Keskustelut Metsänomistus Metsästys

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 245)
 • Metsästys

  Itse aion jatkos sekä itseni tyttöni ja viime aikaisten amerikan tapahtumien vuoksikin kieltää aseiden kantamisen omistamillani mailla,ruokaa kyllä saa kaupasta ja tukea sossusta,mutta mun mailta sitä ei haeta enää.

 • Tolopainen

  Kyllä sitä lihaa löytyy pakasteesta, jokusen palasen saa taas heittää jätteisiin, kun ei ole koiraa syömässä.

  Planter Planter

  Lue nyt Tolopainen edes se ensimmäinen lause kokonaan. Kun itse metsästätte pelkästään omilla mailla, ei tarvitse maksaa kenellekään. Saat fileet, ilman luita, siitä 2700€ arvoisesta hirvestä ja homma on bueno.

  Tolopainen

  Saahan sen jos ei ole ammuskeltu jauhelihaksi tai jos on ammuttu rapamaha ja suolisto hajalle on valmiiksi marinoitunutta. Kun hirvi palotaan palotaan myös fileet. En ole niistä paloista pahemmin kiinnostunut, file on aika kuivaa syötävää. Kaatoluvista puolet on vasoja, joista kertyy lihaa n. 40kg, juuri peittää luvan hinnan.

  Kalle Kehveli

  1000 ha:n yhtenäisellä pinta-ala vaatimuksella estetään tehokkaasti metsänomistajan metsästysliiketoiminta. Kyllä hyvin maksavia hirvenmetsästäjiä olisi tulossa ulkomailta pilvin pimein. Tämän rajoituksen takana on kepu ja MTK.

  Mettämakuri

  Tuo on totta muuten mutta Kepun osuudesta en olisi niin varma

  Kalle Kehveli

  MMM on täysin kepun hallinnassa.

  Planter Planter

  Keskusta saattaa olla päätehakkaajan edunvalvoja, tukemalla metsäteollisuuden lobbareita, mutta on erittäin valitettavaa, että se on metsänuudistajan pahin painajainen.

  Otteita Keskustan 2019 eräpoliittisesta ohjelmasta:

  ”Keskusta sitoutuu metsäpolitiikassaan edistämään riistan elinympäristöt huomioivia hakkuumenetelmiä. Yksityisiä metsänomistajia on kannustettava näiden menetelmien käyttöön ja niitä on mahdollisuuksien mukaan edellytettävä valtion metsissä.”

  ”Keskusta pitää tärkeänä, että haitallisten vieraslajien poistamista Suomen luonnosta edistetään. Erityisesti tämä koskee supikoiraa ja minkkiä sekä tunturialueilla kettua. Kettukannan hallinta tunturialueilla on äärimmäisen tärkeää naalin palauttamiseksi Suomen luontoon. Keskusta sitoutuu edistämään valtakunnallisen tapporahan osoittamista näille lajeille.”

  Valkohäntäpeura on haitallisin vieraslaji. Valtakunnallinen tapporaha myös ketulle! Kettu on kotoperäinen laji ja metsänomistajan paras apuri myyrien pyynnissä taimikoista ja pienten hirvieläinten kannansäätelijänä.

  ”Uutena riistalajina villisika on voimakkaasti levittäytymässä Suomeen ja sen kasvua on rajoitettava. Tähän päästään hyvin suunnitellulla ja valikoivalla metsästyksellä sekä metsästystapoja monipuolistamalla.”

  Uusi riistalaji hyvin suunniteltua valikoivaa metsästystä (eli kannanhoitoa), ei lajin poistoa!

  ”Keskusta sitoutuu varmistamaan, että maamme hirvi-, peura- ja kauriskannat pidetään kestävällä tasolla huomioiden niiden aiheuttamat vahingot. Erityisesti valkohäntäpeurakannan kannan kasvu on saatava katkeamaan. Keinona tähän keskusta esittää pyyntilupamäärän lisäämistä.”

  Monta kertaa on luettu riistakeskuksen vakuuttelu, että lupamäärä ei rajoita valkohäntäpeurakannan metsästystä. Eli ei vaikuta mitään.

  ”Keskusta sitoutuu selvittämään, miten voimme ehkäistä viljelysvahinkoja joutsenen ja kurjen osalta. Nämä molemmat lajit ovat lisääntyneet merkittävästi.”

  Näitä keskusta sitoutuu selvittämään, mutta ei hirvieliäntuhoja.

  ”Kansainvälisesti kiinnostavia eräturismin kohteita ovat hirven- ja valkohäntäpeuran metsästyksen lisäksi metsäkanalintujen ja hylkeiden metsästäminen. Keskusta edistää politiikallaan näiden matkailumahdollisuuksien hyödyntämistä. Erämatkailun edellytysten parantamiseksi Keskusta edistää lupakiintiöiden myöntämistä kalastus- ja metsästyslupien osalta suoraan yrittäjien käyttöön, jolloin mahdollistetaan erilaisten tuotteiden paketointi. Edistämme tällaisen yritystoiminnan syntymistä myös tukemalla tarvittavia investointeja ja panostamalla suomalaisen erämatkailun markkinointiiin ulkomailla.”

  Erästurimi edellyttää hirvieläinkantojen ylläpitämistä tai lisäämistä, jotta eräturismin toimintaedellytykset turvataan.

  MOT

  Tolopainen

  Tänä vuonna keskusta jakaa niin paljon hirvenkaatolupia, että niistä puolet on jäämässä pankkiin. Tällainen on ennakkotieto riistanhoitoyhdistyksiltä, niitä ei kepu määräile.

  Puuki

  Kettu on kyllä hyvä myyrän pyytäjä. Pihassakin välillä  vieraileva  kettu karkottanut myyrät vähiin.  Naali-alue on erikseen Lapissa eikä kettukannalla muualla  ole mitään tekemistä naalin uhanalaisuuden kanssa joten tapporaha ketulle olis hölmö päätös.

  Metsäkanalintuja on hyvin vähän edelleen.  Kierreltiin päivän ajan metsissä joissa ennen tapasi yleensä vähän väliä jonkun metsäkanalinnun. Nyt  vain yksi havainto.

  Mettämakuri

  Riistanhoitoyhdistys  hoitaa hirvi kantaa ettei se vain pääse laskemaan.

Esillä 10 vastausta, 101 - 110 (kaikkiaan 245)