Keskustelut Metsänomistus Kuntalaisaloite kunnallisen metsätyöryhmän perustamiseksi

Esillä 9 vastausta, 211 - 219 (kaikkiaan 219)
 • Kuntalaisaloite kunnallisen metsätyöryhmän perustamiseksi

  Kuntalaisaloite

  Asia: kunnallisen metsätyöryhmän perustaminen

  Kuusamon historia jo yli 100 vuoden ajalta osoittaa aukottomasti sen, että aina savotoiden ollessa käynnissä omalla paikkakunnalla, ovat talouselämä, työllisyys ja yleinen hyvinvointi eläneet kukoistuskauttaan siten, että myös kunnan voimavaroihin on saatu verotulolisäystä ja köyhäinhoitokulut ovat laskeneet.
  Lisäksi Kuusamon metsät ovat aivoa laajamittainen tuotantokoneisto, mikä meillä on koko ajan ollut olemassa. Metsän tuottoa on kuitenkin pystytty korjaamaan talteen vajaatehoisesti sen tuottoon nähden.
  Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan ja maakunnallisen metsäneuvoston luonnostelun pohjalta aloitettu Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelman vuosille 2016 – 2020 valmistelu, on saatettu hiljattain tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Uusi metsäohjelma lähtee maakunnan puuvarojen hakkuumäärän nostamisesta suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden tasolle eli kaikki puutavaralajit huomioon ottaen puunkorjuun lähes kaksinkertaistamisesta nykytasosta.
  On sanomattakin selvää, että tämä vaatii asiaan paneutumista myös kuntatasolla ja sel-laisten tukitoimien käyttöönottamista, että tässä kunnianhimoisessa, mutta välttämättö-mässä tavoitteessa on mahdollista myös onnistua.
  Metsien käyttöä on syytä tehostaa siksikin, että maanomistusta karkaa koko ajan perinnönjakojen ja kiinteistökauppojen johdosta ulkokuusamolaiseen omistukseen. Pelkästään Kuusamon aluetalouden kannalta tarkasteltuna sellainen metsänhoito, missä puunmyyjä asuu metsän sijaintikunnassa, käyttää metsätulonsa omalla paikkakunnalla tai sijoittaa ne omalle paikkakunnalle käyttäen metsänhoito- ja viljelyketjuissa oman paikkakunnan työvoimaa ja sen metsäalan yritysten palveluja, on kuntataloudellekin tuottoisin.

 • suorittava porras

  Jos leimikko tai ohjeet eivät ole yrittäjän ja puutavarayhtiön välisen sopimuksen mukaisia , työt voidaan keskeyttää tai jättää tekemättä .
  Näköjään Harjavallan suunnalla on tässä suhteessa kroonisia ongelmia .

  Jätkä pätkät

  ”Suorittavalle muistuttaisin ettei minulle ole asetettu näissä liki tuhannen motin yhteismäärältään olevissa kaupoissa missään ennakkoraivauksen tarvetta. Leimausseloste oli ostajan puheidenkin mukaan juuri kuten sovittiin. Hän oli valmis tulemaan heti asiassa vastaan ja määräämään hakkuun tehtäväksi sovitulla tavalla. Hän kävi itsekkin silloin kauppaa tehdessämme joka kaupan kohteella. Mistään ei ollut negatiivista sanottavaa silloinkaan.
  Että edelleen väitän että konehemmot tekevät ”ohareita” oman käsittämättömän tuumailunsa tuloksena. Kun pitäisi tehdä mitä määrätään.
  Lähetetty: 1 h, 30 min sitten
  Lähettäjä: jees h-valta ”
  On totta, että huomattavalla määrällä konekuskeista ei ole oikeasti minkäänlaista pelisilmää siitä millaista on nätti jälki hakkuun jälkeen.
  Johtuu varmaan siitä, että ainakin Kurulaiset ovat joutuneet / päässeet hakkaamaan vanhoja metsiä – ja aina aukoksi. Silloin on toki tärkeää hallita koneen tekniikka jopa niin, että ”puinti” on näyttävää.
  Meillä oli Kurulaisten oppilaiden opinnäytetyöt kasvatusmetsässä ja täytyy todeta, että metsänomistaja oli täysin oikeassa, kun nosti haloon hakkuun jäljestä.
  Metsä oli käyt katsoen pilalla! Ja opettajat hyväksyivät suoritukset – jopa puolustelivat oppilaitaan.
  Kyllä Jessenkin pitää opetella sanomaan ”kova sana”, kun metsää raiskataan.

  Visakallo

  Jessen metsäähän ei tässä tapauksessa raiskattu, vaan jätettiin hänen mielestään liian koskemattomaksi.

  Jovain

  Rane! Toteat tuolla edellä: Missä vaiheessa metsänarviointi muuttuu mittaamiseksi?
  Sanoisin että, niin kauan kun metsänomistajat antavat kusettaa itseään, arvioidaan.

  MaalaisSeppo

  Kyllähän menetelmiä löytyy, joilla metsän puuston voi mitata melko tarkasti pystyynkin. Ovat työläitä ja varmaan hintaviakin, mutta mikäs siinä, jos maksuhalukkuutta löytyy.

  Kaikkiin mittauksiin liittyy aina epävarmuutta. Epävarmuuden kasvaessa puhutaan mittauksen sijaan arvioinnista. Millaistahan tarkuutta Jovain edellyttää mittaamiselta. Mitä tarkemmin mitataan, sen kalliimmaksi tulee.

  A.Jalkanen

  Metsä arvioidaan ennen hakkuuta, ja mitataan hakkuussa. Tietenkin jo arviointivaiheessakin mitataan otoksia puustosta.

  MaalaisSeppo

  Anneli tarkoittanee sitå, miten nykyään yleensä toimitaan. Itse halusin sanoa, että jos halutaan parempaa tarkkuutta ennenkuin puut kaadetaan, niin onhan se mahdollista. Hintaa vain tulee liikaa. Ehkä nimim. Jovainilta löytyy maksuhalukkuutta.

  Jovain

  Puukauppatapoja kehittämällä esim. on mahdollista päästä vanhoista rasitteista, ja voidaan kehittää uutta. Voihan se olla tulevaisuudessa, ollaan siirtymässä digitaalisiin puuston mittaustapoihin. Metsän vuokraustakin on esitetty. Olisihan se hyvä puukauppatapa pystyyn myyntikin. Könttäsummalla ja sopii hyvin rajatuille avohakkuualueille. Ei tarvitse mitata ollenkaan ja säästyyhän monelta jälkivaiheen vaivalta. Saa sahata puut vaikka sentin linteiksi. Tarvitaan kyllä hyvin konsoloitu häkki, pois kuljetusta varten.

  Jovain

  Tarkoitin vain sitä, että puukaupassa perälauta puuttuu, juridista perustaa puuston ennakkotiedoilla ei ole. Erilaiset arviot ja suunnitelmat ovat vain arvioita. Motomitta on lailla turvattu ja sitä vastaan ei millään arvioilla menestytä.
  Puun myyjällä on oikeusturva myös, mutta se toteutuu jälkikäteen jos toteutuu. Puut voidaan mitata laanissa ja voidaan käyttää virallista mittaajaa, mutta jos puut eivät ole enää todettavissa, mennään asiakirjatarkasteluun ja arviointiin puumääristä.
  Kaupan ehdoilla jälkimittaus voidaan turvata, mutta tarkoitin mittaustarpeella myös sitä, että puukaupan ennakkotiedoissa ja puunmyyjän oikeusturvassa on petraamisen varaa. Jos päästäisiin vaikka 10 prosentin marginaaliin, joka lienee käytetty tavoite, on sekin paljon vähemmän kuin joku 20-30 tai 50. Näitäkin heittoja on ja tuon 10 prosenttiakin moto voi ”niistää”. Olipa kysymys sitten tahallisesta tai tahattomasta heitosta, on aivan turha hurskastella, etteikö näitäkin tapauksia ole ja niiden toteen näyttäminen jälkikäteen on äärimmäisen vaikeaa.

Esillä 9 vastausta, 211 - 219 (kaikkiaan 219)