Keskustelut Metsänhoito Metsälannoitteiden levitysmäärät

 • Tämä aihe sisältää 121 vastausta, 27 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 5 vuotta, sitten AvatarPuuki toimesta.
Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 121)
 • Metsälannoitteiden levitysmäärät

  Mielenkiinnosta kyselen, onko läsnäolijoilla havaintoja kasvatus- tai terveyslannoitteiden eri käyttömäärien vaikutuksista, vaikka tietysti METLA ja Yara ovat selvittäneet tässä vuosikymmenien aikana keskimääräiset optimimäärät.

  Onko teillä paukkunut mäntyjä halki yliannostellun nitraattitypen voimalla tai onko paras kasvunlisäys jäänyt pienten käyttömäärien vuoksi mustikanvarvuille? Tarinoita otetaan vastaan.

 • Pete

  Puuki, voitko kertoa perustuuko väitteesi ” Hakkuutähde vaikuttaa siis lannoitusvaikutuksensa lisäksi pieneliötoiminnan vilkastumisen avulla ravinteiden käyttökelpoisuuteen” vain maalais/kaupunkilaisjärkeesi vai ihan oikeaan tutkimustulokseen?

  Aika vähän enää tehdään kokopuukorjuuta niin että oksat, neulaset ja lehdetkin korjataan kuviolta pois. Tällaisilla kohteilla ongelmat ovat hoitamattomuuden takia niin isoja, että mahdollinen ravinnehävikki ei siinä paljoa paina. Jos korjataan karsittua rankaa, niin ravinteita ei kuviolta juurikaan pois kulkeudu. Sitkeässä istuu sekin usko, että taimikonhoito on lannoitusta sillä perusteella että lehdet ja rangat jää kuviolle. No ei ole. Jos kantaa naapurikuvion risut toiselle kuviolle, niin se varmaan teoriassa on lannoittamista. Mitähän sitä vaikkapa hehtaarin taimikonharvennuksen maahan kaadetun puun ravinnemäärät ovat? Veikkaan että tärkeintä ravinnetta eli typpeä kertyy jopa 1-2kg/ha ja booria muutama gramma.

   

  Lannoitusmääristä vielä sen verran, että asiaa on ihan tutkittukin ja vieläpä tarkkaan. Typpilannoituksessa jokainen typpikilo lisää N 100kg/ha tason päälle tuo suunnilleen saman suuruisen kasvunlisäyksen. Maalevityksessä lannoittamalla tuotetun puun yksikkökustannus laskee kun nostaa N 200kg/ha tasolle. Tämä sillä edellytyksellä, että levitys hoituu samalla €/ha taksalla ja mahdollinen metsäpalveluorganisaation palkkio on myös €/ha kiinteä. Tämän takia tavoittelen aina tuota N 200kg/ha määrää. Kokemusta on siitä, että jos määrästä tinkii niin se jää vain harmittamaan

  mehtäukko

  En ole biologi mutta…ymmärtääkseni jo olki kynnetään peltoon, se vaatii typpilisän.

  Olisiko sama oksiston märätyksellä?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Sadeveden mukana tulee vuosittain jonkun verran typpilaskeumaa, etelässä ehkä luokkaa 3-4 kg ja pohjoisessa 1-2 kg hehtaarille vuodessa. (Luvut korjattu 11.10.) Luulisin, että taimikonhoidosta tai harvennushakkuista kertyvä pieni määrä hajoavaa puuta ei aiheuta typen puutetta kasvaville puille, semminkin kun niissä on typpipitoiset osat eli kuori ja lehdet mukana. Sen sijaan kantoihin voi avohakkuun jälkeen sitoutua paljonkin typpeä, mutta se ei haittaa, kun taimet ovat silloin pieniä ja niiden typen tarve vähäinen.

  Vaikka kokopuukorjuun aineuttama ravinnehävikki saataisiin korvattua lannoittamalla, tuhka olisi varmin, koska siinä on mukana kaikki puun sisältämät kivennäiset. Puun korjuu vähentää aina myös karikkeen määrää, ja sitä tarvitaan maan kasvukunnon yllläpitämiseen (aivan samoin kuin peltomaassakin pitää olla tarpeeksi orgaanista ainetta sitomassa ravinteita ja ravinnoksi pieneliöille).

  Rane2
  Puuki

  Asiaa on tutkittu .Esim.v.2009 Metlan tutkimus typen määristä harvennusten jälkeen selventää asiaa hyvin. Lisätutkimustarvettakin on ilmennyt, koska  Suomessa ei oltu tutkittu pidempiaikaisia vaikutuksia . Mutta myös yli 10 vuoden jälkeen tapahtuvat muutokset kasvussa oli jo silloin tiedossa. Ne joista kerroinkin.

  Ko. tutkimus koskee ensiharvennusmetsiä. Tulokset on osin sovellettavissa energiapuun hakkuisiin harvennuksille. Taimikonhoidot on asia erikseen.

  Melko yleisesti tunnettu tosiasia on hakkuutähteiden vaikutus maaperän mikrobitoiminnan vilkastumiseen ja ravinnekierron parantuminen.

  Mihinkäs perustuu omat päätelmäsi, että perustaisin käsitykseni  jhnkin”sitkeään uskomukseen”. Sen kuvanhan kirjoituksestasi saa. Kehotan ottamaan asioista selvää ennen kuin tekee liian varmoja johtopäätöksiä. Metsän maaperäbiologiassakin on monia tekijöitä, joita ei pysty selvittämään ihan noin vain mutu:lla.

   

  Puuki

  (Jatkuu) Ranen linkistä löytyy ko. tutkimus . Muualtakin löytyy samansuuntaista tutkimustietoa. Esim. Kannattava metsänkasvatus-kirjassa on esimerkkejä miten hakkuutähteet vaikuttaa kasvuun.

  Boorin puute liittyy joskus runkopuun hakkuuseen, koska runkopuu ”kerää” suuren osan metsän boorista.  Myöskään neulasten jättäminen harvennuksille kuivumaan ennen kokopuun ajoa varastolle ei toimi, niin kuin yleensä kuvitellaan(en tiennyt sitä itsekään aiemmin). Ammoniumtyppi joka on puille käyttökelpoista typpeä, siirtyy vihreistä neulasista puun nuorempiin neulasiin ja runkopuun nesteeseen. Kuivuvissa neulasissa se ei säily.

   

  Planter Planter

  Tässä vähän lisää ravinteiden jakaumasta….vaikka tämä lähtee taas karkuun otsikon aiheesta:

  http://www.metla.fi/mu/mt_paiva/pekka_tamminen.pdf

  Pete

  Tammisen kalvosarja on hyvä tiivitys. Esimerkiksi ”Yksi hakkuutähteen korjuukerta vaikuttaa hyvin vähän maan orgaanisen aineen määrään”

   

  Puuki

  ”Nykytiedon mukaan yksi..kerta vaikuttaa hyvin vähän…” Tammisen kalvosarja on vuodelta 2001.

  Ja kannattaa lukea tuonkin linkin muutkin kohdat.

  Esim. Pienikin typen väheneminen voi vähentää kasvua kohteella jossa on puute typestä.”

   

  Keskimäärin kasvutappio 1.harv.kohteella josta kerätään hakkuutähteet on vt-männikössä 7 % / 10 ensimm. vuotta. Kuusikoissa 12 kiintoa/ha/10 ensimm. vuotta harvennuksesta.

   

  Pete

  Niinpä, mutta kun hakkuutähteitä ei kerätä ainespuuharvennuksessa. Ajouralle kertyy hakkuutähdettä ja välialueelle ei. Tämä voi aiheuttaa epätasaista kasvua. Onko tämä oikeasti ongelma? En tiedä. Lannoittamalla saa kasvua kuitenkin tasattua.

  En ymmärrä miten boorinpuutos voi liittyä ainespuuhakkuuseen. Jos ei hakata niin siellä rungoissahan se boori pysyy. Harvennus yleensä lieventää puutosoireita ja tämä johtuu kilpailun hetkellisestä vähenemisestä. Osin tämä on visuaalinen ilmiö kun huonoimmat puut poistetaan. Boorinpuutos johtuu paitsi boorin niukkuudesta mutta myös typen runsaudesta. Maastoretkeilyllä juurikin tämä sama Tamminen pohti ääneen, että hakkuutähteen korjuu saattaa vähentää boorinpuutosta kun typpeä viedään kuviolta suhteessa enemmän pois. Boorilannoitus on kuitenkin niin halpaa että näitä on turha pohtia. Jos naapurikuviolla tai edellisessä puusukupolvessa oli puutosoireita niin aivan varmasti kannattaa boorilannoittaa.

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 121)