Keskustelut Metsänhoito Männikön voimakas harvennus

Esillä 5 vastausta, 111 - 115 (kaikkiaan 115)
 • Männikön voimakas harvennus

  ”Voimakkaan ensiharvennuksen (60 % runkoluvusta) seurauksena puuston tilavuuskasvu aluksi pieneni harvennusta seuraavina vuosina, mutta se saavutti harventamattoman puuston kasvun tason 15 vuoden kuluessa harvennuksesta. Voimakas harvennus pienensi männikön tilavuuskasvua 15 vuoden aikana yhteensä 15 m3 ha–1 (12 %) verrattuna harventamattoman puuston kasvuun.”

   

  Tuossahan tuo tuli selvästi todettua ettei se metsä paranna kasvuaan paranna harvennuksin.

  Lähde:
  Ensiharvennuksen viivästymisen ja harvennusvoimakkuuden vaikutus nuoren männikön kehitykseen.
  Hynynen, Jari; Saramäki, Jussi

  LUKE

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kiitos Puuki. Eli yli 2000 tiheyksiä ei männyllä (tai männyn ja kuusen sekametsässä) siis tarvittaisi riittävään laatuun edes mustikkatyypillä? Ainakaan sen jälkeen kun latva on hirvien turpien ulottumattomissa pääosin. Onko männyn karsinta männä vuosina mennyt ihan hukkaan, vai onko joku saanut siitä rahaa takaisin? Parhaiden tukkiaihioiden karsinta varmistaisi tyvitukin laadun. Laatuyksilöitä voi kasvaa edelleen ainakin pohjoisessa ja karuimmilla kasvupaikoilla, mutta niissä laatua voi huonontaa oksien hidas karsiutuminen.

  mehtäukko

  Esitän kysymyksen uudelleen:

  ”Eikö tärkeintä olisi hoitotoimenpiteissä huolehtia vaan siitä, että kasvatettaville taimille ja puustolle järjestetään ”optimi” olot? Luonto hoitaa loput. Jos esim. männyn oksikkuudesta ei kannata välittää, koska laatulisiä ei nyt tipu, eikö se ole lyhytnäköistä taktiikkaa kierto-aikaan peilaten? Peltoviljelyn 1:n vuoden jaksossa on täysin toinen asetelma.”

  Siis mikä on se turha uhraus kun kiinnittää oksikkuuteen ”normaalin” Tapion mallin huomion? Jos viiden tai viidentoista vuoden jälkeen hinnannosu olisi kuin nyt oli koivutukilla, monenkymmenen vuoden peli on menetetty.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Männyn tyvitukin laadulle ratkaiseva hetki on siinä taimen syntymän ja taimikonhoidon välissä. Siinä voidaan laatua haettaessa (ja/tai hirville särkymävaraa jätettäessä) pitää tiheys vielä välillä 2000 – 3000, mutta sitten taimikonhoidossa pudotettaisiin 2000 rungon paikkeille.

  Panu Panu

  En lähtisi riskeeraamaan oksien paksuuden kanssa. 2000/ha ensiharvennukseen on hyvä kompromissi laadun ja järeytymisen kannalta. Mitä harvemmassa kasvatetaan sitä enemmän parhaiten kasvavia joudutaan poistamaan enskassa susipuina.

  mehtäukko

  Niin. Monikymmenvuotinen hakkuu-ura mo:jien metsissä on näyttänyt monenlaista lopputulosta. Tyvitukin kehitys on vain yksi osa, mutta myös muusta rungosta täytyisi olla saatavissa tukkia. Jos kasvatusasennoissa mennään liian aikaisin väljiin tiloihin (ja vielä lannoitetaan), kyllä paksua oksaa pukkaa, mutta ei tukin laatua.

Esillä 5 vastausta, 111 - 115 (kaikkiaan 115)