuta.

  Aika usein nämä arvioit ja jopa hakkuuohjeet ovat sellaisia että niitä joutuu aika paljon muokkaamaan.

  A.Jalkanen

  Timppa: nos tuo kuusikko ei pinta-alaltaan kovin iso ole, niin voisihan omistaja merkitä mieleisensä jäävät puut vaikka nauhoittamalla tai spraymaalilla.

  Timppa

  Anneli
  Ei auttaisi vaikka myyjä sprayjaisi kaadettavat tai jätettävät puut.. Nimittäin ajourat sotkisivat systeemin ja myyjä olisi vihainen. Tällaisiakin metsänomistajia siis löytyy.

  Visakallo

  Jessen tapauksessa oli hänen kertomansa mukaan kysymys 2-harvennuksesta.
  Juuri niissä saattaa hakkuukertymä jäädä pienemmäksi kuin on ajateltu, sillä ajourat on jo ensiharvennuksessa tehty, eikä niiltä kerry enää motteja.
  Jos ensiharvennus on tehty myöhässä, puiden latvukset saattavat olla suvistuneet liian pieniksi ja kasvu on ollut sen takia heikkoa.
  Myös liian varovasti tai rajusti tehty ensiharvennus voi pienentää hakkuukertymää 2-harvennuksessa.
  Saamme varmasti tähän asiaan Jessen oman selvityksen, joka saattaa poiketa paljonkin edellisistä.

  Salonpoika

  Olis tuolla metsässä touhutessa hyvä olla terminologia edes senverran hallussa että erottais arvioinnin ja mittauksen samoin kuin metsänhoidon ja puutarhanhoidon.

  jees h-valta

  Puuntakunen saattaa hyvinkin olla oikeassa ensiharvennuksen suhteen mutta nyt olikin oma henk.koht. tarkoitus nimenomaan auttaa luontaista uudistumista koska alalla oli jo hyvän näköistä mäntytaimea aika mukavasti. Oli ajatuksena ottaa ylispuusto harvaksi juuri taimikon valonsaannin ja vahvistumisen auttamiseen. Olen näissä turvepohjien hakkuissa todennut luontaisen uudistuksen oikein tehtynä aivan yhtä hyväksi kuin naveromätästyksen kautta siemennys. Tätä vain ei nyt saatu sillä hakkuuselosteella eikä puhelimitsekkaan käsitykseen sinne koneen hyttiin. Kaiken lisäksi oli jätetty hyvin reunalta jo kuuselle taimettuneellekkin edelleen tukkimäntyjä joukkoon ylispuiksi. Kun ne olisi saanut ottaa jo kaikki pois. Kun sinne kuusikkoonkin piti tehdä samalla ensiharvennus jota sitäkään ei tehty jostain syystä.

  suorittava porras

  Kuljettaja ei lue metsänomistajan ajatuksia . Jos erityisohjeet puuttuvat kirjallisista hakkuuohjeista , toimitaan yleisohjeen mukaisesti (Tapio) .
  Erityistoiveet on siis AINA oltava kirjallisessa muodossa . Suosituksia
  voimakkaampaa metsän käsittelyä ei pelkillä suupuheilla tehdä .
  Näyttää Jessenkin kohdalla olleen käytäntö , että huonosti raivatut alueet hakataan vain ”soveltuvin osin”. Jos on riittävän epämäräinen kuvion osa tai toimenpide-ehdotus , ei kosketa ollenkaan .

  ….mutta moottorisahalla ja Valtralla siitäkin selviää…

  Kurki

  <<<Anneli
  Ei auttaisi vaikka myyjä sprayjaisi kaadettavat tai jätettävät puut.. Nimittäin ajourat sotkisivat systeemin ja myyjä olisi vihainen. Tällaisiakin metsänomistajia siis löytyy<<<

  Minulla oli harvennusta 6 ha ja nauhoilla leimattuna. Ei tarvinnut syyttää hakkaajaa lopputuloksesta, vaikka ajourilta lähti jokunen lemattukin puu.
  Hakkaaja, kun ei näe puuta kuin yhdeltä suunnalta, niin ottaisi pahaista puista enimmillään puolet pois, kun ei näe puuta kahdelta suunnalta kuten leimaaja.

  jees h-valta

  Suorittavalle muistuttaisin ettei minulle ole asetettu näissä liki tuhannen motin yhteismäärältään olevissa kaupoissa missään ennakkoraivauksen tarvetta. Leimausseloste oli ostajan puheidenkin mukaan juuri kuten sovittiin. Hän oli valmis tulemaan heti asiassa vastaan ja määräämään hakkuun tehtäväksi sovitulla tavalla. Hän kävi itsekkin silloin kauppaa tehdessämme joka kaupan kohteella. Mistään ei ollut negatiivista sanottavaa silloinkaan.
  Että edelleen väitän että konehemmot tekevät ”ohareita” oman käsittämättömän tuumailunsa tuloksena. Kun pitäisi tehdä mitä määrätään.

Viewing 10 replies - 201 through 210 (of 219 total)