Keskustelut Metsänomistus Metsästys

Esillä 10 vastausta, 931 - 940 (kaikkiaan 962)
 • Metsästys

  Merkitty: 

  Itse aion jatkos sekä itseni tyttöni ja viime aikaisten amerikan tapahtumien vuoksikin kieltää aseiden kantamisen omistamillani mailla,ruokaa kyllä saa kaupasta ja tukea sossusta,mutta mun mailta sitä ei haeta enää.

 • Gla Gla

  Anton suurpetokeskustelussa: ”Se on kylläkin ,458.”

  Miksi olet päätynyt noin järeään, etkä vähempirekyyliseen, jolla hirvi pysähtyy varmasti ja jolla harjoittelukin on halvempaa? Joulet on tuossa suunnilleen tuplat tavalliseen 308 verrattuna, saati 6,5 milliseen, jolla saa myös hirven ammuttua.

   

  Kalle Kehveli

  458WM tai suurempi on lähes joka pojalla kaapissa, ritsat on sitten erikseen.

  Nostokoukku

  Jos vuokrasopimus on tehty vain hirvieläimille, ei ole maanomistajan asia valvoa ettei siellä muutakin metsästetä. Kyllä pitää sen verran kunnioittaa yhteisiä sopimuksia, että niiden mukaan toimitaan vaatimatta.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  GLA, pitkään käytännön kokemukseen perustuen. Nuo mainitsemasi kaliiberit ovat äärimmäisen risu- (jopa ruoho-) herkkiä. Muuttavat suuntaa, luoti kääntyy poikittain, ym.

  Hidas ja raskas luoti ei ota kimmokkeita. Samoin tekee siistin ison reiän, josta henki sopii nopeasti poistumaan. Lisäksi hyvin vähäinen lihahävikki. Olen ampunut luotiaseilla niin paljon, että se on rutiinihommaa, ampuminen on selkäytimessä.

  Parikymmentä vuotta sitten ammuin kaksi hirvisonnia (parin sekunnin sisään), kun minun ja kummankin sonnin väliin oli ilmestynyt mäntytukkipuu (juoksivat kovaa ohitseni). Luodit (Norma TXP) lävistivät ensin nuo tukkipuut ja jatkoivat sitten matkaa noiden hirvien läpi. Hirvet lakkasivat lähes välittömästi juoksemasta. Seuraavana syksynä ne männyt olivat poikki niiden luodinreikien kohdalta, eivät olleet enää tuulta kestäneet.

  jees h-valta

  Noita puiden ampumalla teloamisiahan näkee kyllä. Eikö kuitenkin olisi parempi ampua hirvi vasta puun jälkeen kuin sen läpi. Toki varmaa on ettei sentään antonin omassa metsässä noin käy.

  Perassic Park Perassic Park

  Metsätyseuran valvontaoikeus määräytyy mille riistalle sopimus on.

  Pelkän hirvenmetsästyksen salliminen tarkoittaa ettei vuokraajalla ole oikeutta valvoa pienriistanmetsästystä ja ketkä liikkuvat mailla ko. tarkoituksin. Ei ole jos /kun ei ole sopimustakaan.

  Gla Gla

  Metsästyslaki:
  Lain noudattamisen valvonta

  Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tulliviranomaisten sekä riistahallintolaissa tarkoitettujen metsästyksenvalvojien tulee toimialueellaan valvoa, että metsästystä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

  Valtion omistamilla alueilla lain noudattamista valvovat virkamiehet, joiden tehtäväksi valvonta säädetään tai määrätään.

  Maanomistajalla ja metsästysoikeuden haltijalla on oikeus valvoa tämän lain noudattamista alueellaan.

  Jos tähän lakiin tai sen nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva velvollisuus laiminlyödään, aluehallintovirasto voi valvontaviranomaisen tai tässä laissa tarkoitetun yhteisön ilmoituksesta taikka sen hakemuksesta, jonka oikeutta tai etua asia koskee, määrätä laiminlyöjän täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

  Riistahallintolaki:

  Metsästyksenvalvojan tehtävät ja oikeudet

  Metsästyksenvalvojan tehtävänä on seurata metsästyksen ja riistanhoidon lainmukaisuutta toiminta-alueellaan ja ilmoittaa tarvittaessa havainnoistaan metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaaville viranomaisille, Suomen riistakeskukselle, metsästysoikeuden haltijoille ja metsästysoikeuden omistajille sekä tässä tarkoituksessa toimia poliisin ja muiden viranomaisten apuna.

  Metsästyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus tarkastaa metsästäjän henkilöllisyys, metsästysoikeus, riistanhoitomaksun suorittaminen ja ampumakokeen suorittaminen. Metsästyksenvalvojalla on lisäksi oikeus tarkistaa pyyntivälineet ja menetelmät.

  Metsästyksenvalvojalla on velvollisuus esittää todistus oikeudestaan toimia metsästyksenvalvojana sitä pyydettäessä.

  Puuki

  Onhan  niitä pienriistan  metsästäjiä aina silloin tällöin metsässä liikkumassa vaikka lupa onkin vain hirvien metsästykseen (joskus ollut erillisellä suullisella sopimuksella myös rusakon metsästykseen lupa) . Viimeksi oli joku innokas kartan lukutaidoton liikkeellä, kun lintujen latvametsästys alkoi.

  Gla Gla

  AC: ”Nuo mainitsemasi kaliiberit ovat äärimmäisen risu- (jopa ruoho-) herkkiä. Muuttavat suuntaa, luoti kääntyy poikittain, ym.

  Hidas ja raskas luoti ei ota kimmokkeita.

  Parikymmentä vuotta sitten ammuin kaksi hirvisonnia (parin sekunnin sisään), kun minun ja kummankin sonnin väliin oli ilmestynyt mäntytukkipuu…”

  Melkoisia risuja teillä päin.

  Nostokoukku

  En ole lakimies, mutta olen ymmärtänyt, että vuokraamattomille alueille ei mennä. Muutamista kommenteista loistaa, että jos valvontaa ei ole  niin sellaiset alueet ovat vapaata riistaa.

Esillä 10 vastausta, 931 - 940 (kaikkiaan 962)